Veelgestelde vragen peutergroep | Kind & Co

Veelgestelde vragen PG

 • Aanmelden PG
 • Aanvragenlijst PG
 • Plaatsing PG
 • Financiën PG
 • Opzeggen PG
Alles uitklappen | Alles inklappen
 • 1. Hoe en/of waar kan ik mijn kind aanmelden?
   

  Aanmelden kan door te klikken op de rode 'direct aanmelden'- knop. Hier kunt u een keuze maken voor de gewenste opvangvorm. Na het invullen van de gevraagde gegevens, worden deze digitaal naar ons verstuurd. Indien u bestaande klant bent en beschikt over een inlog voor 'Mijn Kind & Co' kunt u de gewenste wijziging hier doorgeven. U hoeft dan alleen de aanvullende gegevens in te vullen en wij kunnen uw aanvraag sneller verwerken. Voor Voorschoolse Educatie (VE) plaatsingen vragen wij een VE-indicatie, deze wordt verstrekt door het consultatiebureau of de gemeente.  Op dit formulier vindt u alle informatie over de plaatsingsvoorwaarden in uw gemeente.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 2. Wat gebeurt er met mijn aanmelding?
   

  Uw aanmelding wordt in ons systeem verwerkt. De leeftijd waarop uw kind geplaatst kan worden verschilt per gemeente en varieert tussen de 2 en 2,5 jaar. Plaats nodig op korte termijn? Als er plaats beschikbaar is en uw kind de vereiste leeftijd heeft, nemen wij contact met u op om de plaatsingsmogelijkheden te bespreken. Als er geen plaats beschikbaar is of uw kind heeft nog niet de vereiste leeftijd, ontvangt u bericht dat uw kind op de aanvraaglijst is geplaatst en nemen wij contact met u op het moment dat er plaats beschikbaar is en/of uw kind de vereiste leeftijd heeft bereikt. Op het moment dat er plaats beschikbaar is, ontvangt u van ons een plaatsingsaanbod. Voor de peutergroepen in de gemeente Stichtse Vecht hebben wij aanvullende informatie nodig. Na het ontvangen en verwerken van uw inschrijving ontvangt u de aanvraag van deze informatie via een e-mail. We hebben deze informatie nodig om uw aanvraag definitief vast te leggen.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 3. Krijg ik een bevestiging van aanmelding?
   

  Als u zich via de website aanmeldt, ontvangt u per e-mail een kopie van het ingevulde formulier. Na verwerking van uw aanmeldformulier bevestigen wij uw aanmelding per e-mail of ontvangt u direct een aanbod voor plaatsing van uw kind(eren). Het direct ontvangen van een aanbod is alleen van toepassing voor de locaties waar wij op dat moment plaatsingsmogelijkheden hebben. Heeft u na 10 werkdagen nog geen bevestiging ontvangen? Neemt u dan contact met ons op. Voor de peutergroepen in de gemeente Stichtse Vecht hebben wij aanvullende informatie nodig. Na het ontvangen en verwerken van uw inschrijving ontvangt u de aanvraag van deze informatie via een e-mail. We hebben deze informatie nodig om uw aanvraag definitief vast te leggen.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 4. Wanneer kan ik mijn kind aanmelden voor de peutergroep?
   

  Voor een plaats op de peutergroep kunt u uw kind aanmelden vanaf het moment dat uw kind 1 jaar is geworden.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 5. Kan ik de voorkeur voor een groep aangeven?
   

  U kunt altijd aangeven welke groep uw voorkeur heeft. Wij proberen hier rekening mee te houden, maar kunnen u geen garantie geven.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 6. Zijn er kosten aan de aanmelding verbonden?
   

  Nee, wij berekenen geen aanmeldkosten.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 7. Hoe kan ik mijn aanmelding wijzigen?
   

