Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe lang is de wachtlijst?

Het verschilt per locatie hoe lang de wachtlijst is. De lengte van de wachtlijst is mede afhankelijk van het aantal inschrijvingen en opzeggingen.

Is er een wenperiode als mijn kind op de opvang start?

Hierover maakt u tijdens het kennismakingsgesprek afspraken. De wendagen vinden plaats na de aanvangsdatum zoals vermeld in de overeenkomst. Houd er dus rekening mee dat het kan zijn dat uw kind niet direct (een) volledige dag(en) naar de opvang gaat. Het is goed om te weten dat voor het wennen wel hele opvangdagen in rekening worden gebracht. Uw kind wordt namelijk al meegenomen in de bezetting, zodat wij altijd genoeg medewerkers op de groep hebben om uw kind goed te begeleiden.

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is één maand, per willekeurige datum. Dit geldt voor zowel gehele als gedeeltelijke opzegging.

Hoe kan ik inloggen in het ouderportaal/ouderapp?

Zes weken voordat de opvang van uw kind(eren) start ontvangt u automatisch uw accountgegevens via e-mail.

Als gebruikersnaam vult u het e-mailadres in die bekend is bij Kind & Co.
De URL die u kunt gebruiken is: kindencoludens.ouderportaal.nl

Inschrijven

Ik heb het inschrijfformulier ingevuld, hoe nu verder?

U krijgt automatisch een bericht na inschrijving en u ontvangt een bevestiging nadat de inschrijving bij ons is verwerkt. Wanneer er een plek beschikbaar is, nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Als er geen plek beschikbaar is, blijft uw kind op de wachtlijst staan totdat er een plek beschikbaar komt.

Hoe kan ik mijn inschrijving annuleren?

Als u uw inschrijving wilt annuleren, kunt een e-mail sturen naar: planning@kindenco.nl. Vermeld in de mail in ieder geval de naam van uw kind(eren), (verwachte) geboortedatum en de naam van de opvanglocatie.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

U kunt uw kind inschrijven via onze website. Klik hier om direct naar het inschrijfformulier te gaan. Inschrijven is kosteloos en vrijblijvend.

 

Kan ik de voorkeur voor een groep aangeven?

U mag altijd aangeven welke groep uw voorkeur heeft. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het is afhankelijk van de beschikbaarheid of wij uw kind op de groep van uw voorkeur kunnen plaatsen.

Hoe kan ik mijn inschrijving wijzigen?

Als u iets wil wijzigen aan uw inschrijving, kunt een e-mail sturen naar: planning@kindenco.nl. Vermeld in de mail in ieder geval de naam van uw kind(eren), (verwachte) geboortedatum en de naam van de opvanglocatie.

Mijn kind gaat naar het kinderdagverblijf is hij/zij automatisch ingeschreven voor de BSO?

Nee. Wanneer u gebruik maakt van kinderdagopvang, staat uw kind niet automatisch ingeschreven voor de BSO. Vanaf het moment dat uw kind 2 jaar oud is, kunt u uw kind inschrijven voor de BSO. Klik hier om direct naar ons inschrijfformulier te gaan. U ontvangt rond de 2e verjaardag van uw kind ook een herinnering van ons dat u uw kind kan inschrijven bij één van onze BSO-locaties.

 

Ik heb al een kind bij jullie op de opvang, heeft zijn/haar broertje of zusje dan automatisch een plaats?

Of wij uw kind een plek kunnen aanbieden, is afhankelijk van beschikbaarheid. Daarom kunnen wij een plek niet garanderen. Broertjes en zusjes van geplaatste kinderen krijgen wel voorrang. Door zo vroeg mogelijk in te schrijven, wordt de kans op plaatsing vergroot.

Mag Kind & Co mijn BSN-nummer opvragen?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag voor ouders te vragen naar hun Burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. Wij vragen die gegevens op zodat de Belastingdienst/Toeslagen de administratie van het aantal opvanguren kan koppelen aan haar eigen gegevens. Ook als u een gesubsidieerde peuterplaats heeft, bent u verplicht uw BSN aan ons door te geven in verband met de gemeentelijke administratie. De genoemde organisaties mogen dat op grond van artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 1a en 1b van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Meer informatie hierover leest u hier.

