Peutergroep Moordrecht: St Jozef

 1. VVE-gecertificeerd
 2. Wij werken met de Uk & Puk-methode

  Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

 3. Gevestigd in basisschool St. Jozef
 4. Goede doorgaande leerlijn naar basisschool
 5. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

 6. Samenwerking met kleuters van basisschool
 7. Themagericht werken

Waar ligt peutergroep St. Jozef?

De peutergroep is gevestigd in KBS Sint Jozefschool in Moordrecht

Wat biedt peutergroep St. Jozef?

Peutergroep St. Jozef biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Het spelend leren staat centraal, waarbij we kinderen veel laten ervaren en ontdekken. De ontwikkeling  van het kind wordt daarbij nauwlettend gevolgd en gestimuleerd.

Bij peutergroep St. Jozef wordt gewerkt met de methode Uk & Puk. Deze methode richt zich op de stimulatie van de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Spelenderwijs worden er nieuwe vaardigheden aangeleerd op het gebied van taalontwikkeling, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuigelijke vaardigheden en krijgen kinderen de eerste rekenprikkels. De thema’s passend bij de methode worden gedurende de hele ochtend toegepast. Kinderen leren hierdoor vaardigheden als samenwerken, samen spelen, omgaan met regels, maar ook de grove en fijne motoriek worden gestimuleerd.

Gedurende de dag wordt er met structuur gewerkt, zodat kinderen daar al aan kunnen wennen. Zo zijn er vaste gezamenlijke eetmomenten en wordt in de kring elke ochtend het thema van die periode behandeld. Dit alles bij elkaar, zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool.

Kind & Co en de Sint Jozefschool gaan met hun samenwerking toewerken naar het vormgeven van een Integraal Kindcentrum. Kinderen zullen daardoor van ’s ochtends vroeg tot het einde van de dag in een doorgaande lijn hun dag doorbrengen. Hiermee willen wij kinderen de structuur en veiligheid bieden die nodig is om zo goed mogelijk tot ontwikkeling te komen. Voor de peutergroep betekent dit onder andere dat kinderen al meer bekend zijn in het gebouw, met de kleuterjuffen en de thema’s van de school. Ook spelen de peuters buiten op het speelplein van de kleuters. Hierdoor is de overgang van de peutergroep naar de basisschool niet meer zo groot.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Oudersvrucht 3
  2841 LN  Moordrecht
  Tel. 06 – 500 994 13
  LRK 293943527

  Maandag
  08:15 – 12:15 uur
  Dinsdag
  08:15 – 12:15 uur
  Woensdag
  08:15 – 12:15 uur
  Donderdag
  08:15 – 12:15 uur
  Vrijdag
  08:15 – 12:15 uur

  Tijdens schoolvakanties gesloten. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Sanne Verheij
  clustermanager
  tel. 06 - 114 236 53
  s.verheij@kindenco.nl
  Monique Schuling
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 511 759 06
  m.schuling@kindenco.nl