Kinderopvangtoeslag/LRK/Rekentool

Wat is een LRK-nummer?

Iedere goedgekeurde (door Gemeente en GGD) kinderopvangvoorziening staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang met een uniek registratienummer, het LRK-nummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u dit aanvragen op de website of via de app van de Belastingdienst, www.toeslagen.nl Houdt u de overeenkomst kinderopvang bij de hand. Hierin staan gegevens die u nodig heeft om de toeslag aan te vragen, vermeld, zoals het registratie/LRK nummer van de locatie, het aantal uren opvang en […]