Overig

Wat doen jullie als een kind ziek wordt op de opvang?

Als we vermoeden dat een kind een mogelijk gevaarlijke infectieziekte heeft, bekijken wij via de KIDDI-app van het RIVM en/of overleggen met de GGD of de symptomen hiermee overeenkomen en welke adviezen hiervoor gelden. Daarna hebben we overleg met de ouders van het zieke kind. Zij gaan met hun kind naar de huisarts. De huisarts […]

Gaan jullie ongevaccineerde kinderen weigeren?

In de wet zijn geen regels voor het verplicht stellen van vaccinaties en het weigeren van ongevaccineerde kinderen op de opvang. Op dit moment laten wij ongevaccineerde kinderen toe. Natuurlijk komen wij onze zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van kinderen na. Zodra er een besmetting is, ontvangen ouders hierover een bericht. Ook nemen wij […]

Hoe hoog is het vaccinatiepercentage op de locatie?

Wij hebben hier geen volledig beeld van. Ouders zijn niet verplicht om dit aan ons door te geven. Je kunt via deze website wel bekijken wat het vaccinatiepercentage is binnen jouw gemeente. Je vindt het percentage per gemeente onder data en gegevensbronnen in het jaarverslag of in de tabellen.