Sluiting locaties Kind & Co op aanwijzing van de overheid. (NL/EN) | Kind & Co

Blog KMN Kind & Co

15 maart 2020

Sluiting locaties Kind & Co op aanwijzing van de overheid. (NL/EN)

Sluiting locaties Kind & Co op aanwijzing van de overheid.
Click here for English

Wij informeren u over de meest recente maatregelen die door het kabinet zijn genomen en de impact die dit heeft op onze opvangmogelijkheden.

  • Het kabinet heeft op 15 maart besloten dat alle onderwijs- en kinderopvanglocaties vanaf heden uitsluitend kinderen opvangen waarvan ouders werkzaam zijn in vitale beroepsgroepen.
  • De rijksoverheid heeft een lijst met vitale beroepsgroepen samengesteld, een opsomming van de beroepsgroepen treft u ook aan onder dit bericht.

Concreet houdt dit in dat u vanaf heden tot en met 6 april, alleen gebruik kunt maken van de opvang als u werkzaam bent in een vitale beroepsgroep. Wij vragen u hiervoor schriftelijk bewijs van uw werkgever te overleggen. U neemt het schriftelijke bewijs mee en geeft dit af op de groep van uw kind, dit dient uiterlijk woensdag 18 maart 2020 in ons bezit te zijn. Voor zowel kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang als peutergroepen geldt; u kunt gebruik maken van de opvang zoals het in uw contract staat, eventuele extra opvang is mogelijk in overleg met de locatie.

Voor het opvangen van kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in een vitale beroepsgroep, zal de komende tijd afstemming plaatsvinden met het onderwijs. U wordt hier indien nodig nader over geïnformeerd.

De eerder gecommuniceerde richtlijnen van het RIVM blijven van kracht. Hier geldt dat u uw kind niet mag brengen wanneer er sprake is van de volgende klachten: hoesten, neusverkoudheid, verhoging en of koorts.

Als u niet werkzaam bent in een vitaal beroep kunt u tot en met 6 april geen gebruik maken van de opvang, het is ook niet mogelijk ruildagen aan te vragen voor deze periode. Wij begrijpen dat de maatschappelijke impact hiervan enorm is. Kind & Co is verplicht om de maatregelen van het kabinet op te volgen.

In onze berichtgeving van afgelopen donderdag hebben wij gecommuniceerd dat bij gedwongen sluiting, klanten recht hebben op restitutie. Wij willen u meegeven dat het mogelijk is dat het kabinet hierin toch een ander besluit neemt met oog op de reeds aangevraagde kinderopvangtoeslag.

Wij laten u zo spoedig mogelijk weten hoe wij de financiële afwikkeling zal verlopen

Heeft u vragen met betrekking tot de bovenstaande informatie, dan kunt u ons bereiken per mail op het volgende mailadres: planning@kmnkindenco.nl

Organisatienieuws

Terug naar vorige pagina