  Een wijziging in uw aanmelding kunt u doorgeven door een e-mail te sturen naar planning@kmnkindenco.nl onder vermelding van de naam van uw kind(eren), het adres en de gewenste wijziging. Wij zullen uw wijziging doorvoeren en per e-mail aan u bevestigen.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 8. Hoe kan ik mijn aanmelding annuleren?
   

  Wanneer u bij ons op de aanvraaglijst staat, maar om welke reden dan ook geen opvang meer nodig heeft, kunt u de aanmelding annuleren. U kunt dit per e-mail doen (planning@kmnkindenco.nl) of telefonisch (030-6004750). Let op: het betreft hier het annuleren van uw aanvraag voor opvang van uw kind. Voor het annuleren van een reeds schriftelijk overeengekomen plaatsing verwijzen wij u naar de vraag "hoe kan ik mijn plaats beëindigen" te vinden bij "opzeggen".

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 9. Mijn kind gaat naar een peutergroep komt hij/zij nu automatisch op de aanvraaglijst voor de BSO?
   

  Nee, wanneer u gebruik maakt van een peutergroep, wordt uw kind niet automatisch op de aanvraaglijst voor de BSO geplaatst. Dit omdat wij niet weten naar welke school uw kind zal gaan en de BSO gekoppeld is aan de school. Rond uiterlijk de derde verjaardag van uw kind zullen wij u erop attenderen dat uw kind aangemeld kan worden voor een plaats bij één van onze BSO-locaties.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 10. Waarom kan ik het beste mijn kind al zo jong mogelijk aanmelden voor de peutergroep?
   

  De plaats op de aanvragenlijst wordt mede bepaald door de aanmelddatum. Wanneer u uw kind(eren) zo vroeg mogelijk aanmeldt, vergroot u daarmee de kans op een plaats. Maar naast de aanmelddatum zijn er meerdere criteria die de plaats op de aanvragenlijst bepalen.

  Er geldt voorrang op de wachtlijst (in willekeurige volgorde) voor:

  • kinderen die verhuisd zijn én eerder bij een andere peuterspeelzaal of peutergroep stonden ingeschreven*
  • kinderen met een sociale en/of medische indicatie*
  • kinderen met een VVE indicatie vanuit het consultatiebureau

  *U dient een schriftelijke verklaring/bewijs hiervan te overleggen.

   Zie ook “hoe wordt bepaald welk kind een plaats krijgt”.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 11. Mag de kinderopvangorganisatie mijn BSN nummer opvragen?
   

  Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag voor ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. Zij vragen die gegevens op zodat de Belastingdienst/Toeslagen de administratie van het aantal genoten opvanguren kan koppelen aan haar eigen gegevens. Ook als u een gesubsidieerde peuterplaats heeft, bent u verplicht uw BSN aan ons door te geven in verband met de gemeentelijke administratie. De genoemde organisaties mogen dat op grond van artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 1a en 1b van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

  Meer informatie hierover leest u hier.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 1. Is er altijd een wachttijd op de aanvragenlijst?
   

  Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, de gewenste locatie, gewenste dagen en het aantal dagen. Als uw kind nog te jong is voor plaatsing, komt hij/zij automatisch op de aanvragenlijst. Als uw kind al wel de juiste leeftijd heeft, kan het zijn dat er direct plaats beschikbaar is en ontvangt u van ons een plaatsingsaanbod. Op sommige locaties/dagen is er wellicht niet direct plaats. In dat geval wordt uw kind op de aanvragenlijst geplaatst.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 2. Hoe snel krijg ik een plaats?
   

  Dit hangt van de opvanglocatie af. Voor de ene locatie krijgen we meer aanmeldingen dan voor de andere locatie. Hoe snel uw kind een plaats krijgt, is afhankelijk van het aantal plaatsen dat beschikbaar komt op de door u gevraagde dag(en). Dit is weer afhankelijk van het aantal opzeggingen en van het aantal kinderen dat de opvang verlaat. Het kan ook afhankelijk zijn van de mogelijkheden om het aantal plaatsen uit te breiden.

