Veelgestelde vragen gastouderopvang | Kind & Co
Header - GOB

Veelgestelde vragen Gastouderopvang

 • Gastouderopvang
Alles uitklappen | Alles inklappen
 • 1. Wat als mijn gastouder ziek of met vakantie is?
   
  Wij doen dan ons best om u van nood/vakantieopvang te voorzien. Het is daarom ook erg belangrijk om zo spoedig mogelijk aan ons door te geven of u daar gebruik van wilt maken tijdens absentie van uw eigen gastouder.
  Mocht u gastouder ziek zijn moet zij dit minimaal een uur voor de opvang start doorgeven.
  Wij doen dan ons uiterste best om noodopvang te regelen bij u in de buurt.
  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 2. Wat te doen met klachten/vragen over het verloop van de opvang bij onze gastouder?
   

  Wij horen graag van u als iets niet naar wens verloopt. En wij raden u aan dit ook met uw gastouder te bespreken.  Mocht u er samen niet uitkomen kunnen wij samen met u zoeken naar een oplossing, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de gastouder.  Indien u er met de gastouder niet meer uitkomt en de opvang niet wilt voortzetten, kunnen wij voor u op zoek gaan naar een andere geschikte gastouder.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 3. De uren van de opvang zijn gewijzigd, hoe geef ik dit door?
   

  U kunt via het e-mailadres gob@kmnkindenco.nl doorgeven wat er is gewijzigd, maar dit kan ook telefonisch via 030-6004760. Het is belangrijk dit door te geven zodat wij u een aanhangsel van het contract kunnen sturen, zodat u niet voor onverhoopte kosten komt te staan. Ook is het belangrijk dat u de wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Belastingdienst in verband met uw kinderopvangtoeslag. Dit is ook van toepassing als uw kind minder opvang uren gebruikt door bijvoorbeeld overgang naar de basisschool.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 4. Hoe gaat de betaling in zijn werk?
   
  Wij werken met een digitaal betalingssysteem. Uw gastouder noteert de opgevangen uren digitaal op mijnkmnkindenco.nl. Als de uren zijn ingevuld ontvangt u daar via e-mail bericht over. Met de door ons verstrekte inlog gegevens kunt u inloggen om de uren te accorderen. Mocht er onverhoopt iets niet kloppen kunt u de uren ook afkeuren en de reden bijvoegen. Wij vragen u om de uren op tijd te accorderen zodat de gastouder op tijd word uitbetaald.
  De kosten voor versnaperingen betaalt u (indien van toepassing) rechtstreeks aan de gastouder.
  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 5. Hoe kom ik in contact met de gastouder?
   
  Wij zoeken aan de hand van uw opvangaanvraag en -wensen een geschikte gastouder uit ons bestand.
  Van ons krijgt u de contactgegevens door van de gastouder waarmee u kennis wilt maken.
  U hoeft tijdens deze kennismaking nog niet aan te geven of u met de gastouder samen wilt werken. Dit kunt u naderhand telefonisch aan uw bemiddelingsmedewerker doorgeven.
  Mocht u geen gebruik willen maken van opvang bij deze gastouder, dan zoeken wij verder voor u.
  De opvang start altijd met een proefperiode van twee maanden.
  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 6. Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
   

  Na uw aanmelding volgt er een inschrijfgesprek bij ons op het hoofdkantoor (indien mogelijk). Tijdens het inschrijfgesprek zet de bemiddelingswerker in overleg met u uw wensen en verwachtingen met betrekking tot de opvang op papier. Ook is er dan een ruime gelegenheid om vragen te stellen.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 7. Hoe kan ik mijn overeenkomst met het gastouderbureau en de gastouder opzeggen?
   

  De opvang dient schriftelijk te worden beëindigd. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar gob@kmnkindenco.nl of een brief naar Kind & Co, Postbus 250, 3430 AG Nieuwegein. U dient de opvang zowel bij de gastouder als het gastouderbureau op te zeggen. En zowel bij de gastouder als bij het gastouderbureau, geldt een opzegtermijn van één maand. Graag informeren wij u over eventuele andere opvang mogelijkheden.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 8. Aan welke criteria moet een gastouder voldoen?
   

  Klik hier voor de opleidingseisen waar een gastouder aan moet voldoen. Gekoppelde gastouders kunnen via ons gratis deelnemen aan de tweejaarlijkse themabijeenkomsten. En ook via ons de herhaling van de kinder-EHBO volgen. Wij als gastouderbureau zien erop toe dat alle papieren compleet en actueel zijn. Ook wordt er jaarlijks een risico-inventarisatie afgenomen bij de gastouders zodat wij zeker zijn van een veilige opvang locatie/situatie volgens de richtlijnen van de GGD.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 9. Hoe kan ik mijn aanmelding wijzigen?
   

  Door een e-mail te sturen naar gob@kmnkindenco.nl

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 10. Wat zijn de tarieven van het GOB en de gastouder?
   

  Klik hier voor de tarieven lijst. De opvangtarieven op de tarievenlijst zijn onze adviestarieven. Een aantal van onze gastouders heeft een afwijkend tarief, dit wordt altijd vermeld voor de kennismaking plaatsvind. Let op: als u een maand van te voren schriftelijk aan de gastouder door geeft dat u geen gebruik wenst te maken van de opvang vanwege een vrije dag of vakantie, hoeft u de opvang niet te betalen.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 11. Is er sprake van een wachtlijst?
   

  Wij werken niet met wachtlijsten. Zodra een aanmelding binnenkomt kijken wij naar eventueel beschikbare gastouders in ons bestand. Wanneer de opvang op korte termijn gaat starten en wij geen gastouder in ons bestand hebben die voldoet aan uw wensen, gaan wij op zoek naar een geschikte gastouder.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 12. Zijn er kosten aan mijn aanmelding/inschrijving verbonden?
   

  Nee, aan uw aanmelding/inschrijving zijn geen kosten verbonden.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee