Wennen

Is er een wenperiode als mijn kind op de opvang start?

Hierover maakt u tijdens het kennismakingsgesprek afspraken. De wendagen vinden plaats na de aanvangsdatum zoals vermeld in de overeenkomst. Houd er dus rekening mee dat het kan zijn dat uw kind niet direct (een) volledige dag(en) naar de opvang gaat. Het is goed om te weten dat voor het wennen wel hele opvangdagen in rekening […]

Wanneer vindt het kennismakingsgesprek plaats?

Ongeveer drie weken voordat uw kind bij ons op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang start, neemt een medewerker van de locatie contact met u op om u uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Bij de peutergroepen is het kennismakingsgesprek op de eerste dag dat uw peuter bij ons komt spelen.