  Zie ook “hoe wordt bepaald welk kind een plaats krijgt”.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 3. Hoe is de aanvragenlijst opgebouwd?
   

  Iedere aanmelding die bij ons binnenkomt wordt in principe op een aanvragenlijst geplaatst zonder prioriteit.

  Er geldt voorrang op de wachtlijst (in willekeurige volgorde) voor:

  • kinderen die verhuisd zijn én eerder bij een andere peuterspeelzaal of peutergroep stonden   ingeschreven*
  • kinderen met een sociale en/of medische indicatie*
  • kinderen met een VVE-indicatie vanuit het consultatiebureau

  *U dient een schriftelijke verklaring/bewijs hiervan te overleggen.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 4. Hoe wordt bepaald welk kind een plaats krijgt?
   

  We plaatsen kinderen op basis van het overeenkomen van het profiel van het te plaatsen kind met het profiel van de vrijgekomen plaats. Dit betekent dat een kind met een latere aanmelddatum eerder geplaatst kan worden, als het profiel van het betreffende kind overeenkomt met de vrijgekomen plaats. Het profiel betreft de leeftijd van het kind (in verband met de leeftijdsopbouw van de groep), de gewenste opvangdag(en) en de gewenste startdatum. Vervolgens kijken we naar de volgorde op basis van prioriteit en aanmelddatum.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 5. Hoe kan ik de kans op een plaats vergroten?
   

  Flexibiliteit verhoogt uw kans op een plaats.  Als de dagdelen u niet uitmaken, geeft u dit dan aan bij aanmelding. Daarnaast weten wij het graag wanneer u een aanbod wilt ontvangen voor minder of andere dagdelen dan de uiteindelijk gewenste dagdelen. Komt u in aanmerking voor een door de gemeente gesubsidieerde plaats of een plaats met VVE-indicatie, dan is alleen plaatsing mogelijk voor het door de gemeente bepaalde aantal dagen.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 6. Mijn kind kan (tijdelijk) van de aanvragenlijst af, wat moet ik doen?
   

  Als u geen opvang meer zoekt, stellen wij het op prijs als u ons dit tijdig doorgeeft, zodat we uw kind van de aanvragenlijst kunnen halen. Een actuele aanvragenlijst zorgt ervoor dat er geen tijd verloren gaat aan het benaderen van ouders die helemaal geen opvang meer nodig hebben en kunnen wij andere ouders de gewenste dagdelen sneller aanbieden.

  Wanneer u tijdelijk geen opvang meer zoekt, maar wellicht in de toekomst wel, horen wij dat ook graag van u. We kunnen uw kind dan op een niet-actieve aanvragenlijst plaatsen. U behoudt dan de aanmelddatum (die van belang is bij het bepalen wie aan de beurt is voor een plaats), maar u wordt niet door ons benaderd. Zodra u wel plaats nodig heeft, kunt u ons dat doorgeven en wordt uw kind weer met de status actief op de aanvragenlijst geplaatst.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 7. Er is nog geen plaats op de peutergroep, wat nu?
   

  Uw kind blijft op de aanvragenlijst staan totdat er plaatsingsmogelijkheden zijn. Zodra dit het geval is, nemen wij contact met u op. Natuurlijk kunt u bij ons informeren naar de stand van zaken; bij voorkeur per e-mail (planning@kmnkindenco.nl). Ook kunnen we met u bekijken of een andere locatie meer mogelijkheden biedt.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 8. Hoe kan ik een wijziging doorgeven?
   

  Geeft u wijzigingen s.v.p. altijd zo snel mogelijk door. We passen de gewenste opvangdagen/-locatie/ingangsdatum in ons systeem aan. Dit kan via een e-mail naar planning@kmnkindenco.nl of indien u beschikt over een inlog voor 'Mijn Kind & Co' kunt u dit hier aangeven.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 1. Mijn kind wordt 4. Tot wanneer loopt de plaatsing op de Peutergroep?
   