 

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind inschrijven voor de BSO?

Vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is, kunt u uw kind inschrijven voor één van onze BSO-locaties.

Voor hoeveel locaties kan ik mijn kind inschrijven?

U kunt uw kind inschrijven voor maximaal 3 locaties. De BSO is schoolgebonden en hangt dus af van naar welke basisschool uw kind gaat.

Rondleiding

Ik heb een rondleiding aangevraagd maar nog geen reactie ontvangen, wat nu?

Wanneer u een rondleiding heeft aangevraagd via het formulier op onze website, nemen wij daarna contact met u op. Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen een rondleiding in te plannen. Heeft u na twee weken nog niets van ons gehoord? Stuur dan een e-mail naar: planning@kindenco.nl.

Waarom adviseren wij u om na de inschrijving direct aan te melden voor een rondleiding?

Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind zich prettig voelen bij ons. Met een rondleiding krijgt u snel een goed beeld van de locatie.

Wachtlijst

Hoe lang is de wachtlijst?

Het verschilt per locatie hoe lang de wachtlijst is. De lengte van de wachtlijst is mede afhankelijk van het aantal inschrijvingen en opzeggingen.

Mijn kind kan (tijdelijk) van de wachtlijst af, wat moet ik doen?

Als u geen opvang meer zoekt, stellen wij het op prijs als u ons dit tijdig doorgeeft. U kunt dit doorgeven door een mail te sturen naar planning@kindenco.nl. Wij zorgen dan dat we uw kind van de wachtlijst halen.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven terwijl ik op de wachtlijst sta?

Geef wijzigingen altijd zo snel mogelijk door. We passen de gewenste opvangdagen/-locatie/ingangsdatum in ons systeem aan. Dit kan via een e-mail naar: planning@kindenco.nl

Wat gebeurt er als ik een aanbod niet accepteer, kom ik dan onderaan de wachtlijst?

Als u een aanbod passend bij de aangevraagde dagen niet accepteert, kan het zijn dat u daarna onderaan de wachtlijst wordt geplaatst.

Op welke plek staat mijn kind op de wachtlijst?

De plek waar uw kind staat op de wachtlijst geeft geen concrete informatie over wanneer uw kind aan de beurt is, daarom doen wij hier geen uitspraken over. Zodra we zeker weten dat uw kind kan worden geplaatst, nemen we altijd direct contact met u op.

Kunnen jullie een indicatie geven hoelang het nog duurt? Wanneer verwachten jullie wel plek?

Helaas kunnen wij hier geen uitspraken over doen. De vraag naar kinderopvang is op dit moment zo hoog, dat er op veel plekken wachtlijsten zijn ontstaan. Wij nemen contact met u op zodra er een plek beschikbaar is.

Kan ik op de wachtlijst blijven staan?

Dat kan, je blijft gewoon bij ons op de wachtlijst staan tot je zelf aangeeft dat je eraf wil.

Kan ik mijn inschrijving op de wachtlijst wijzigen?

Ja, dat kan! Stuur een e-mail naar planning@kindenco.nl met welke wijzigingen je wenst. Vermeld in de mail in ieder geval de naam van uw kind(eren), (verwachte) geboortedatum en de naam van de opvanglocatie.

Ik wil niet meer op de wachtlijst blijven staan. Hoe regel ik dat?

U kunt dit doorgeven door een mail te sturen naar planning@kindenco.nl. Wij zorgen dan dat we uw kind van de wachtlijst halen. Vermeld in de mail in ieder geval de naam van uw kind(eren), (verwachte) geboortedatum en de naam van de opvanglocatie.

Hoe lang van tevoren hoor ik dat er een plek is?

Daar is geen termijn aan te verbinden, soms is dit kort van tevoren (enkele weken), maar meestal gaat dit om enkele maanden van tevoren. Het heeft geen zin om ons te bellen/mailen. We kunnen helaas niet zeggen op welke termijn u aan de beurt bent.

Mag ik mijn plek gebruiken voor een ander kind uit mijn gezin?

Nee, dit is niet mogelijk. We zouden daarmee andere mensen op de wachtlijst passeren.

Maak ik meer kans als ik alvast met 1 dag wil starten en flexibel ben?

