Klachten | Kind & Co
Header - OC

Klacht

Natuurlijk doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de klant tevreden is over de dienstverlening die wij aanbieden. Toch kan het gebeuren dat er bij een ouder onvrede ontstaat. Daarvoor heeft KMN Kind & Co een klachtenregeling.

Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan kunt u zich voor informatie, advies of mediation wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of tot de Geschillencommissie Kinderopvang. Het adres en reglement kunt u vinden op hun website.

U kunt uw klachten mailen naar klacht@kmnkindenco.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.