BSO-Pakketten en Vakantieopvang

Kan ik gedurende het jaar wijzigen van BSO-pakket?

U kunt uw keuze voor een BSO-pakket ook gedurende het jaar nog wijzigen. Wanneer u uw keuze wilt wijzigen naar minder opvanguren, kan dit met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u een pakket wil met meer opvanguren, dan kunt u dit elke dag laten ingaan. Geef uw wijziging door via: planning@kindenco.nl.

Wanneer mijn overeenkomst korter loopt binnen een kalenderjaar, op hoeveel vakantiedagen heb ik dan recht bij een pakket voor 6 of 9 vakantieweken?

De vakantiedagen worden naar rato berekend per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). Wanneer u eerder stopt dan 31 december, worden de vakantiedagen naar rato van de einddatum per kalenderjaar verrekend. Mocht u meer uren afnemen of afgenomen hebben dan wordt voor deze uren extra opvang in rekening gebracht tegen het voor u geldende uurtarief.

Welke BSO-pakketten zijn er?

Voor de buitenschoolse opvang kunt u kiezen uit 4 verschillende pakketten: Buitenschoolse opvang na schooltijd inclusief opvang in alle schoolvakanties (52 weken). Buitenschoolse opvang na schooltijd inclusief opvang gedurende 9 vakantieweken (49 weken). Buitenschoolse opvang na schooltijd inclusief opvang gedurende 6 vakantieweken (46 weken). Alleen vakantie-opvang tijdens 12 vakantiedagen per heel kalenderjaar. Per kind kiest […]