Over Kind & Co

 1. Gediplomeerde pedagogisch medewerkers

  De “leidsters” op de groep noemen wij pedagogisch medewerkers. Zij worden ondersteund door een senior pedagogisch medewerker, die hen op de groepen dagelijks coacht en begeleidt. Verdere ondersteuning op het gebied van kwaliteit en pedagogiek komt van onze kwaliteitsmedewerkers, die ondersteuning bieden vanaf het hoofdkantoor.

  Onze medewerkers zijn betrokken, klantgericht, ontwikkelingsgericht en werken samen. Door onze aandacht voor scholing kunnen zij zich bij Kind & Co steeds verder ontwikkelen.

 2. Partner voor ouder, school, wijk en gemeente

  Opvoeden en ontwikkelen vinden wij een zaak van samen doen. Dit doen wij op basis van gelijkwaardigheid, met respect voor verschillen.

  In het leven van een kind zijn er diverse partijen die zich op pedagogisch vlak met het kind bezig houden. Dat zijn in eerste instantie de ouders, maar ook opvang, onderwijs, sportverenigingen en bijvoorbeeld consultatiebureaus spelen hierin een rol. Kind & Co werkt nauw samen met deze pedagogisch partners. In toenemende mate werken wij samen met basisscholen in zogenaamde IKC’s. Het gaat hier om een nauwe samenwerking, die verder gaat dan alleen in een zelfde pand gehuisvest zijn. Ook vestigen wij ons bij sportverenigingen en we zoeken verbinding met de wijk, door deel te nemen aan activiteiten die lokaal worden georganiseerd.

 3. Maatschappelijk betrokken

  Wij zijn betrokken bij de wereld om ons heen. Onze samenleving, de maatschappij dragen wij een warm hart toe. Niet voor niets hebben wij gekozen voor een stichting als rechtsvorm voor onze organisatie. Wat we verdienen komt ten goede aan ons primaire proces: het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Onze locaties zetten zich op verschillende manieren in voor de wijk of een goed doel. Een paar voorbeelden zijn het bezoeken van ouderen in de buurt met gezellige windlichtjes, een high tea, lekkere zelfgemaakte koekjes of vrolijke bloemen. Er wordt samen muziek gemaakt en voorgelezen. Er wordt op verschillende plekken geld ingezameld voor verschillende goede doelen, waaronder stichting Heppie, Make a Wish, Serious Request, Nationaal Fonds Ouderhulp en Kika. Lege flessen inzamelen, sponsorlopen, koekjes en kunst verkopen, niets is te gek.

Het bieden van kinderopvang doen we al 40 jaar. Onze roots liggen in het peuterspeelzaalwerk, daarmee zijn we halverwege de jaren ’70 gestart. Van een peuterspeelzaal in Maarssen zijn we gegroeid naar ruim 300 locaties. Verspreid over het midden van Nederland, met name in en rond de provincie Utrecht.

Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peutergroepen, tussenschoolse opvang (“overblijven”) en gastouderopvang: u kunt voor al deze vormen van opvang bij ons terecht voor kinderen van 0 tot 13 jaar oud.

Binnen een kader van veiligheid, vertrouwen, mogelijkheden om talenten te ontwikkelen en vernieuwend te denken, bieden wij kwalitatief hoogwaardige professionele kinderopvang. Op elk moment. Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn, plezier hebben en zich ontwikkelen. Wij helpen kinderen te worden wie ze zijn.

Dat doen wij vanuit een stabiele, evenwichtige basis. We zijn een gezonde organisatie (stichting) zonder winstoogmerk. Professioneel, herkenbaar als één organisatie, maar zonder de eigenheid van elke locatie uit het oog te verliezen. We vormen een eenheid, maar blijven onszelf. In het Jaarbeeld ziet u wat ons in dit jaar heeft bewogen en wat ons ‘morgen’ te wachten staat.

Onze medewerkers zijn ontzettend belangrijk. Er is aan hen gevraagd wat hun werk zo bijzonder maakt? Waarom ze denken: ‘Dáár doe ik het voor. Daarom ben ik hier op mijn plek!’ Je leest alle anekdotes, verhalen of gedichten van de medewerkers in het boekje Wij zijn Kind & Co.

Onze locaties presenteren zich allemaal op onze website. Wij nodigen u graag uit om kennis te maken!

Kind & Co is onderdeel van stichting Kind & Co Ludens.

Mission Statement

Samen met ouders, scholen en andere betrokkenen scheppen wij een pedagogisch klimaat en een veilige omgeving waarin kinderen kunnen groeien. Door creativiteit, aandacht en vernieuwend denken bieden wij mogelijkheden talenten te ontwikkelen. Wij zijn kleurrijk en authentiek, en staan voor verbinding en vertrouwen.

Ons Mission Statement is verweven in onze organisatie. Het is het DNA van Kind & Co: de basis van al ons handelen. Het is iets dynamisch dat zichtbaar is in onze dagelijkse werkzaamheden van medewerkers. Richting kinderen en ouders, maar ook naar onze partners en stakeholders.

Ons Mission Statement wordt gevormd door 4 kernwaarden: Kind- en oudergericht, Ontwikkelingsgericht, Betrokkenheid en Samenwerken. Deze kernwaarden geven onze organisatie een eigen identiteit.

