Opzeggen/Einde opvang

Wanneer stopt het opvangcontract van mijn kind op het kinderdagverblijf?

De overeenkomst stopt automatisch als uw kind 4 jaar wordt. Natuurlijk kunt u de overeenkomst altijd eerder schriftelijk opzeggen, met een opzegtermijn van één maand. Als uw kind voor de zomervakantie 4 jaar wordt en u langer van de kinderdagopvang gebruik wilt maken, kunt u een verzoek indienen om de opvang te verlengen (dit kan […]

Hoe kan ik de opvang opzeggen?

U kunt de opvang opzeggen door het opzegformulier op onze website in te vullen of door een e-mail sturen naar: planning@kindenco.nl. Vermeld in uw mail in ieder geval de naam van uw kind(eren), de (verwachte) geboortedatum, de naam van de opvanglocatie en de gewenste einddatum. U ontvangt van ons altijd een bevestiging van uw opzegging.