Dat kan uw kans enigszins vergroten, dit kunt u aangeven bij het inschrijven.

Is er wel plek als ik twee maanden later wil starten?

Wij bekijken alle plaatsingsmogelijkheden voor u, ook voor een eventueel latere start. Als dit de kans op een plek vergroot, hoort u dit van ons.

Kan ik over jaar wel op een plekje rekenen?

Daar kunnen wij helaas geen uitspraak over doen, dit hangt af van de beschikbare plekken op onze locaties.

Kan ik een plek delen met een andere ouder?

Nee, dit is niet mogelijk. We zouden daarmee andere mensen op de wachtlijst passeren.

BSO-Pakketten en Vakantieopvang

Welke BSO-pakketten zijn er?

Voor de buitenschoolse opvang kunt u kiezen uit 4 verschillende pakketten:

 • Buitenschoolse opvang na schooltijd inclusief opvang in alle schoolvakanties (52 weken).
 • Buitenschoolse opvang na schooltijd inclusief opvang gedurende 9 vakantieweken (49 weken).
 • Buitenschoolse opvang na schooltijd inclusief opvang gedurende 6 vakantieweken (46 weken).
 • Alleen vakantie-opvang tijdens 12 vakantiedagen per heel kalenderjaar.

Per kind kiest u voor 1 pakket voor alle opvangdagen. Tijdens schooldagen is de BSO geopend vanaf het moment dat de school uit is tot 18.30 uur. Tijdens vakantieweken is de BSO geopend van 07.30 tot 18.30 uur.

Wat houdt het pakket Buitenschoolse opvang na schooltijd inclusief opvang in alle schoolvakanties in?

Het pakket Buitenschoolse opvang na schooltijd inclusief opvang in alle schoolvakanties is het meest complete pakket. Hiermee heeft u zowel opvang na schooltijd als het gemak van opvang in alle schoolvakanties. Als u kiest voor opvang inclusief alle vakantieweken kunt u tijdens studiedagen zonder extra kosten uw kind aanmelden (als wij geopend zijn: de BSO opent bij 3 aanmeldingen en voldoende medewerkers). Dit geldt uitsluitend als de studiedag op één van de overeengekomen opvangdagen is. De opvang tijdens alle vakanties geldt voor alle overeengekomen opvangdagen in schoolvakanties en op studiedagen.

Wat houdt het pakket Buitenschoolse opvang na schooltijd inclusief opvang gedurende 6 of 9 vakantieweken in?

Als u kiest voor buitenschoolse opvang inclusief opvang gedurende 6 of 9 weken vakantieweken heeft u recht op opvang tijdens 6 of 9 vakantieweken. Welke vakantieweken dit zijn, kunt u zelf aangeven. Als u gebruik maakt van het 6 of 9 weken pakket, dan bent u, indien er uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de betreffende vakantie via het ouderportaal is doorgegeven dat u gebruik wilt maken van de opvang, verzekerd van een plek op de reguliere opvangdagen. Wilt u voor een andere dag in de vakantie aanmelden of bent u later dan vier weken van tevoren? Dan kan dit op basis van beschikbaarheid. Uw keuze voor 6 of 9 weken geldt voor alle overeengekomen opvangdagen. Een vakantiedag kan in z’n geheel ingezet worden voor een schoolsluitingsdag van school. Heeft u toch meer dagen nodig dan kunt u extra dagen afnemen tegen het tarief behorende bij uw pakketkeuze.

Wat houdt het pakket alleen vakantieopvang in?

Dit pakket is alleen voor opvang in de vakantieweken. U kunt gebruik maken van opvang tijdens 12 vakantiedagen per kalenderjaar. Een vakantiedag (volledige dag) kan ingezet worden voor een sluitingsdag van school.

Wanneer mijn overeenkomst korter loopt binnen een kalenderjaar, op hoeveel vakantiedagen heb ik dan recht bij een pakket voor 6 of 9 vakantieweken?

De vakantiedagen worden naar rato berekend per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). Wanneer u eerder stopt dan 31 december, worden de vakantiedagen naar rato van de einddatum per kalenderjaar verrekend.

Mocht u meer uren afnemen of afgenomen hebben dan wordt voor deze uren extra opvang in rekening gebracht tegen het voor u geldende uurtarief.

