Peutergroep Oudewater: Mariaschool | Kind & Co

Peutergroep Oudewater: Mariaschool

  1. Doorgaande lijn met de Mariaschool
  2. Uitdagend gevarieerd activiteitenprogramma
  3. Nieuwe, sfeervolle ingerichte ruimte
  4. Puk & Ko

    Puk & Ko is een totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Puk & Ko aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

  5. Live betrokken via app en website

    Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via Mijn KMN Kind & Co.

Waar ligt peutergroep Mariaschool?

Peutergroep Mariaschool is gevestigd bij de kleuterklassen in de Mariaschool in het centrum van Oudewater.

Wat biedt peutergroep Mariaschool?

De peutergroep biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen maken kennis met samenspelen en samenwerken. De sociaal-emotionele-, motorische-, reken- en taalontwikkeling worden op een speelse manier gestimuleerd. Wij gebruiken hiervoor de VE-methode Puk. Ook wordt er gewerkt met de methode Peuterplein, hier is bewust voor gekozen omdat school met kleuterplein werkt (doorgaande lijn). Mariaschool en de peutergroep werken als één team samen aan een doorgaande lijn, met rust, ruimte en regelmaat voor het kind. Bij ons leren, ontwikkelen en ontmoeten kinderen elkaar gedurende de dag in een voor hen vertrouwde omgeving. Verbinding en laagdrempeligheid staat centraal. Dit zie je ook terug in het dagritme van de peutergroep, denk aan gezamenlijke thema’s en activiteiten. Kortom een goede voorbereiding op de basisschool!

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

Adres

Nieuwstraat 9-11
3421 BT Oudewater
Tel. nnb


Maandag
08:30 tot 13:30 uur
Dinsdag
08:30 tot 13:30 uur
Woensdag
08:30 tot 13:30 uur
Donderdag
08:30 tot 13:30 uur
Vrijdag
08:30 tot 13:30 uur

Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

Caroline van den Dungen
clustermanager
tel. 06 - 220 622 85
c.vandendungen@kmnkindenco.nl
Rolien Wiggelinkhuizen
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 131 373 555
r.wiggelinkhuizen@kmnkindenco.nl
Carola Hoekstra
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 – 116 516 26
c.hoekstra@kmnkindenco.nl