Wanneer stopt het opvangcontract van mijn kind op het kinderdagverblijf? – KMN Kind & Co

Wanneer stopt het opvangcontract van mijn kind op het kinderdagverblijf?

12 maart 2022

Wanneer stopt het opvangcontract van mijn kind op het kinderdagverblijf?

De overeenkomst stopt automatisch als uw kind 4 jaar wordt. Natuurlijk kunt u de overeenkomst altijd eerder schriftelijk opzeggen, met een opzegtermijn van één maand. Als uw kind voor de zomervakantie 4 jaar wordt en u langer van de kinderdagopvang gebruik wilt maken, kunt u een verzoek indienen om de opvang te verlengen (dit kan op basis van beschikbaarheid). Hiervoor kunt een e- mail sturen naar: planning@kindenco.nl.


Terug naar vorige pagina