Kan ik gedurende het jaar wijzigen van BSO-pakket?

U kunt uw keuze voor een BSO-pakket ook gedurende het jaar nog wijzigen. Wanneer u uw keuze wilt wijzigen naar minder opvanguren, kan dit met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u een pakket wil met meer opvanguren, dan kunt u dit elke dag laten ingaan. Geef uw wijziging door via: planning@kindenco.nl.

Is het voordeliger om mijn huidige pakket om te zetten naar een BSO-pakket met 6 of 9 vakantieweken?

Of dit voor u voordeliger is, hangt af van uw persoonlijke situatie en uw recht op kinderopvangtoeslag. U kunt hiervoor zelf een berekening maken.

Graag verwijzen wij u hiervoor naar de site van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) en de rekentool op onze website.

 

Wennen

Wanneer vindt het kennismakingsgesprek plaats?

Ongeveer drie weken voordat uw kind bij ons op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang start, neemt een medewerker van de locatie contact met u op om u uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Bij de peutergroepen is het kennismakingsgesprek op de eerste dag dat uw peuter bij ons komt spelen.

Is er een wenperiode als mijn kind op de opvang start?

Hierover maakt u tijdens het kennismakingsgesprek afspraken. De wendagen vinden plaats na de aanvangsdatum zoals vermeld in de overeenkomst. Houd er dus rekening mee dat het kan zijn dat uw kind niet direct (een) volledige dag(en) naar de opvang gaat. Het is goed om te weten dat voor het wennen wel hele opvangdagen in rekening worden gebracht. Uw kind wordt namelijk al meegenomen in de bezetting, zodat wij altijd genoeg medewerkers op de groep hebben om uw kind goed te begeleiden.

Opzeggen/Einde opvang

Hoe kan ik de opvang opzeggen?

U kunt de opvang opzeggen door het opzegformulier op onze website in te vullen of door een e-mail sturen naar: planning@kindenco.nl. Vermeld in uw mail in ieder geval de naam van uw kind(eren), de (verwachte) geboortedatum, de naam van de opvanglocatie en de gewenste einddatum. U ontvangt van ons altijd een bevestiging van uw opzegging.

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is één maand, per willekeurige datum. Dit geldt voor zowel gehele als gedeeltelijke opzegging.

Kan ik na het tekenen van de overeenkomst nog kosteloos annuleren?

Nadat u de overeenkomst heeft getekend, kunt u de plaatsing nog tot één maand voor de ingangsdatum kosteloos annuleren. Wanneer u later annuleert dan één maand voor de ingangsdatum betaalt u de verschuldigde plaatsingskosten van één maand.

Wanneer stopt het opvangcontract van mijn kind op het kinderdagverblijf?

De overeenkomst stopt automatisch als uw kind 4 jaar wordt. Natuurlijk kunt u de overeenkomst altijd eerder schriftelijk opzeggen, met een opzegtermijn van één maand. Als uw kind voor de zomervakantie 4 jaar wordt en u langer van de kinderdagopvang gebruik wilt maken, kunt u een verzoek indienen om de opvang te verlengen (dit kan op basis van beschikbaarheid). Hiervoor kunt een e- mail sturen naar: planning@kindenco.nl.

Mijn kind gaat naar de middelbare school. Wanneer stopt het opvangcontract van mijn kind op de BSO/VSO?

Het opvangcontract loopt tot de einddatum die in de overeenkomst staat.

Afwezig/Ziek of vakantie

Wat gebeurt er met de opvangkosten als mijn kind afwezig is? Bijvoorbeeld door ziekte of wanneer we op vakantie gaan?

Wij hanteren een vast maandtarief ongeacht of uw kind wel of niet aanwezig is op de opvang.

Ruilen

Is het mogelijk om dagen incidenteel te ruilen?

U kunt geen opvangdag ruilen, maar als u incidenteel een dag opvang nodig heeft, kunt u deze wel aanvragen via het ouderportaal. Als de groepsgrootte en groepssamenstelling het toelaat wordt uw incidentele opvangdag goedgekeurd en in rekening gebracht.

VSO

Hoe zijn de tarieven voor voorschoolse opvang (VSO) opgebouwd?