Wij zijn niet alleen bezig met vandaag maar ook met de toekomst van het kind. Vandaar dat wij als motto hebben: “Wij denken in morgen”.

 1. Kind- en oudergericht

  “Wij willen dienstverlenend zijn aan het kind, de ouder en aan elkaar. We zoeken graag naar een creatieve oplossing voor niet alledaagse problemen of vragen. Het is voor ons belangrijk dat iedereen met een glimlach onze locatie(s) komt.”

  In de praktijk
  Zowel voor ouders als voor medewerkers vindt er steeds meer communicatie en registratie van informatie digitaal plaats. Voor ouders is er het ouderportaal Mijn Kind & Co, dat steeds verder ontwikkeld wordt. Alles op één plek. Dat is wel zo handig.

  Op onze locaties bieden wij, geïnspireerd door de wensen en behoeften van ouders, situationeel een veelheid aan activiteiten en diensten. Warme maaltijden op verschillende kinderdagverblijven en BSO’s, kinderen naar zwemles brengen, zorgen dat de kinderen geknipt worden door een professionele kinderkapper, kinderen krijgen muziek- of dansles. Voor een groot aantal BSO’s organiseren wij in de zomervakantie een ruim opgezet “evenement”. Bijvoorbeeld rondom het thema “Olympische Spelen”, “Circus” of “Groen moet je doen”.

  Door goed naar ouders en kinderen te luisteren bieden wij zo veel mogelijk opvang op maat. Daarbij staan de ontwikkeling en het plezier van de kinderen centraal. Tegelijkertijd zijn wij ons er van bewust dat niet alle ouders en kinderen behoeften hebben aan allerlei extra’s. Samen spelen, ontdekken, de fantasie en creativiteit gebruiken zijn net zo belangrijk. Actie en ontspanning moeten in evenwicht zijn. Wij bieden daarvoor een goede balans.

 2. Ontwikkelingsgericht

  “We zetten ons professioneel in. Dit betekent dat wij afspraken nakomen en het morgen beter willen doen dan vandaag. Het is een uitdaging om te werken aan vernieuwende concepten en elke dag de ontwikkeling van kinderen te prikkelen.”

  In de praktijk
  Wij investeren in opleiding, coaching en scholing van onze medewerkers. Een groot deel van de trainingen vindt plaats in onze opleidingsruimte in de bossen bij kinderdagverblijf Bosrijk in Den Dolder. Naast aandacht voor individuele scholing bieden wij ieder jaar plenaire trainingen en scholing, om medewerkers enthousiast, deskundig en betrokken te houden bij ons vak en onze passie: het bijdragen aan de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen.

  Een ander voorbeeld van ontwikkelingsgerichtheid is het meedenken over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van voorschoolse voorzieningen. In dit licht participeren we steeds vaker in IKC’s.

 3. Betrokkenheid

  “We voelen ons verbonden met het kind, onze organisatie en met de partners waarmee we samenwerken. We hebben geloof in samenwerking en stellen ons verbindend op. Dat geeft ons energie.”

  In de praktijk
  Wij zijn betrokken bij de wereld om ons heen. Onze samenleving, de maatschappij dragen wij een warm hart toe. We nemen deel aan initiatieven rondom de zorgketen voor kinderen en we sluiten aan bij lokale activiteiten op sportief of maatschappelijk gebied.

  We werken aan een steeds groenere en duurzamere organisatie. Onze leverancier van luiers heeft een nieuwe duurzame luier ontwikkeld. Wij hebben aan de pilot deelgenomen die voorafging aan het ontwikkelen van deze luier. Een goede stap, aangezien er dagelijks heel wat luiers verwisseld worden op onze locaties.

  Bij de inrichting van nieuwe locaties heeft hergebruik van materialen hoge prioriteit. De ontwikkeling van het buitenterrein van onze locaties krijgt veel aandacht. Er worden steeds meer natuurlijke elementen ingezet bij de inrichting. Dus een tunnel van wilgen waar de kinderen onderdoor kunnen rennen. En speelelementen van hout in plaats van kunststof.

 4. Samenwerken

  “Opvoeden en ontwikkelen vinden wij een zaak van samen doen. Dit doen we op basis van gelijkwaardigheid, met respect voor verschillen.”

  In de praktijk
  Wij nemen actief deel aan de samenleving om ons heen. Aan onze samenwerking met de basisscholen in de wijk besteden wij veel aandacht. Door deze samenwerking worden doorgaande lijnen van de ontwikkeling van de kinderen die van onze kinderopvang naar school gaan zo goed mogelijk geborgd en krijgt het pedagogisch partnership vorm en inhoud. Wij delen onze expertise en ondernemerschap, om ouders en kinderen het beste te kunnen bieden.

  In toenemende mate werken wij samen met basisscholen in zogenaamde IKC’s. Het gaat hier om een nauwe samenwerking, die verder gaat dan alleen in een zelfde pand gehuisvest zijn. Voorbeelden van onze samenwerking in IKC’s zijn te vinden op de pagina’s van de betreffende locaties, bijvoorbeeld in Abcoude.

  Kinderen doen bij ons op verschillende plekken en momenten de leukste activiteiten. Op onze eigen BSO’s, maar ook voor alle kinderen van de school, in samenwerking met scholen. We hebben veel ervaring en een groot netwerk van (externe) aanbieders van activiteiten. Hierdoor kunnen wij een gevarieerd en professioneel programma bieden.