Ontwikkelingsmogelijkheden voor ervaren medewerkers | Kind & Co

Blog KMN Kind & Co

7 maart 2022

Ontwikkelingsmogelijkheden voor ervaren medewerkers

Samen met ROC Midden Nederland biedt Kind & Co ervaren medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. In januari startte de eerste (pilot)groep van 18 ervaren medewerkers met de op-maat-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. In mei gaat de tweede groep van start.

Iedere student een eigen leerroute
Vooraf wordt met iedere deelnemer bekeken of er op basis van eerder behaalde kwalificaties vrijstelling aangevraagd kan worden voor onderdelen van de opleiding. Op basis hiervan ontvangt de student een individueel advies over de te volgen lessen en/of praktijkexamens.

Ook ervaring telt
Kind & Co neemt ervaring serieus en vind het belangrijk dat ook ervaren medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen, zonder weer bij nul te starten. Met een nieuwe werkwijze bij het ROC worden vrijstellingen niet alleen verleend worden op basis van eerder behaalde kwalificaties maar ook op basis van ervaring. Zo wordt de weg naar het diploma korter én aantrekkelijker voor ervaren pedagogisch medewerkers.

P&O

Terug naar vorige pagina