Buitenschoolse opvang | Kind & Co

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang zoeken? Vul uw adres of woonplaats in.

   
  1. Divers aanbod van activiteiten

    Op onze BSO’s worden regelmatig activiteiten georganiseerd, van sport en spel tot cultuur en natuur.

  2. Professionele en veilige omgeving

    Bij Kind & Co worden kinderen liefdevol en enthousiast opgevangen binnen een professionele en veilige omgeving.

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de leeftijd van het kind. Het gaat hier om opvang vóór en na schooltijd, opvang op studiedagen en opvang in de schoolvakanties. De openingstijden van de buitenschoolse opvang sluiten goed aan op de schooltijden van uw kind.

Voorschoolse opvang
Op verschillende scholen verzorgen wij voorschoolse opvang. Wanneer u vroeg naar uw werk gaat kunt u kiezen voor deze vorm van opvang. Wij zorgen er voor dat uw kind op een ontspannen manier op tijd op school is.

Naschoolse opvang
Na een intensieve dag op school zijn de meeste kinderen toe aan ontspanning. Het programma van de opvang is hierop afgestemd. Kinderen krijgen bij binnenkomst iets te drinken en eten. Zij kunnen vertellen over hun schooldag, het is altijd een gezellig moment. Daarna kunnen de kinderen alleen of samen met anderen spelen of meedoen aan activiteiten.

Opvang tijdens vakantie en studiedagen
Een dag op de buitenschoolse opvang betekent lekker ontspannen en spelen. De kinderen krijgen op vaste momenten iets te eten en te drinken en vertellen hun verhaal, dit geeft altijd veel gezelligheid. We werken met thema’s, waar we actief mee aan de slag gaan. Denk aan het circus, kunst, recyclen en duurzaamheid, een goed doel, de olympische spelen. De kinderen worden betrokken bij het bedenken van de thema’s. En als zij liever alleen willen spelen of iets anders willen doen, dan kan dat ook.

Nova groep
Wanneer uw kind net iets extra’s nodig heeft (denk bijv. aan ASS, auditieve beperkingen e.d.), kunt u op een aantal BSO locaties terecht bij de Nova groep. De BSO Nova groep heeft maximaal 6 kinderen van de leeftijd van vier tot dertien jaar. Voor meer informatie kijk hier.

Communicatie
Naast het contact met de pedagogisch medewerkers op de locatie, zijn wij met u in contact via nieuwsbrieven, ouderavonden, oudergesprekken en de oudercommissie van de locatie. Wij spreken u persoonlijk over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind, en houden u op de hoogte over activiteiten, nieuws, inhoudelijke thema’s en stemmen verwachtingen met elkaar af.