VE-peutergroep (Voorschoolse Educatie) | Kind & Co

Voorschoolse Educatie (VE) op de peutergroep

  1. Goede voorbereiding op de basisschool

    Op de peutergroep leren de kinderen samen te spelen. Ze leren hoe het zich moet gedragen in een groepssituatie. Zo worden de kinderen voorbereid op de kleuterklas. Bij kinderen met een VE-indicatie wordt er extra aandacht besteed aan de taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en voorbereidend rekenen. Zo maken ze een goede start op de basissschool.

  2. Professionele en veilige omgeving

    Bij Kind & Co worden kinderen liefdevol en enthousiast opgevangen binnen een professionele en veilige omgeving.

  3. Werkt met speciale programma's

    Op alle peutergroepen wordt gewerkt met de Uk & Puk methode of een ander professioneel programma.

Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) ontwikkelingsachterstand kunnen op diverse peutergroepen van Kind & Co voorschoolse educatie (VE) volgen. Dit doen we om een ontwikkelingsachterstand bij de kinderen te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van taal. Maar ook op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en voorbereidend rekenen. Door voorschoolse educatie op de kinderopvang kunnen deze kinderen een betere start maken op de basisschool.

Invulling VE-programma

Kind & Co biedt op vrijwel alle peutergroepen voorschoolse educatie aan. Ons uitgangspunt is om gemengde groepen te maken met reguliere peuters en peuters met een VE-indicatie. Zo kunnen de peuters met een VE-indicatie leren van de reguliere peuters. De VE-locaties moeten aan extra kwaliteitseisen voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van deskundigheid van de medewerkers. Daarnaast werken we met een speciaal, goedgekeurd programma. Voorbeelden daarvan zijn Uk & Puk, Piramide, Peuterplein, Startblokken en Ik ben Bas. Bij de informatie over de locatie van uw keuze vindt u welk programma deze locatie gebruikt.

Verplicht aantal uur VE

In de loop van 2020 wordt het wettelijk verplicht aantal uur VE uitgebreid. Het aanbod voorschoolse educatie gaat naar 960 uur in de peuterperiode, dat komt neer op ongeveer 16 uur per week. Gemeenten zijn vrij om de startdatum te bepalen, maar uiterlijk op 1 augustus 2020. Deze datum is onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van de coronacrisis.

Aanmelden voor een VE-peutergroep

Aanmelden voor een VE-plaats kan uitsluitend via het consultatiebureau. Zij zullen bepalen of uw kind in aanmerking komt voor voorschoolse educatie en zullen u een VE-formulier meegeven. Op dit formulier vindt u alle informatie over de plaatsingsvoorwaarden voor VE in uw gemeente. Heeft u bij het formulier nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Planning, op telefoonnummer 030-6004750.

Van VE-groep naar basisschool

VE-locaties onderhouden contact met de basisscholen, waar de voorschoolse educatie wordt voortgezet in de zogenaamde ’vroegschoolse’ educatie. Wij zorgen voor een goede overdracht: we vullen een overdrachtsformulier voor uw kind in en lichten deze mondeling toe. Dit doen wij uiteraard met toestemming van de ouder(s).

VE-programma thuis ondersteunen

Het is belangrijk dat ouders thuis verder gaan met het thema dat op de locatie actueel is. Bijvoorbeeld door voor te lezen, liedjes te zingen en over het onderwerp te praten met de peuter. Vaak krijgen ouders hiervoor tips en suggesties van de pedagogisch medewerkers. Er zijn gemeenten waar ouders wordt gevraagd een oudercontract te ondertekenen, waarmee u toezegt het VE-programma actief te ondersteunen door bijvoorbeeld activiteiten thuis te doen met uw kind.