Bij voorschoolse opvang wordt uitgegaan van opvang tijdens 40 (school)weken per jaar. De voorschoolse opvang is geopend vanaf 07.30 tot 08.30/08.45 uur (afhankelijk van de starttijd van de school). Het totaal aantal uur per jaar is 40 weken X 1 uur is 40 uur (of 40 weken X 1 uur en 15 minuten is 50 uur). De uren worden door 12 maanden gedeeld en vermenigvuldigd met het uurtarief om tot de maandfactuur te komen. U ontvangt dus twaalf maanden dezelfde factuur. De tarieven zijn per locatie verschillend en kunt u vinden op de locatiepagina. Klik hier om naar de locatiezoeker te gaan.

Is het mogelijk om te ontbijten op de VSO?

Het is mogelijk om op de VSO een zelf-meegenomen ontbijt te eten. Op de VSO is geen standaard ontbijt beschikbaar.

TSO

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

U kunt uw kind inschrijven via onze website. Klik hier om direct naar het inschrijfformulier te gaan. Inschrijven is kosteloos en vrijblijvend.

Voor meer informatie over de TSO klik hier.

Ik heb via de website mijn kind ingeschreven voor TSO, is dat voldoende?

Nee, door uw kind via onze website in te schrijven, geeft u te kennen gebruik te willen maken van TSO. Er wordt voor u een account aangemaakt voor TSO portaal-Flexkids. U ontvangt een bevestigingsemail met de vervolg stappen. U dient zelf de TSO-momenten in het portaal te zetten.

Waar kan ik inloggen op het TSO portaal-Flexkids? 

Ga voor het inloggen naar onze website: https://mijn.kmnkindenco.nl/  klik op het poppetje (met het +teken), selecteer voor ouders en kies dan voor inloggen TSO portaal-Flexkids.
Vul uw gebruikersnaam en/of wachtwoord in. Bent u deze vergeten? Uw gebruikersnaam is uw bij ons bekende e-mailadres. U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen in het inlog scherm (na keuze Login Mijn KMN Kind & Co).  Het is van belang dat u vóór de start van het nieuwe schooljaar de TSO momenten voor uw kind(eren) doorgeeft.

Moet ik mijn kind ieder schooljaar opnieuw aanmelden voor TSO? 

Ja, ieder jaar ontvangt u in de zomervakantie van ons een herinnering voor het aanmelden voor TSO voor het aankomende schooljaar.
Let op: u hoeft geen volledig nieuwe inschrijving via de website te doen omdat u al een gebruikersaccount heeft. Ga voor het inloggen naar onze website: https://mijn.kmnkindenco.nl/  klik op het poppetje (met het +teken), selecteer voor ouders en kies dan voor inloggen TSO portaal-Flexkids. Het is van belang dat u vóór de start van het nieuwe schooljaar de TSO momenten voor uw kind(eren) doorgeeft.

Ouderportaal

Hoe kan ik inloggen in het ouderportaal/ouderapp?

Zes weken voordat de opvang van uw kind(eren) start ontvangt u automatisch uw accountgegevens via e-mail.

Als gebruikersnaam vult u het e-mailadres in die bekend is bij Kind & Co.
De URL die u kunt gebruiken is: kindencoludens.ouderportaal.nl

Wat kan ik met het ouderportaal/de ouderapp?

Met het Kind & Co ouderportaal/de ouderapp blijft u op de hoogte!

 • U kunt berichten van pedagogisch medewerkers lezen en beantwoorden
 • U kunt lezen in het dagboek van uw kind met verhaaltjes en foto’s
 • U kunt uw kind afmelden en incidentele opvang aanvragen
 • U kunt het laatste nieuws van Kind & Co ontvangen en lezen
 • U ontvangt mededelingen vanuit de locatie: bijvoorbeeld over de personele bezetting, geplande uitstapjes en eventuele kinderziektes die heersen
 • U kunt uw toestemmingen beheren

Wilt u weten hoe de app werkt? In het ouderportaal vindt u handleidingen en antwoorden op Veelgestelde vragen onder Locatie.

Ik wil geen app gebruiken. Hoe blijf ik op de hoogte?

