Peutergroep Houten: De Vlinder

  1. VVE-gecertificeerd

    Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

  2. Peuterplus groep

    Voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong  is er een afgestemd programma onder begeleiding van gespecialiseerde pedagogische medewerkers.

  3. Uk & Puk

    Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

Waar ligt peutergroep De Vlinder?

Locatie De Vlinder is gevestigd in het wijkgebouw dat aan basisschool de Vlinder in de wijk De Tuin ligt. De peutergroep heeft een eigen ingang en speelplein.

Wat biedt de Peuterplus groep?

De peuterplus groep is een groep met een speciaal programma voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong ontwikkelen zich vlotter dan gemiddeld. Zij zijn nóg nieuwsgieriger en leergieriger, leggen vlot verbanden, onthouden veel en hebben nieuwe dingen snel door. In deze groep werken we rondom thema’s en we nodigen de peuters uit om hier dieper op in te duiken. Aan deze thema’s worden muzikale en creatieve activiteiten gekoppeld. Van nature leert een jong kind onderzoekend en vanuit nieuwsgierigheid. Wij bieden hier veel ruimte voor. Hoe werkt nou eigenlijk je fiets? Wat gebeurt er als je kleuren mengt? Waarbij we de peuter stimuleren vooral zelf naar antwoorden te zoeken binnen de grenzen van een veilige, prettige omgeving. Samen met andere peuters ontdekt de peuter meer over zichzelf en de omgeving, onder begeleiding van gespecialiseerde pedagogische medewerkers. Naast het reguliere materiaal hebben we de beschikking over speciaal ontwikkelingsmateriaal voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Voor de ouders is er meermalen per jaar een ouderavond met een aan ontwikkelingsvoorsprong gerelateerd thema.

Wat biedt de VVE groep?

De Vlinder is de tweede VVE groep in Houten Zuid. Onze groep is in september 2014 geopend en bevindt zich in het wijkgebouw aan basisschool de Vlinder.

We werken met 2 pedagogisch medewerkers op onze groep. Hierdoor is er extra aandacht voor de taalontwikkeling. Op onze groep zitten 16 peuters; 8 VVE peuters komen 3 dagdelen en de reguliere peuters komen 2 dagdelen.

We gebruiken de methode Uk & Puk. U als ouder wordt daar intensief bij betrokken. Elke periode behandelen we een ander thema. Regelmatig organiseren we een gezellige koffieochtend met de ouders. Dan vertellen we wat er is gedaan rondom een bepaald thema. Ook bespreken we dan wat ouders thuis kunnen doen, en wat het nieuwe thema wordt. We organiseren ook uitstapjes; bijvoorbeeld een herfstwandeling. We informeren u tijdig.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Pedagogisch werkplan

Er is geen online werkplan beschikbaar. Vraag deze op bij uw locatie.

Neem contact met mij op

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

Adres

Bloesemtuin 17A
3994 PB  Houten
Tel. 030- 200 61 98
LRKP 222255687

Maandag
van 8:30 tot 12:00 uur
Dinsdag
van 8:30 tot 12:00 uur
Woensdag
van 8:30 tot 12:00 uur
Donderdag
van 8:30 tot 12:00 uur
Vrijdag
van 8:30 tot 12:00 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Margreth Ooijen
clustermanager
tel. 06 - 131 723 16
m.ooijen@kmnkindenco.nl
Anita Niks
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 130 657 39
a.niks@kmnkindenco.nl