Peutergroep | Kind & Co

Peutergroep

Peutergroep in de buurt zoeken? Vul uw adres of woonplaats in.

   
  1. Goede voorbereiding op de basisschool

    Op de peutergroep leren de kinderen samen te spelen. Ze leren hoe het zich moet gedragen in een groepssituatie. Zo worden de kinderen voorbereid op de kleuterklas.

  2. Professionele en veilige omgeving

    Bij Kind & Co worden kinderen liefdevol en enthousiast opgevangen binnen een professionele en veilige omgeving.

  3. Uk & Puk methode

    Op alle peutergroepen wordt gewerkt met de Uk & Puk methode.

Onze peutergroepen zijn heerlijke plekken voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Kinderen krijgen professionele, liefdevolle zorg en aandacht en leren hoe zij samen kunnen spelen, ontdekken en ook rekening houden met elkaar.

Ontwikkeling
Kinderen ontwikkelen zich tijdens de dreumes-, peuter-, kleuter -en volgende jaren steeds verder. Op de peutergroep worden de lichamelijke, emotionele en sociale vaardigheden van uw peuter op een natuurlijke, speelse manier gestimuleerd. Kinderen leren met elkaar omgaan, lekker met elkaar te spelen, maar ook de eerste beginselen van taal en rekenen. Er wordt gewerkt met het totaalprogramma Uk & Puk. De pedagogisch medewerkers geven ieder kind zo veel mogelijk de ruimte om zich op hun eigen manier te ontwikkelen.

Alle kinderen van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom op onze peutergroep. Deze opvangvorm biedt een goede voorbereiding op het kleuteronderwijs en geeft peuters vertrouwen en houvast bij hun spannende volgende stap: de kleuterschool.

Communicatie
Naast het contact met de pedagogisch medewerkers op de locatie, zijn wij met u in contact via nieuwsbrieven, ouderavonden, oudergesprekken en de oudercommissie van de locatie. Wij spreken u persoonlijk over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind, en houden u op de hoogte over activiteiten, nieuws, inhoudelijke thema’s en stemmen verwachtingen met elkaar af.

Een dag bij ons
Peuters hebben behoefte aan structuur waardoor ze zich veilig voelen. De ochtend verloopt dan ook via een vaste structuur. Bij binnenkomst kan papa of mama nog even samen met zijn of haar kind een puzzel maken, kleuren of een boekje lezen. Daarna wordt er geknutseld of er wordt een andere groepsactiviteit gedaan, vaak aan de hand van een thema (herfst, Halloween, Sinterklaas, kerst etc.)  Er wordt gezellig iets gegeten en gedronken en daarna volgt een kringspel, gymnastiek, muziek of iets anders leuks met de groep. Bij mooi weer gaan we lekker buiten spelen of wandelen. Bij peutergroepen die geopend zijn tot 13.30 uur wordt er gezamenlijk geluncht en sluiten de dag af met een rustige activiteit. De peutergroepen zijn tijdens de schoolvakanties en erkende feestdagen gesloten.

Voorschoolse educatie (VE)
Kind & Co beschikt naast reguliere peutergroepen, ook over peutergroepen met voorschoolse educatie. Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) ontwikkelingsachterstand kunnen op deze peutergroepen van Kind & Co voorschoolse educatie (VE) volgen. Dit doen we om een ontwikkelingsachterstand bij de kinderen te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Voor meer informatie over onze VE-peutergroepen, klik hier.

SAMEN kinderopvang
Klik hier voor alle Spelenderwijs locaties van SAMEN Kinderopvang.