Kinderdagverblijf Montfoort: Montfoort | Kind & Co

Kinderdagverblijf Montfoort: Montfoort

 1. Uk & Puk methode

  Uk & Puk is een totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Uk & Puk aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

 2. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt Kinderdagverblijf (KDV) Montfoort?

Kinderdagverblijf Montfoort is onderdeel van Kindcentrum Montfoort. Het kinderdagverblijf zit in één gebouw samen met BSO Jonkies, Peutergroep Lodewijkje en KBS De Howiblo, basisschool Graaf Jan en OBS De Hobbitstee. De bouw van het kindcentrum wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 afgerond. Dan zal ook het kinderdagverblijf de deuren openen.

Wat biedt Kinderdagverblijf Montfoort?

In het kindcentrum wordt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak aangeboden in een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. De kinderen kunnen hier spelen, ontspannen en leren. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken hiervoor veel met elkaar samen.

Op kinderdagverblijf Montfoort worden de kinderen opgevangen in 2 verticale groepen (0 tot 4 jaar). De gloednieuwe ruimtes krijgen een huiselijke sfeer. Er komen verschillende speelhoeken waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

Er wordt gewerkt met de erkende methode Uk & Puk om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Dit gaat veelal aan de hand van thema’s die centraal staan. Hierbij houden we rekening met de individuele ontwikkeling. Binnen de thema’s worden de verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. We doen spelletjes, knutselen, zingen liedjes, lezen voor, tekenen en spelen natuurlijk lekker buiten. Zo leren de kinderen spelenderwijs.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Pedagogisch werkplan

Uitwerking van het pedagogisch beleid op locatieniveau.

GGD inspectierapport

Elke locatie wordt jaarlijks bezocht door een GGD-inspecteur.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Bovenkerkweg 74
  3417 TA Montfoort
  Tel. volgt
  LRK volgt

  Maandag
  7:30 tot 18:30 uur
  Dinsdag
  7:30 tot 18:30 uur
  Woensdag
  7:30 tot 18:30 uur
  Donderdag
  7:30 tot 18:30 uur
  Vrijdag
  7:30 tot 18:30 uur

  Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Rolien Wiggelinkhuizen
  clustermanager
  tel. 06 - 131 373 55
  r.wiggelinkhuizen@kindenco.nl
  Janine van Dam
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 203 901 31
  j.vandam@kindenco.nl