Wanneer u geen app wilt gebruikten op uw telefoon, kunt u ook uw webbrowser gebruiken en inloggen via kindencoludens.ouderportaal.nl. Met het ouderportaal via de webbrowser kunt u hetzelfde als met de ouderapp.

 

Ik ben mijn wachtwoord voor het ouderportaal vergeten. Wat nu?

Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u een nieuw wachtwoord instellen door te klikken op de optie ‘wachtwoord vergeten’. U ontvangt dan een e-mail op het in ons systeem bekende e-mailadres om uw wachtwoord in te stellen.

Hoe voeg ik een tweede kinderopvangorganisatie toe met dezelfde app?

Maakt een van uw kinderen al gebruik van kinderopvang bij een andere organisatie, waar dezelfde ouderapp wordt gebruikt? Dan kunt u beide organisaties toevoegen aan de app zodat u binnen de app makkelijk van organisatie wisselt. Hoe doet u dat?

 1. Ga in de OuderApp in het menu naar de optie ‘Mijn gegevens’
 2. Hier ziet u uw gebruikersnaam en de optie om het wachtwoord te wijzigen
 3. Klik in het scherm op de knop ‘Beheer accounts’
 4. Klik op de knop ‘Toevoegen’, deze knop staat onderaan in de app
 5. In het nieuw geopende scherm vult u de Kind & Co-gegevens in (URL, gebruikersnaam en wachtwoord), en vervolgens aanmelden
  De URL die u kunt gebruiken is: kindenco.ouderportaal.nl
 6. Eenmaal aangemeld wisselt u eenvoudig van omgeving door boven in de app op het logo van de opvangorganisatie te klikken.
Hoe kan ik de ouderapp downloaden?

De app is te downloaden in de Google Play Store voor Android en in de App Store voor iOS. De Kind & Co ouderapp wordt ondersteund door de software van Konnect. Zoek op ‘Ouderapp van Konnect’ om de app te vinden. U kunt de app nu downloaden en installeren.

Openingstijden en Sluitingsdagen

Welke openingstijden hanteert Kind & Co?

De openingstijden kunnen verschillen per locatie. In het algemeen geldt dat onze kinderdagverblijven geopend zijn van 7.30 tot 18.30 uur. De openingstijden van onze BSO-locaties sluiten aan op de schooltijden van uw kind en de meeste BSO’s bieden opvang tot 18.30 uur. De meeste peutergroepen zijn geopend in de ochtend. Voor de precieze openingstijden van uw locatie raden we aan om de locatiepagina te raadplegen. U kunt uw locatie vinden via onze locatiezoeker.

Op welke dagen zijn de locaties gesloten?

Alleen tijdens de officiële feestdagen zijn wij gesloten. Op 24 en 31 december sluiten onze locaties om 17.00 uur.

Factuur en Jaaropgave

Hoe betaal ik mijn factuur?

Maandbedragen worden automatische geïncasseerd, u tekent hiervoor in de overeenkomst kinderopvang. Mocht u geen toestemming voor automatische incasso geven, dan kunt u het bedrag binnen twee weken handmatig overmaken.

Hoe ziet mijn factuur eruit?

U ontvangt maandelijks een factuur voor de kosten van de kinderopvang. De factuur is gebaseerd op 52 weken opvang en wordt in rekening gebracht via 12 gelijke facturen per jaar. De kinderopvangtoeslag ontvangt u ook voor 12 gelijke maanden.

Waarom moet ik ook betalen in de vakanties van de peuteropvang?

De kosten zijn gebaseerd op 40 weken opvang op jaarbasis en worden in rekening gebracht via 12 gelijke facturen per jaar.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave kinderopvang?

Eenmaal per jaar zetten wij de jaaropgave kinderopvang klaar in uw ouderportaal/ouderapp bij tabblad documenten. Deze wordt éénmalig aan u verstrekt in de maand februari. Bewaar deze jaaropgave goed; u heeft deze nodig voor de opgave van uw opvanguren aan de Belastingdienst.

Wanneer worden de opvangkosten afgeschreven?

Kind & Co hanteert een maandtarief, bij vooruitbetaling door u te voldoen door middel van een automatische incasso. De afschrijving vindt maandelijks rond de 27e van de maand plaats.

Kinderopvangtoeslag/LRK/Rekentool

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik verwachten?