  De plaatsing loopt tot de in de overeenkomst of plaatsingsbevestiging vermelde einddatum. De overeenkomst of bevestiging eindigt van rechtswege zodra uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. U kunt de plaats altijd eerder opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Indien u beschikt over een inlog op 'Mijn Kind en Co' kunt u de overeengekomen einddatum van de opvang hier terug vinden.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 2. Hoe kan ik een uitbreiding of wissel van dag(en) aanvragen?
   

  U kunt telefonisch (030-6004750), per e-mail of via uw inlog op Mijn Kind & Co uw verzoek tot wissel en/of uitbreiding van dag(del)en doorgeven. Als er plaats is op de door u gewenste dagdelen, zal de medewerker Planning direct contact met u opnemen. Is dit (nog) niet het geval, dan zal er een aanvraaglijst worden aangemaakt voor de nieuwe gewenste situatie. Op het moment dat er mogelijkheden zijn, neemt de medewerker Planning contact met u op.
  Plekken op de peutergroep die door de gemeente gesubsidieerd worden kennen vaak een maximum aan dagdelen of vaste dagdeelcombinaties. De medewerker Planning kan u vertellen of dit van toepassing is voor de door u gewenste peutergroep.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 3. Vanaf welke leeftijd kan mijn kind op een peutergroep terecht?
   

  Bij peutergroepen en peuterspeelzalen kunnen kinderen terecht vanaf ca 2,5 tot 4 jaar, mogelijke startleeftijd is afhankelijk van de gemeente waar de peutergroep zich in bevindt.Als u gebruik gaat maken van een door de gemeente gesubsidieerde plaats of een plaatsing met VVE-indicatie dan geldt de door de gemeente vastgestelde startleeftijd. U vindt deze informatie in de inschrijfmodule bij de locatie van uw keuze. Voor VVE vindt u de informatie op het door het consultatiebureau aan u verstrekte inschrijfformulier. Plaatsing is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen op de door u opgegeven locatie.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 4. Er is plaats beschikbaar voor mijn kind. Wat gebeurt er nu?
   

  Als er een plaatsingsmogelijkheid is, neemt de medewerker Planning telefonisch of per e-mail contact met u op om de plaatsingsmogelijkheden voor te stellen.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 5. Als ik een aanbieding niet accepteer, kom ik dan onderaan de aanvragenlijst?
   

  Het kan zijn dat u een aanbieding niet wenst te accepteren. Dit heeft geen invloed op de plaats op de aanvragenlijst.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 6. Wanneer vindt het kennismakingsgesprek plaats?
   

  Op de peutergroep is het kennismakingsgesprek op de eerste dag dat uw peuter komt spelen.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 7. Is er een wenperiode voordat mijn kind op de Peutergroep start?
   

  Iedere Peutergroep hanteert zijn eigen methode van wennen. Bij sommige peutergroepen vindt in de periode vooraf aan de start van de opvang een kennismakingsgesprek plaats en bij andere peutergroep blijft uw kind na het kennismakingsgesprek spelen, waarna u uw kind later weer op komt halen. Er kunnen afspraken over het wennen worden gemaakt, maar in de praktijk blijkt vaak dat deze kennismaking voldoende is.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 8. Is het mogelijk om dagen incidenteel te ruilen?
   

  Op sommige locaties is het mogelijk om niet afgenomen dagdelen te ruilen. Informeer op uw locatie naar de mogelijkheden hiervan. Officiële feestdagen en sluitingsdagen als gevolg van vakantie komen niet in aanmerking voor ruilen.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 1. Hoe wordt mijn factuur vastgesteld?
   

