Werken in de kinderopvang: alle kwalificaties op een rij | Kind & Co

Werken in de kinderopvang: alle kwalificaties op een rij

Wist je dat je met verschillende diploma’s in de kinderopvang kan werken? Doe de diplomacheck en bekijk of jouw opleiding en diploma erbij staan. Hieronder lees je welke aanvullende mogelijkheden er zijn om bij ons te komen werken.

Nieuw vanaf 1 januari 2022: werken in de kinderopvang met universitaire- of hbo opleiding

Universitaire en hbo-opleidingen die inhoudelijk te maken hebben met pedagogisch en ontwikkelingsgericht werken, kwalificeren tijdelijk in combinatie met een aanvullend bewijs voor de functie van pedagogisch medewerker. Het gaat om opleidingen op het niveau van een universitaire bachelor of een hbo- of universitaire master. Ook als je een propedeuse hebt behaald, kwalificeer je in combinatie met aanvullend bewijs. Bekijk alle informatie over de verruiming van de kwalificatie eis voor HBO en voor Universitair. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Stuur dan een mailtje naar sollicitatie@kmnkindenco.nl. Wij kijken hier graag samen met jou naar.

Je HBO diploma nog niet binnen? Je kunt al werken in de kinderopvang!

BSO
Ben je nog bezig met je HBO bachelor opleiding en wil je alvast werken op de buitenschoolse opvang (BSO)? Dat kan als je een opleiding volgt die kwalificeert voor de kinderopvang en je 50% van de totale studiepunten hebt behaald of bent toegelaten tot het derde jaar van de opleiding.

Dagopvang/peuteropvang
Wil je alvast werken in de dagopvang/peuteropvang? Dat kan als je 75% van de studiepunten van een kwalificerende hbo-opleiding hebt gehaald of als je over bent naar het laatste jaar van de opleiding.

De volgende hbo-bacheloropleidingen zijn hier een uitzondering op, daarbij geldt dat je met 50% van de totale studiepunten of een overgangsbewijs naar het derde jaar in de dagopvang/peuteropvang mag werken: lerarenopleiding Pedagogiek, Pedagogiek, Pedagogisch Management Kind & Educatie en Pedagogisch Management Kinderopvang.

Heb je een buitenlands diploma en wil je werken in de kinderopvang?

Een buitenlands diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker kinderdagverblijf en/of BSO als in een gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale DiplomaWaardering: www.idw.nl) staat dat het diploma gelijkwaardig is aan dat van een kwalificerende opleiding. Zie hier de diplomalijst.