Voorschoolse Educatie (VE) op de peutergroep

 1. Goede voorbereiding op de basisschool

  Op de peutergroep leren de kinderen samen te spelen. Ze leren hoe het zich moet gedragen in een groepssituatie. Zo worden de kinderen voorbereid op de kleuterklas. Bij kinderen met een VE-indicatie wordt er extra aandacht besteed aan de taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en voorbereidend rekenen. Zo maken ze een goede start op de basissschool.

 2. Professionele en veilige omgeving

  Bij Kind & Co worden kinderen liefdevol en enthousiast opgevangen binnen een professionele en veilige omgeving.

 3. Werkt met speciale programma's

  Op alle peutergroepen wordt gewerkt met de Uk & Puk methode of een ander professioneel programma.

De peutergroepen met voorschoolse educatie bieden een extra steuntje in de rug aan peuters met een mogelijke taal- of ontwikkelingsachterstand. Bij de voorschool komen peuters van 2,5 tot 4 jaar spelen en leren, waarbij extra aandacht is voor de ontwikkeling. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool.

Spelenderwijs leren

Een peuter met een VE-indicatie kan vanaf 2,5 jaar oud, 16 uur per week naar de voorschool. We werken met speciale, goedgekeurde leermethodes zoals Uk & Puk, Piramide, Peuterplein, Startblokken en Ik ben Bas. Er wordt in deze methodes aandacht gegeven aan de verschillende ontwikkelingsgebieden: taalvaardigheid, rekenvaardigheid, motorische en emotionele vaardigheden.

Taalvaardigheid

Uw kind leert spreken, luisteren en nieuwe Nederlandse woorden.

Rekenvaardigheid

Uw kind leert tellen en meten.

Motorische vaardigheden

Uw kind leert goed bewegen: tekenen, knippen, rennen en springen.

Emotionele vaardigheden

Uw kind leert samen spelen, zelfstandig zijn en zelfvertrouwen hebben.

Mag mijn kind naar een VE-groep?

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts geeft op het consultatiebureau een advies voor voorschoolse educatie gegeven (VE-indicatie). Zij bepalen of uw kind in aanmerking komt voor een VE-plaats. Natuurlijk zijn ook kinderen zonder VE-indicatie van harte welkom! Ons uitgangspunt is om gemengde groepen te maken met peuters met en zonder een VE-indicatie.

Wat kost het?

Om de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden, betalen de Belastingdienst en de gemeente mee. Voor welke vergoeding u in aanmerking komt, verschilt per situatie:

 • Als beide ouders werken of een opleiding, cursus of traject naar werk volgen: u kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen.
 • Als één of beide ouders geen betaald werk heeft: dan betaalt de gemeente een deel van de kosten voor de peutergroep met voorschoolse educatie. Vul in dat geval de verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag in.

Pedagogiek

Meer informatie over de pedagogiek bij Kind & Co.