Peutergroep Houten: De Vlinder

  1. VVE-gecertificeerd

    Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

  2. Uk & Puk

    Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

Waar ligt peutergroep De Vlinder?

Locatie De Vlinder is gevestigd in het wijkgebouw dat aan basisschool de Vlinder in de wijk De Tuin. De peuterschool heeft een eigen ingang en speelplein.

Wat biedt de peuter+ groep?

In deze groep werken we rondom thema’s en nodigen we de peuters uit om daar dieper op in te gaan. Aan deze thema’s worden muzikale en creatieve activiteiten gekoppeld. Van nature leert een jong kind onderzoekend en vanuit nieuwsgierigheid. Wij bieden hier veel ruimte voor. Hoe werkt nou eigenlijk je fiets? Wat gebeurt er als je kleuren mengt? Waarbij we de peuter stimuleren vooral zelf naar antwoorden te zoeken binnen de grenzen van een veilige, prettige omgeving. Samen met ontwikkelingsgelijken ontdekt de peuter meer over zichzelf en de omgeving, onder begeleiding van een gespecialiseerde leidster. We verwachten ook, dat het kind zich hierdoor meer op zijn plek gaat voelen in de wereld. Naast het reguliere materiaal hebben we de beschikking over speciaal ontwikkelingsmateriaal voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Wat biedt de VVE groep?

De Vlinder is de tweede VVE groep in Houten Zuid. Onze groep is in september 2014 geopend en bevindt zich in het wijkgebouw aan basisschool de Vlinder.

We werken met 2 leidsters op onze groep. Hierdoor is er extra aandacht voor de taalontwikkeling. Op onze groep zitten 16 peuters; 8 VVE peuters komen 3 dagdelen en de reguliere peuters komen 2 dagdelen.

We gebruiken de methode Uk & Puk. U als ouder wordt daar intensief bij betrokken. Elke periode behandelen we een ander thema. Regelmatig organiseren we een gezellige koffieochtend met de ouders. Dan vertellen we wat er is gedaan rondom een bepaald thema. Ook bespreken we dan wat ouders thuis kunnen doen, en wat het nieuwe thema wordt. We organiseren ook uitstapjes; bijvoorbeeld een herfstwandeling. We informeren u tijdig.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Pedagogisch werkplan

Er is geen online werkplan beschikbaar. Vraag deze op bij uw locatie.

Neem contact met mij op

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

Adres

Bloesemtuin 17A
3994 PB  Houten
Tel. 06 – 408 319 94
LRKP 222255687

Maandag
van 8:30 tot 12:00 uur
Dinsdag
van 8:30 tot 12:00 uur
Woensdag
van 8:30 tot 12:00 uur
Donderdag
van 8:30 tot 12:00 uur
Vrijdag
van 8:30 tot 12:00 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Margreth Ooijen
clustermanager
tel. 06 - 131 723 16
m.ooijen@kmnkindenco.nl
Anita Niks
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 130 657 39
a.niks@kmnkindenco.nl