  Op www.kmnkindenco.nl kunt u op de website van uw peutergroep klikken op de knop “tarieven”. Hier vindt u de tarieven die voor uw locatie van toepassing zijn . Voor peutergroepen geldt dat, indien u geen gebruik kunt maken van kinderopvangtoeslag, u in aanmerking kunt komen voor een gemeentelijke bijdrage in de vorm van een (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage of peuteropvangtoeslag. Dit is per gemeente verschillend. Als u via onze website aanmeldt voor een peutergroep, dan vindt u bij de keuze van uw Peutergroep alle informatie. De opvang op de Peutergroepen omvangt 40 schoolweken per jaar en zal verspreid over 11 of 12 maanden worden gefactureerd, dit is afhankelijk van de gemeente. Tijdens schoolvakanties of tijdens afwezigheid van uw kind (bijvoorbeeld i.v.m. ziekte) dient u het maandtarief door te betalen.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 2. Hoe betaal ik mijn factuur?
   

  Automatische incasso voor de verschuldigde maandbedragen is verplicht (u tekent hiervoor in de plaatsingsbevestiging, het aanmeldformulier of de overeenkomst kinderopvang).

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 3. Hoe ziet mijn factuur eruit?
   

  U ontvangt maandelijks een factuur voor de kosten van de kinderopvang. Op de factuur vindt u de naam en geboortedatum van uw kind, de opvanglocatie, de overeengekomen opvangdagen, het verschuldigde bedrag met het aantal opvanguren. Als u geen gemeentelijk gesubsidieerde plaats heeft, maar kinderopvangtoeslag aanvraagt via de Belastingdienst, dan vindt u op de factuur de tijd weergegeven in uren en minuten (bijv. 6:30). Ten behoeve van de opgave aan de belastingdienst wordt dit omgerekend naar decimalen, bijv. 6 uur en 30 minuten (weergegeven als 6:30) is 6,50 uur.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 4. Ontvang ik een jaaropgave kinderopvang?
   

  Ouders die gebruik maken van een door de gemeente gesubsidieerde plek op een peutergroep ontvangen geen jaaropgaaf. Deze wordt alleen verstrekt aan ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag en maakt u gebruik van een plek op de peutergroep? Dan ontvangt u eenmaal per jaar van ons uw jaaropgave kinderopvang. Deze wordt éénmalig aan u verstrekt in de maand februari. Bewaart u deze jaaropgave goed; u heeft deze nodig voor de opgave van uw opvanguren aan de belastingdienst. Als u beschikt over een account op Mijn KMN Kind & Co dan kunt u hier altijd uw jaaropgaven terugvinden.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 5. Als wij bijvoorbeeld op vakantie gaan of als mijn kind een keer ziek is, wat gebeurt er dan met de opvangkosten?
   

  Wij hanteren een maandtarief. Restitutie van kosten in verband met afwezigheid door vakantie, ziekte of een andere oorzaak is niet mogelijk. Dit komt omdat de plaats ook bij afwezigheid voor uw kind beschikbaar blijft. Op sommige lokaties en in sommige gevallen bestaat wel een mogelijkheid om dagen te ruilen binnen een bepaald tijdsbestek, t.w. binnen 4 weken voor en 4 weken na de ruildag. Dit kunt u navragen op uw locatie en dit gebeurt altijd in overleg met de pedagogisch medewerker of de clustermanager, omdat e.e.a. afhankelijk is van groepssamenstelling en beschikbare plaats. VVE-plaatsen komen niet in aanmerking voor ruilen van dagen.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 6. Wanneer worden de opvangkosten afgeschreven?
   

  Kind & Co hanteert een maandtarief, bij vooruitbetaling door u te voldoen door middel van automatische incasso. De afschrijving vindt maandelijks rond de 27e van de maand plaats.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 7. Ik ben werkloos geworden. Moet ik nu mijn kinderopvang stopzetten?
   

