Header - Gezonde kinderopvang

Kind & Co werkt aan Gezonde Kinderopvang

Wij willen dat kinderen gezond opgroeien. Daarom werken wij aan Gezonde Kinderopvang. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven. We hebben 12 coaches Gezonde Kinderopvang die gedurende het jaar de scholing Een Gezonde Start op locaties in hun regio aanbieden aan onze pedagogisch medewerkers. In deze scholing doen medewerkers kennis en vaardigheden op rond gezonde leefstijlen en hoe je zelf het gezonde voorbeeld geeft.

Gezonde Kinderopvang ondersteunt organisaties met een praktische aanpak en scholing en  werkt daarmee structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, met ondersteuning van branche- en koepelorganisaties. Zie ook www.gezondekinderopvang.nl.