Peutergroep Houten: Fontein | Kind & Co

Peutergroep Houten: Fontein

 1. Uk & Puk

  Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

 2. Peuterplus groep

  Voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong  is er een afgestemd programma onder begeleiding van gespecialiseerde pedagogische medewerkers.

  Het pedagogisch werkplan van de peuterplus groep vindt u hier.

Waar ligt peutergroep Fontein?

Peutergroep Fontein is gevestigd in de PCBS De Fontein, in de wijk het Mos in Houten.

Wat biedt peutergroep Fontein?

De peutergroep is samen met de Buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd in de PCBS De Fontein en is geopend op maandag (peuterplusgroep), dinsdag, woensdag (peuterplusgroep) en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

De peutergroep is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De groep bestaat uit maximaal 16 peuters, zodat ieder kind  alle aandacht krijgt. De kinderen spelen onder deskundige leiding van twee beroepskrachten en eventueel een vrijwilliger. De peuter staat hier centraal, er wordt aandacht besteed aan de sociale, emotionele, motorische, cognitieve, creatieve, zintuiglijke ontwikkeling en het stimuleren van de zelfredzaamheid. Uw kind doet nieuwe ontdekkingen met allerlei materialen en heeft veel contact met andere peuters en medewerkers. Ook raakt het vertrouwd met groepsgebonden en zelfstandige activiteiten, wat de overgang naar de basisschool versoepeld. Dit alles gebeurt in een veilige setting. Ons uitgangspunt is ‘spelen is leren, ontwikkelen’. Hiervoor gebruiken we o.a. de methode van Uk en Puk. Aan de hand van Uk en Puk worden verschillende thema’s behandeld zoals bijvoorbeeld ‘dit ben ik’ en ‘oef, wat warm’. Informatie over onder andere de thema’s kunt u lezen in de digitale nieuwsbrief die voor elke vakantie wordt verstuurd.

We hebben regelmatig afstemming met school door middel van contact met de leerkrachten en/of de directie van de school. We sluiten regelmatig aan bij activiteiten vanuit school, in het bijzonder de kleutergroepen. Daarnaast werken we met elkaar samen rondom de christelijke identiteit en het onderwijsconcept ‘the leader in me’.

Wat biedt de Peuterplus groep?

De Peuterplus groep is een groep met een speciaal programma voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong ontwikkelen zich vlotter dan gemiddeld. Zij zijn nóg nieuwsgieriger en leergieriger, leggen vlot verbanden, onthouden veel en hebben nieuwe dingen snel door. In deze groep werken we rondom thema’s en we nodigen de peuters uit om hier dieper op in te duiken. Aan deze thema’s worden muzikale en creatieve activiteiten gekoppeld. Van nature leert een jong kind onderzoekend en vanuit nieuwsgierigheid. Wij bieden hier veel ruimte voor. Hoe werkt nou eigenlijk je fiets? Wat gebeurt er als je kleuren mengt? Waarbij we de peuter stimuleren vooral zelf naar antwoorden te zoeken binnen de grenzen van een veilige, prettige omgeving. Samen met andere peuters ontdekt de peuter meer over zichzelf en de omgeving, onder begeleiding van gespecialiseerde pedagogische medewerkers. Naast het reguliere materiaal hebben we de beschikking over speciaal ontwikkelingsmateriaal voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Voor de ouders is er meermalen per jaar een ouderavond met een aan ontwikkelingsvoorsprong gerelateerd thema. Katja de Ploeg werkt op deze Peuterplus groep. Deze groep is op donderdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur. Regelmatig spelen de peuters en kleuters samen. Op deze manier werken we aan de doorgaande lijn en is extra aanbod mogelijk.

Kom gerust eens een kijkje bij ons nemen. U bent van harte welkom!

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Bronmos 2
  3994 KA Houten
  Tel. 06 -111 040 23
  pgfontein@kmnkindenco.nl
  LRK 578216255

  Maandag
  van 8:30 tot 12:00 uur (peuterplusgroep)
  Dinsdag
  van 8:30 tot 12:00 uur
  Woensdag
  van 8:30 tot 12:00 uur (peuterplusgroep)
  Donderdag

  Vrijdag
  van 8:30 tot 12:00 uur

  Tijdens schoolvakanties gesloten.

  Yvette Bottenberg
  clustermanager
  tel. 06 - 130 648 38
  y.bottenberg@kmnkindenco.nl
  Jannemarie Schilt
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 152 381 36
  j.schilt@kmnkindenco.nl