Peutergroep

   

Goed voorbereid naar de basisschool!

Op onze peutergroepen komt uw kind (2-4 jaar) spelen en leren. Spelenderwijs leren de kinderen nieuwe dingen. Onze pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling en begeleiden de peuters bij het ontdekken, ontwikkelen en samen spelen. Zo kan uw kind goed van start op de basisschool.

Spelend leren en eerste vriendschappen

Op onze peutergroepen is veel ruimte om naar hartenlust te spelen. De kinderen maken hun eerste vriendjes en vriendinnetjes en leren samen spelen en rekening houden met elkaar. Met behulp van een erkende methode worden verschillende thema’s behandeld waarbij de activiteiten aansluiten. We doen spelletjes, zingen liedjes, lezen voor, tekenen en spelen natuurlijk lekker buiten. Zo leren de kinderen spelenderwijs nieuwe dingen en kan uw kind na de peutergroep vol vertrouwen van start op de basisschool.

Een ochtend op de peutergroep

Een ochtend op onze peutergroepen verloopt volgens een vaste structuur. Door de voorspelbaarheid krijgen de kinderen een vertrouwd en veilig gevoel. Als de peuters binnenkomen is er tijd om nog even samen met papa of mama een puzzel te maken, te kleuren of een boekje te lezen. Als alle kinderen binnen zijn en de ouders vertrokken, starten we met een groepsactiviteit: bijvoorbeeld knutselen. De activiteit gaat vaak aan de hand van een thema bijv. herfst, Halloween, Sinterklaas of kerst. Daarna is het tijd om gezellig samen aan tafel te gaan om te eten en te drinken. Daarna doen we een kringspel, gymnastiek, muziek of iets anders leuks met de groep. Bij mooi weer gaan we lekker buiten spelen of wandelen. Als de peutergroep is geopend tot 13.30 uur wordt er nog gezamenlijk geluncht en afgesloten met een rustige activiteit.

Wilt u een kijkje komen nemen op één van onze locaties?
U bent van harte welkom! Vraag hier uw rondleiding aan.

Praktische informatie

De tarieven voor onze peutergroepen vindt u hier. De daadwerkelijke kosten voor de kinderopvang zijn afhankelijk van uw inkomen. Met onze rekentool kunt u een indicatie krijgen van uw netto kosten voor de kinderopvang.

De openingstijden en –dagen van de peutergroepen verschillen per locatie. De meeste peutergroepen zijn geopend in de ochtend. Voor de precieze openingstijden van uw locatie, kunt u het best even de locatiepagina bekijken.

In ons pedagogisch beleid staat onze pedagogische visie beschreven. Het biedt kaders voor de wijze waarop wij onze dienstverlening vormgeven. In dit beleid zijn uitgangspunten en basisdoelen van de opvang vastgelegd, die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen in onze kindercentra, op de peutergroepen en bij gastouders. De praktische vertaling van dit beleid vindt u terug in het pedagogisch werkplan van de locatie. Deze zijn te vinden op de locatiepagina’s.

Op onze peutergroepen wordt gewerkt met verschillende speciale, goedgekeurde leermethodes zoals Uk & Puk, Piramide, Peuterplein, Startblokken en Ik ben Bas. Er wordt in deze methodes aandacht gegeven aan de verschillende ontwikkelingsgebieden: taalvaardigheid, rekenvaardigheid, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden. Welke methode er op uw locatie gebruikt wordt, kunt u lezen in het pedagogisch werkplan van de locatie.

Veel van onze peutergroepen bieden ook voorschoolse educatie (VE) aan. Als uw kind kans heeft op een taal- of onderwijsachterstand, krijgt u bij het consultatiebureau een VE-indicatie. Voor kinderen met een VE-indicatie besteden we op onze peutergroepen extra aandacht aan de Nederlandse taal: spreken, luisteren en nieuwe woorden leren. Wilt u meer weten over voorschoolse educatie op de peutergroep? Klik dan hier.

Heeft u vragen ? Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen.

Zoek een locatie in uw buurt