  Werkt u niet meer en gaat uw kind nog wel naar de opvang? Dan heeft u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag wordt geregeld door de Belastingdienst. U geeft bij de Belastingdienst door dat u niet meer werkt en zij zullen de toeslagen aanpassen naar uw nieuwe situatie. Op de website van de Belastingdienst kunt u lezen hoe u dat doet. Maakt u gebruik van een subsidieplek op de een peutergroep die u betaalt middels een (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage? Dan kunt u zelf bepalen of u de plaats stopzet of laat doorlopen.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 8. Mijn kind is niet of minder uren geweest. Zie ik dit terug op mijn maandfactuur?
   

  Het overeengekomen bedrag voor de opvang is vanaf de eerste opvangdag verschuldigd, ongeacht het aantal benutte uren en/of dagdelen. Bij afwezigheid van het kind blijven de opvangkosten onverkort verschuldigd.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 9. Hoe kan ik de kinderopvangtoeslag aanvragen?
   

  Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst, www.toeslagen.nl. Houdt u de aan u toegezonden overeenkomst kinderopvang bij de hand. Hierin staan gegevens die u nodig heeft om de toeslag aan te vragen, vermeld, zoals het registratienummer van de locatie, het aantal uren opvang en het uurtarief vermeld.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 10. Wat is een LRK-nummer?
   

  Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer, het LRK-nummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Het LRK-nummer is te vinden op de contactpagina van de desbetreffende locatie.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 11. Wat houdt een door de gemeente gesubsidieerde plaats in?
   

  Voor peutergroepen geldt dat, indien u geen gebruik kunt maken van kinderopvangtoeslag, u in aanmerking kunt komen voor een gemeentelijke bijdrage in de vorm van een (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage of peuteropvangtoeslag. Dit is per gemeente verschillend. Als u via onze website aanmeldt voor een peutergroep, dan vindt u bij de keuze van uw Peutergroep alle informatie.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 1. Hoe kan ik een plaats beëindigen?
   

  Als u beschikt over een account op Mijn Kind & Co, dan kunt u uw plaatsing digitaal opzeggen. In alle andere gevallen moet een opzegging moet altijd schriftelijk of per e-mail gedaan worden. Als u dit per post doet, stuurt u de opzegging naar Kind & Co, t.a.v. de afdeling Planning, Postbus 250, 3430 AG Nieuwegein. Als u dit per mail doet, stuurt u een e-mail naar planning@kmnkindenco.nl. Vermeld s.v.p. de volgende gegevens in uw opzegging: naam en geboortedatum van uw kind, locatie, de dag of dagen die u wilt opzeggen, de gewenste einddatum. U ontvangt van ons altijd een bevestiging per e-mail van uw opzegging. Indien u niet binnen 5 werkdagen een bevestiging van uw opzegging ontvangen heeft, neemt u dan contact met ons op om misverstanden te voorkomen. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk.
  Gedeeltelijk opzeggen van een door de gemeente gesubsidieerde plaats is niet mogelijk, het door de gemeente bepaalde aantal dagdelen moet aangehouden worden. U kunt in dat geval alleen de gehele plaatsing beëindigen.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 2. Wat is de opzegtermijn?
   

  Zowel voor een gedeeltelijke als een gehele opzegging is de opzegtermijn één maand. De opzegging kan zowel per mail als per post verstuurd worden. Als u de opzegging per post verstuurt, geldt de datum van binnenkomst bij Kind & Co.

  Zie ook “hoe kan ik een plaats beëindigen”.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 3. Is annuleren van de overeengekomen plaatsing kosteloos?
   

  Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst kan deze geannuleerd worden. Bij annulering één maand voor de ingangsdatum van de overeenkomst zijn er geen annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum tot de ingangsdatum betaalt u de verschuldigde plaatsingskosten van één maand.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 4. Kan er van de opzegtermijn afgeweken worden?
   

  De opzegtermijn staat vermeld in de overeenkomst en in de Algemene Voorwaarden. Door ondertekening van de overeenkomst bent u akkoord gegaan met deze opzegtermijn van één maand.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee