Buitenschoolse opvang Woerden: Miniliedjes | Kind & Co

Buitenschoolse opvang Woerden: Miniliedjes

 1. Gevestigd in de R. de Jagerschool

  BSO Miniliedjes is gevestigd in de aula van de school, met gebruik van gymruimte en TSO-ruimte.

 2. Kleinschalige BSO

  BSO Miniliedje is een locatie met maximaal 10 kinderen (met een uitloop naar 20).

 3. Geen vervoer nodig vanaf school

  Op deze BSO komen de kinderen zelf naar de BSO toe, omdat deze intern is. De pedagogisch medewerker vangt de kinderen op.

 4. BSO voor 4 tot 8 jaar

  Deze BSO is een doorschuiflocatie; zodra de kinderen 7 jaar worden en het kindaantal het toelaat gaan de kinderen door naar BSO Jongelieden.

 5. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt buitenschoolse opvang (BSO) Miniliedjes?

BSO Miniliedjes is gehuisvest in de R. de Jagerschool in de wijk Staatsliedenkwartier in Woerden, en biedt opvang aan kinderen van 4 t/m 7  jaar. Als de kinderen 7 jaar worden stromen zij, als zij eraan toe zijn,  door naar BSO Jongelieden, deze BSO zit in het clubgebouw van VEP tennis, eveneens in het Staatsliedenkwartier.

Wat biedt BSO Miniliedjes?

BSO Miniliedjes is een kleinschalige BSO. De BSO maakt gebruik van de aula, het podium en een aparte BSO ruimte, grenzend aan de aula van de school. Ook kan op de BSO-dagen gebruik gemaakt worden van het speellokaal voor gevarieerde sport- en spelactiviteiten. De R. de Jagerschool heeft twee schoolpleinen, met onder andere klimrekken, schommels, een glijbaan en een zandbak. Er is een bij deze BSO dagelijks een gevarieerd activiteiten aanbod, veelal wordt er met thema’s gewerkt.

Scholen

De kinderen van De R. de Jagerschool kunnen op BSO Miniliedjes terecht.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Van Slingelandlanen 145
  3445 ER Woerden
  Tel. 0348 – 76 00 23
  LRK 792834719

  Maandag
  14:00 tot 18:30 uur
  Dinsdag
  14:00 tot 18:30 uur
  Donderdag
  14:00 tot 18:30 uur

  Tijdens schoolvakanties geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Alexia George
  clustermanager
  tel. 06 - 297 832 85
  a.george@kindenco.nl
  Joyce van Vulpen
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 501 692 97
  j.vanvulpen@kindenco.nl