De organisatie Kind & Co

Het bieden van kinderopvang doen we al meer dan 40 jaar. Onze roots liggen in het peuterspeelzaalwerk, daarmee zijn we halverwege de jaren ’70 gestart. Op dit moment bestaat Kind & Co uit ongeveer 300 locaties. Verspreid over het midden van Nederland. We hebben diverse soorten opvang: kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang maar ook gastouderopvang.

Binnen een kader van veiligheid, vertrouwen, mogelijkheden om talenten te ontwikkelen en vernieuwend te denken, bieden wij kwalitatief hoogwaardige professionele kinderopvang. Op elk moment. Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn, plezier hebben en zich ontwikkelen. Wij helpen kinderen te worden wie ze zijn.

Dat doen wij vanuit een stabiele, evenwichtige basis. We zijn een gezonde organisatie (stichting) zonder winstoogmerk. Professioneel, herkenbaar als één organisatie, maar zonder de eigenheid van elke locatie uit het oog te verliezen. We vormen een eenheid, maar blijven onszelf. In het Jaaroverzicht zie je wat ons in dit jaar heeft bewogen en wat ons ‘morgen’ te wachten staat. Wij zijn betrokken bij de wereld om ons heen. Onze samenleving, de maatschappij dragen wij een warm hart toe. Niet voor niets hebben wij gekozen voor een stichting als rechtsvorm voor onze organisatie. Wat we verdienen komt ten goede aan ons primaire proces: het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.

Organisatiestructuur

Kind & Co heeft het werkterrein verdeeld in verschillende regio’s, die worden aangestuurd door een regiomanager. De regio’s zijn opgedeeld in clusters, die bestaan uit een aantal locaties (kinderdagverblijf, peutergroep en buitenschoolse opvang). Aan het hoofd van elk cluster staat een clustermanager, bijgestaan door één of twee senior pedagogisch medewerkers. Samen zorgen zij ervoor dat de pedagogisch medewerkers op de groepen hun werk optimaal kunnen doen. De regiomanagers vormen samen met de directeur/bestuurder en de bureaumanager het managementteam. De regio- en clustermanagers worden vanuit het centrale kantoor in Houten ondersteund door deskundige stafafdelingen.

Hoofdkantoor
Zo’n 90 medewerkers ondersteunen onze opvanglocaties vanuit het centrale kantoor in Houten. Management, beleid, administratie, personeel & opleiding en facilitaire zaken worden vanuit het hoofdkantoor geïnitieerd, zodat locaties zich optimaal op het primaire proces kunnen richten: de opvang van de kinderen.

Gastouderbureau
Ook het gastouderbureau is gehuisvest in het centrale kantoor in Houten. Een klein team draagt daar zorg voor professionele gastouderopvang bij de gastouders in verschillende gemeenten in het midden van Nederland.