Peutergroep Houten: Ridderspoor | Kind & Co

Peutergroep Houten: Ridderspoor

 1. Uk & Puk

  Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

 2. Goede voorbereiding op de basisschool

  Op de peutergroep leren de kinderen samen te spelen. Ze leren hoe het zich moeten gedragen in een groepssituatie. Zo worden de kinderen voorbereid op de kleuterklas.

 3. Samenwerking met OBS Ridderspoor

  Peutergroep Ridderspoor werkt met dezelfde thema’s als de basisschool. Daarnaast worden er gezamenlijke festiviteiten georganiseerd.

 4. Uitdagend ingericht buitenplein

  We zijn veel buiten met de peuters. Er is ruimte genoeg om te ontdekken en te spelen op het mooi ingerichte peuterplein!

 5. Gezellig lokaal met diverse speelhoeken

  Het lokaal is gezellig en uitdagend ingericht met diverse speelhoeken, zoals een bouwhoek, een beweeghoek en een huishoek.

 6. Aanbod van creatieve activiteiten

  In samenwerking met school sluiten we regelmatig aan bij de muzieklessen en (toneel)voorstellingen.

Waar ligt peutergroep Ridderspoor?

Peutergroep Ridderspoor is gevestigd in basisschool Ridderspoor in de wijk Het Land.

Wat biedt peutergroep Ridderspoor?

De peutergroep zit in een eigen lokaal bij de kleutergang van basisschool Ridderspoor. Iedere peuter uit Houten is welkom bij de peutergroep, ongeacht naar welke basisschool uw kind straks gaat.

Het lokaal is gezellig en uitdagend ingericht met diverse speelhoeken, zoals een bouwhoek, een beweeghoek en een huishoek. Er staan lage tafeltjes waar kinderen aan kunnen eten en drinken, kleien, knutselen, puzzelen en een spelletje kunnen doen. We zijn ook veel buiten, er is ruimte genoeg op het mooi ingerichte peuterplein!

Bij peutergroep Ridderspoor kunnen kinderen lekker spelen leren met leeftijdsgenootjes en is er een leuk activiteitenaanbod. De activiteiten worden veelal aangeboden aan de hand van de methode Uk & Puk. De pop Puk maakt veel dingen mee die voor de kinderen herkenbaar zijn, zoals ziek zijn, het weer en eten en drinken. Tijdens iedere speelochtend begroeten we elkaar en Puk in de kring, daarna gaan we spelen en wordt er een speciale activiteit rond het thema aangeboden, denk hierbij aan voorlezen of knutselen. Met behulp van Uk & Puk stimuleren wij de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de taalontwikkeling, de sociaal communicatieve vaardigheden, de motorische vaardigheden en voorbereidend rekenen. Hierdoor wordt de overgang naar de basisschool gemakkelijker.

De peutergroep biedt een goede voorbereiding op het basisonderwijs!

Kom gerust een keertje binnen lopen voor vragen of meer informatie. U bent van harte welkom!

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Horigenland 50
  3994 TK  Houten
  tel. 030 – 200 61 60
  LRK 190554757

  Maandag
  8:30 tot 12:00 uur
  Woensdag
  8:30 tot 12:00 uur
  Vrijdag
  8:30 tot 12:00 uur

  Tijdens schoolvakanties gesloten.

  Jannemarie Schilt
  clustermanager
  tel. 06 - 152 381 36
  j.schilt@kindenco.nl
  Lisanne Rebergen
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 598 719 92
  l.rebergen@kindencoludens.nl
  Dicky van Rijkom-Offermans
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 579 563 47
  d.offermans@kindenco.nl