Kinderopvang | Kind & Co

Kinderopvang

Op zoek naar een locatie in de buurt? Vul adres en woonplaats in.
   

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf is er voor de allerkleinsten. Kinderen van 0 tot 4 jaar worden liefdevol opgevangen op basis van een duidelijke structuur.

Peutergroep

Op de peutergroep kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar terecht. Kinderen krijgen hier een goede voorbereiding op de basisschool.

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang is overblijven op de basisschool. Pedagogisch medewerkers vangen uw kind(eren) tussen de middag op en brengen ze weer naar de klas. Tussenschoolse opvang wordt geregeld via de school.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is opvang voor of na schooltijd en tijdens vakantie en studiedagen. Hier kunnen kinderen meedoen met uitdagende activiteiten en tot rust komen.

Gastouderopvang

Gastouderopvang is voor alle kinderen van 6 weken tot het verlaten van de basisschool. Gastouders vangen kinderen liefdevol op in een warme omgeving.

Naschoolse activiteiten

In verschillende gemeenten organiseren wij in samenwerking met gemeente en scholen Naschoolse Activiteiten (NSA). De NSA is toegankelijk voor alle kinderen van de betrokken scholen, ongeacht of ze naar de BSO gaan.

Kinderopvang. Wat betekent dit bij Kind & Co?

We bieden meer dan kinderopvang. Het opvangen van kinderen is eigenlijk maar een stukje van wat wij doen. Als kinderen als baby bij ons komen, draait alles om goede verzorging en aandacht. Maar ook een baby, hoe jong ook, kan op zijn of haar niveau al worden uitgedaagd en gestimuleerd de buitenwereld en zichzelf te ontdekken. Dat zit van nature in ieder kind. Wij geven kinderen hierin de ruimte en helpen hen te groeien.

Kinderopvang is voor ons meer dan voor kinderen zorgen. Wij helpen kinderen zichzelf te zijn. Zindelijk worden, vriendjes maken, ontdekken, omgaan met emoties, zelfvertrouwen krijgen, spelen en leren, leuke dingen doen, alles is met elkaar verweven. In een veilige, vertrouwde omgeving met betrokken en deskundige leidsters (wij noemen de leidsters pedagogisch medewerkers) om zich heen.

Wij zijn er voor uw kinderen op de dagen dat u aan het werk bent. Voor kinderen tot 4 jaar de hele dag. En voor kinderen tussen 4 en 13 jaar voor, onder en na schooltijd.

De kinderen worden op het kinderdagverblijf en de peutergroep voorbereid op school. Voor een baby is die stap nog ver weg, maar stapje voor stapje ontwikkelt uw kind zich tot een zelfbewuste kleuter. En dat gaat daarna weer verder, op de BSO.

U kunt bij ons ook kiezen voor gastouderopvang. Een kleinschalige, huiselijke vorm van kinderopvang, met vaak veel flexibiliteit. Handig als u onregelmatig werkt. Onze gastouders zijn voor kinderen tot 4 jaar de hele dag beschikbaar. De meeste gastouders halen kinderen die naar de basisschool gaan op van school.