Buitenschoolse opvang Mijdrecht: De Windroos

 1. Onderdeel van Dalton kindcentrum

  Omdat wij samen met de school en het kinderdagverblijf onderdeel zijn van het Dalton kindcentrum, wordt waar mogelijk ook volgens Dalton gewerkt.

 2. Nauwe samenwerking met hockeyvereniging

  Wij werken nauw samen met de naastgelegen Hockey Vereniging Mijdrecht. Daardoor kunnen de kinderen, bijvoorbeeld tijdens vakanties, ook daar leuke activiteiten doen.

 3. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt buitenschoolse opvang (BSO) De Windroos?

BSO De Windroos is samen met kinderdagverblijf De Windroos gevestigd in Daltonbasisschool De Windroos. Dit zit vlak naast Hockey Vereniging Mijdrecht waar ook BSO Vooruit! gevestigd is.

Wat biedt BSO De Windroos?

BSO De Windroos biedt opvang aan kinderen van 4-12 jaar in één verticale groep. In de school kunnen we gebruik maken van de multifunctionele ruimte van de school en natuurlijk van het schoolplein. Omdat we nauw samenwerken met de hockeyvereniging is het ook mogelijk dat de kinderen, bijvoorbeeld in een vakantie, daar een activiteit gaan doen.

Op de BSO sluiten we zoveel mogelijk aan op de thema’s van de school. De activiteiten op de BSO kiezen we in zorgvuldig overleg met de kinderen. Ook spelen we iedere dag buiten. De sfeer is ontspannen, er is ruimte voor de kinderen om zichzelf te zijn en plezier te maken.

Doordat we met Daltonbasisschool De Windroos in één gebouw zitten, voelt het voor de kinderen snel vertrouwd en bieden we een doorgaande lijn met de school. Omdat we samen een Dalton kindcentrum vormen, wordt op de BSO waar mogelijk ook volgens Dalton gewerkt.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Proostdijstraat 39
  3641 AT Mijdrecht
  Tel. 0297 – 72 41 82
  LRK 281224912

  Maandag
  15:00 tot 18:30 uur
  Dinsdag
  15:00 tot 18:30 uur
  Woensdag
  12:15 tot 18:30 uur
  Donderdag
  15:00 tot 18:30 uur
  Vrijdag
  12:00 tot 18:30 uur

  Tijdens schoolvakanties geopend van 7:30 tot 18:30 uur. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Marieke van Otterloo
  clustermanager
  tel. 06 - 413 617 87
  m.vanotterloo@kindenco.nl
  Suzanne Coene
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 820 648 06
  s.coene@kindenco.nl