Buitenschoolse opvang Woerden: Miniliedjes

 1. Gevestigd in de R. de Jagerschool

  BSO Miniliedjes is gevestigd in de aula van de school, met gebruik van gymruimte en TSO-ruimte.

 2. Kleinschalige BSO

  BSO Miniliedje is een locatie met maximaal 10 kinderen (met een uitloop naar 20).

 3. Geen vervoer nodig vanaf school

  Op deze BSO komen de kinderen zelf naar de BSO toe, omdat deze intern is. De pedagogisch medewerker vangt de kinderen op.

 4. BSO voor 4 tot 8 jaar

  Deze BSO is een doorschuiflocatie; zodra de kinderen 7 jaar worden en het kindaantal het toelaat gaan de kinderen door naar BSO Jongelieden.

 5. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt buitenschoolse opvang (BSO) Miniliedjes?

BSO Miniliedjes is gehuisvest in de tijdelijke huisvesting van de R. de Jagerschool in de wijk Staatsliedenkwartier in Woerden, en biedt opvang aan kinderen van 4 t/m 7 jaar. Als de kinderen 7 jaar worden stromen zij, mits er plek is, door naar BSO Jongelieden. Deze BSO zit in het clubgebouw van VEP tennis, eveneens in het Staatsliedenkwartier.

Wat biedt BSO Miniliedjes?

BSO Miniliedjes is een kleinschalige BSO. De BSO heeft een eigen lokaal in de school en maakt daarnaast gebruik van de gang en het pluslokaal. Ook kan op de BSO-dagen gebruik gemaakt worden van het speellokaal voor gevarieerde sport- en spelactiviteiten. De R. de Jagerschool heeft twee schoolpleinen, met onder andere klimrekken, een wipwap en een zandbak. De jongere kinderen spelen onder begeleiding veelal op het omheinde kleuterplein waar ook de zandbak is. De grotere kinderen met een zelfstandigheidscontract mogen zelfstandig op beide pleinen spelen. Er is bij deze BSO dagelijks een gevarieerd activiteiten aanbod op het gebied van bewegen, knutselen en koken. Veelal wordt er met thema’s gewerkt. De kinderen staan vrij in hun keuze of zij mee willen doen aan deze activiteiten.

Scholen

De kinderen van De R. de Jagerschool kunnen op BSO Miniliedjes terecht. In de vakantie is deze locatie hele dagen open op de maandag, dinsdag en donderdag.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Meester Joekespad 1A
  3445 TM Woerden
  Tel. 06 – 820 964 38
  LRK 325121710

  Maandag
  14:00 tot 18:30 uur
  Dinsdag
  14:00 tot 18:30 uur
  Donderdag
  14:00 tot 18:30 uur

  Tijdens schoolvakanties geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Alexia George
  clustermanager
  tel. 06 - 297 832 85
  a.george@kindenco.nl
  Joyce van Vulpen
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 501 692 97
  j.vanvulpen@kindenco.nl