Peutergroep Nieuwegein: Kikkervisje

 1. Piramide programma

  Er werken drie pedagogisch medewerkers op de groep. Tevens is er een tutor tafel aanwezig met materialen.

 2. Ouderbetrokkenheid

  Contact met ouders gebeurd d.m.v een praatje aan het hek bij aanvang van de opvang en bij het ophalen van het kind. We houden ook telefonisch contact en vragen hier en daar hulp met bijvoorbeeld het verzamelen van kosteloos knutselmateriaal voor de groep. Daarnaast worden ouders op de hoogte gehouden met nieuwsbrieven (met daarin thema’s, liedjes en versjes) en tussentijdse e-mails.

 3. VVE-gecertificeerd

  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

Waar ligt peutergroep Kikkervisje?

Peutergroep Kikkervisje is gelegen in de wijk Wijkersloot in Nieuwegein, bij de scholen De Schakel en De Beatrix, De ingang voor de peuters zit aan de achterkant van de OBS de Schakel. Deze peutergroep is een VVE-peutergroep.

Wat biedt peutergroep Kikkervisje?

De peutergroep heeft een gezellig ingericht lokaal, met verschillende hoeken, zoals een bouwhoek, een huishoek en een knutseltafel. Natuurlijk kunnen kinderen ook lekker met een boekje op de bank zitten. Er wordt gewerkt met dagritme-kaarten, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Bij het Kikkervisje is een ontdektuin aanwezig, die gedeeld wordt met de kleuters van OBS De Schakel. Naast het lokaal, hebben de peuters een eigen stuk plein met ontdekmuur, een bankje en ruimte voor buiten activiteiten. Zo mogen de kinderen ook in de gymzaal van school spelen op afgesproken tijden. Peutergroep Kikkervisje bestaat uit één VVE-groep. De kinderen komen hier elke week vijf ochtenden spelen.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Mendes da Costalaan 132
  3431 AC  Nieuwegein

  Tel. 030 – 600 04 10
  LRK 175523964

  Maandag
  08:30 tot 12.30 uur
  Dinsdag
  08:30 tot 12.30 uur
  Donderdag
  08:30 tot 12.30 uur
  Vrijdag
  08:30 tot 12.30 uur

  Tijdens schoolvakanties gesloten.

  Oudercommissie
  ockikkervisje@kmnkindenco.nl

  Sylvia van Est
  clustermanager
  tel. 06 - 131 785 22
  s.vanest@kindenco.nl
  Nadine Strating
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 112 037 70
  n.strating@kindenco.nl
  Patricia Reppel
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 308 237 26
  p.reppel@kindenco.nl