Kinderdagverblijf | Kind & Co

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf in de buurt zoeken? Vul uw adres of woonplaats in.

   
  1. Bij u in de buurt

    Met meer dan 170 locaties is er altijd wel een Kind & Co locatie bij u in de buurt.

  2. Professionele en veilige omgeving

    Bij Kind & Co worden kinderen liefdevol en enthousiast opgevangen binnen een professionele en veilige omgeving.

  3. Uk & Puk

    Op alle kinderdagverblijven wordt gewerkt met het totaalprogramma Uk & Puk.

Onze kinderdagverblijven zijn een heerlijke plek voor kinderen, van 6 weken tot 4 jaar. Kinderen krijgen professionele zorg en liefdevolle aandacht. Ze leren samen te spelen, rekening te houden met elkaar en krijgen alle ruimte om nieuwe dingen te ontdekken. De kinderen worden liefdevol opgevangen in een kleine groep op basis van een duidelijke structuur.

Groepen
Kinderen worden opgevangen in een verticale groep (kinderen tussen 0 en 4 jaar) of horizontale groep (alleen baby’s, dreumesen of peuters).

Inrichting
De kinderdagverblijven zijn kindvriendelijk en overzichtelijk ingericht. Kinderen worden naar leeftijdsgroep gestimuleerd door de inrichting van de ruimte en het aanbod van speelmateriaal. Elk kinderdagverblijf beschikt over een eigen buitenruimte. Want als het even kan, dan wordt er lekker buiten gespeeld.

Pedagogiek
De eerste levensjaren zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. In ons pedagogische beleids- en werkplan staat beschreven hoe Kind & Co in samenspraak met de ouders kindvriendelijke omstandigheden en de beste begeleiding biedt. Meer informatie leest u bij het onderdeel Kwaliteit & Pedagogiek op onze website. Op de kinderdagverblijven wordt gewerkt met het totaalprogramma Uk & Puk. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden van de kinderen. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.

Communicatie
Naast het contact met de pedagogisch medewerkers op de locatie, zijn wij met u in contact via nieuwsbrieven, ouderavonden, oudergesprekken en de oudercommissie van de locatie. Wij spreken u persoonlijk over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind, en houden u op de hoogte over activiteiten, nieuws, inhoudelijke thema’s en stemmen verwachtingen met elkaar af.

Een dag bij ons
Op het kinderdagverblijf werken we met een vaste dagindeling, omdat een vertrouwd dagritme jonge kinderen houvast geeft. Er zijn vaste momenten om te eten, slapen en waarop de tijd wordt genomen gericht met de kinderen een activiteit te doen. De activiteiten staan in het teken van een thema, aan de hand van het totaalprogramma Uk & Puk. Voorlezen, zingen, gesprekjes met kinderen en activiteiten worden op deze thema’s afgestemd. Baby’s op het kinderdagverblijf houden uiteraard zoveel mogelijk hun eigen ritme aan. Ieder kind krijgt zo veel mogelijk de ruimte om zich op zijn of haar eigen manier en tempo te ontwikkelen.