Werken in de kinderopvang met (nog) niet afgeronde HBO opleiding of buitenlands diploma | Kind & Co

Werken in de kinderopvang met (nog) niet afgeronde HBO opleiding of buitenlands diploma

Je HBO diploma nog niet binnen? Je kunt al werken op een BSO!

Ben je nog bezig met je HBO bachelor opleiding en wil je alvast werken op de buitenschoolse opvang (BSO)? Dat kan als je een opleiding volgt die kwalificeert voor de kinderopvang en je voldoende studiepunten hebt behaald. Voor de opleiding PABO/IPABO zijn minimaal 50% van de totale studiepunten of een overgangsbewijs naar het laatste jaar van de opleiding nodig. Voor de overige HBO bachelor opleidingen zijn minimaal 50% van de studiepunten van de totale opleiding nodig.

Heb je een buitenlands diploma en wil je werken in de kinderopvang?

Een buitenlands diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker kinderdagverblijf en/of BSO als in een gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale DiplomaWaardering: www.idw.nl) staat dat het diploma gelijkwaardig is aan dat van een kwalificerende opleiding. Zie hier de diplomalijst.