Op de site van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) en op de website van Kind & Co kunt u een proefberekening maken met betrekking tot de door u te ontvangen kinderopvangtoeslag.

 

 

Ik ben werkloos geraakt. Loopt mijn kinderopvangtoeslag nu nog door?

U heeft nadat u werkloos bent geraakt nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u dit aanvragen op de website of via de app van de Belastingdienst, www.toeslagen.nl Houdt u de overeenkomst kinderopvang bij de hand. Hierin staan gegevens die u nodig heeft om de toeslag aan te vragen, vermeld, zoals het registratie/LRK nummer van de locatie, het aantal uren opvang en het uurtarief vermeld. Er is ook een app (App Store) & (Google Play) beschikbaar van de Belastingdienst voor de kinderopvang toeslag.

Wat is een LRK-nummer?

Iedere goedgekeurde (door Gemeente en GGD) kinderopvangvoorziening staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang met een uniek registratienummer, het LRK-nummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

Uitbreiding/Wijzigingen

Hoe kan ik een uitbreiding of wissel van dag(en) doorgeven?

U kunt een e-mail sturen naar: planning@kindenco.nl Onder vermelding van de naam van uw kind(eren), (verwachte) geboortedatum, naam opvanglocatie en de gewenste wijziging.

Hoe kan ik een dag opzeggen?

U kunt één of meerdere dagen opzeggen door het opzegformulier in te vullen op onze website of door een e-mail sturen naar planning@kindenco.nl. Vermeld in uw mail in ieder geval de naam van uw kind(eren), (verwachte) geboortedatum, naam opvanglocatie en de gewenste einddatum. U ontvangt van ons altijd een bevestiging van uw opzegging en een wijziging van het contract. Deze wijziging kunt u ook doorgeven aan de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.

Overig

Hoe hoog is het vaccinatiepercentage op de locatie?

Wij hebben hier geen volledig beeld van. Ouders zijn niet verplicht om dit aan ons door te geven. Je kunt via deze website wel bekijken wat het vaccinatiepercentage is binnen jouw gemeente. Je vindt het percentage per gemeente onder data en gegevensbronnen in het jaarverslag of in de tabellen.

Gaan jullie ongevaccineerde kinderen weigeren?

In de wet zijn geen regels voor het verplicht stellen van vaccinaties en het weigeren van ongevaccineerde kinderen op de opvang. Op dit moment laten wij ongevaccineerde kinderen toe. Natuurlijk komen wij onze zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van kinderen na. Zodra er een besmetting is, ontvangen ouders hierover een bericht. Ook nemen wij contact op met de GGD-infectieziekten. Met de GGD stemmen wij af welke maatregelen passend zijn voor de situatie. Daarnaast volgen wij dagelijks de website van het RIVM met de laatste informatie.

Wat doen jullie als een kind ziek wordt op de opvang?

Als we vermoeden dat een kind een mogelijk gevaarlijke infectieziekte heeft, bekijken wij via de KIDDI-app van het RIVM en/of overleggen met de GGD of de symptomen hiermee overeenkomen en welke adviezen hiervoor gelden. Daarna hebben we overleg met de ouders van het zieke kind. Zij gaan met hun kind naar de huisarts. De huisarts stelt vast of het om een mogelijk gevaarlijke infectieziekte gaat. Ouders laten ons weten wat de diagnose is.

Wat doen jullie als er op de locatie een uitbraak is van een mogelijk gevaarlijke infectieziekte?

Bij een uitbraak overleggen wij met de GGD over passende maatregelen. Zo kunnen bijvoorbeeld de hygiënemaatregelen worden aangescherpt. Zodra er een besmetting is, ontvangen ouders hierover een bericht via het ouderportaal. Wij hebben extra aandacht voor personen die mogelijk extra risico lopen.

Hoe communiceren jullie met ouders over de uitbraak van een mogelijk gevaarlijke infectieziekte?

Ouders ontvangen hierover een bericht in het ouderportaal. Op die manier weten we zeker dat alle ouders dezelfde informatie ontvangen. Als we weten dat kinderen of hun ouders extra gezondheidsrisico lopen, dan zullen we hen het waar mogelijk persoonlijk melden.