Peutergroep Houten: Fontein | Kind & Co

Peutergroep Houten: Fontein

  1. Uk & Puk

    Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

Waar ligt peutergroep Fontein?

Peutergroep Fontein is gevestigd in de PCBS De Fontein, in de wijk het Mos in Houten.

Wat biedt peutergroep Fontein?

De peutergroep is samen met de Buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd in de PCBS De Fontein.

De peutergroep is op maandag, dinsdag en vrijdag geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur.

De peutergroep is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De groep bestaat uit maximaal 16 peuters, zodat ieder kind  alle aandacht krijgt. De kinderen spelen onder deskundige leiding van twee beroepskrachten en eventueel een vrijwilliger.

Op de peutergroep staat de peuter centraal. Er wordt aandacht besteed aan de sociale, emotionele, motorische, cognitieve, creatieve, zintuiglijke ontwikkeling en het stimuleren van de zelfredzaamheid. Uw kind doet nieuwe ontdekkingen met allerlei materialen en heeft veel contact met andere peuters en medewerkers. Ook raakt het vertrouwd met groepsgebonden en zelfstandige activiteiten, wat de overgang naar de basisschool versoepeld. Dit alles gebeurt in een veilige setting. Ons uitgangspunt is ‘spelen is leren, ontwikkelen’. Hiervoor gebruiken we o.a. de methode van Uk en Puk. Aan de hand van Uk en Puk worden verschillende thema’s behandeld zoals bijvoorbeeld ‘dit ben ik’ en ‘oef, wat warm’. Informatie over onder andere de thema’s kunt u lezen in de digitale nieuwsbrief die voor elke vakantie wordt verstuurd.

We hebben regelmatig afstemming met school door middel van contact met de leerkrachten en/of de directie van de school. We sluiten regelmatig aan bij activiteiten vanuit school, in het bijzonder de kleutergroepen. Daarnaast werken we met elkaar samen rondom de christelijke identiteit en het onderwijsconcept ‘the leader in me’.

Kom gerust eens een kijkje bij ons nemen. U bent van harte welkom!

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

Adres

Bronmos 2
3994 KA Houten
Tel. 06 -111 040 23
pgfontein@kmnkindenco.nl
LRK 578216255

Maandag
van 8:30 tot 12:00 uur
Dinsdag
van 8:30 tot 12:00 uur
Vrijdag
van 8:30 tot 12:00 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Carlie Mulders
clustermanager
tel. 06 - 131 776 93
c.mulders@kmnkindenco.nl
Wietske Cathalina
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 152 381 36
w.cathalina@kmnkindenco.nl