Peutergroep Nieuwegein: Kikkervisje | Kind & Co

Peutergroep Nieuwegein: Kikkervisje

  1. Piramide programma

    Er wordt hier gewerkt met twee pedagogisch medewerksters op de groep, waarvan één tutor is.

  2. Ouderbetrokkenheid

    Elke ochtend is er een spelinloop met koffie en thee voor de ouders.

  3. VVE-gecertificeerd

    Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

  4. Sectie

Waar ligt peutergroep Kikkervisje?

Peutergroep Kikkervisje is gelegen in de wijk Wijkersloot in Nieuwegein, bij de scholen De Schakel en De Beatrix. De ingang zit aan de achterkant van de OBS de Schakel. Deze peutergroep is een VVE-peutergroep.

Wat biedt peutergroep Kikkervisje?

De peutergroep heeft een gezellig ingericht lokaal, met verschillende hoeken, zoals een bouwhoek, een poppenhoek en een verfhoek. Natuurlijk kunnen kinderen ook lekker met een boekje op de bank zitten. Er wordt gewerkt met dagritme-kaarten, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Bij Kikkervisje is een geheel vernieuwde ontdektuin aanwezig, die gedeeld wordt met de kleuters van OBS De Schakel. Peutergroep Kikkervisje bestaat uit één VVE-groep. De kinderen komen hier elke week vier ochtenden spelen. Dit wordt gedeeltelijk door de gemeente gesubsidieerd.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

Adres

Mendes da Costalaan 132
3431 AC  Nieuwegein
Tel. 030 – 600 04 10

Maandag
08:30 tot 11:50 uur
Dinsdag
08:30 tot 11:50 uur
Donderdag
08:30 tot 11:50 uur
Vrijdag
08:30 tot 11:50 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Oudercommissie
ockikkervisje@kmnkindenco.nl

Sylvia van Est
clustermanager
tel. 06 - 131 785 22
s.vanest@kmnkindenco.nl
Chantal Zwaan
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 308 237 26
c.zwaan@kmnkindenco.nl
Linda Slingerland
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 112 037 70
l.slingerland@kmnkindenco.nl