Veelgestelde vragen kinderdagverblijf | Kind & Co

Veelgestelde vragen KDV

 • Aanmelden KDV
 • Aanvragenlijst KDV
 • Plaatsing KDV
 • Financiën KDV
 • Opzeggen KDV
 • Diversen KDV
Alles uitklappen | Alles inklappen
 • 1. Hoe en/of waar kan ik mijn kind aanmelden?
   

  Aanmelden kan door te klikken op de rode 'direct aanmelden'- knop. Hier kunt u een keuze maken voor de gewenste opvangvorm. Na het invullen van de gevraagde gegevens, worden deze digitaal naar ons verstuurd. Indien u bestaande klant bent en beschikt over een inlog voor 'Mijn Kind & Co' kunt u de gewenste wijziging hier doorgeven. U hoeft dan alleen de aanvullende gegevens in te vullen en wij kunnen uw aanvraag sneller verwerken.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 2. Wat gebeurt er met mijn aanmelding?
   

  Uw aanmelding wordt in ons systeem verwerkt en u ontvangt een bevestiging dat uw kind op de aanvraaglijst is geregistreerd. Plaats nodig op korte termijn? Als er plaats beschikbaar is, nemen wij hierna z.s.m. contact met u op om de plaatsingsmogelijkheden te bespreken. Als er geen plaats beschikbaar is, blijft uw kind op aanvraaglijst en nemen wij contact op het moment dat er wel een plaats beschikbaar is. Plaats nodig op lange termijn? Op het moment dat er plaats beschikbaar is, ontvangt u van ons een plaatsingsaanbod.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 3. Krijg ik een bevestiging van aanmelding?
   

  Als u zich via de website aanmeldt, ontvangt u per e-mail een kopie van het ingevulde formulier. Uw aanmelding wordt in ons systeem verwerkt en u ontvangt een bevestiging dat uw kind op de aanvraaglijst is geregistreerd. Zie verder het antwoord op de vraag “Wat gebeurt er met mijn aanmelding”. Heeft u na 10 werkdagen nog geen bevestiging ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 4. Wanneer kan ik mijn (ongeboren) kind aanmelden voor het KDV?
   

  Voor een plaats op het kinderdagverblijf kunt u uw ongeboren kind aanmelden vanaf het moment dat u of uw partner zwanger bent/is.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 5. Kan ik de voorkeur voor een groep aangeven?
   

  U kunt altijd aangeven welke groep uw voorkeur heeft. Wij proberen hier rekening mee te houden, maar kunnen u geen garantie geven.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 6. Zijn er kosten aan de aanmelding verbonden?
   

  Nee, wij berekenen geen aanmeldkosten.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 7. Hoe kan ik mijn aanmelding wijzigen?
   

  Een wijziging in uw aanmelding kunt u doorgeven door een e-mail te sturen naar planning@kmnkindenco.nl onder vermelding van de naam van uw kind(eren), het adres en de gewenste wijziging. Wij zullen uw wijziging doorvoeren en per e-mail aan u bevestigen.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 8. Hoe kan ik mijn aanmelding annuleren?
   

  Wanneer u bij ons op de aanvraaglijst staat, maar om welke reden dan ook geen opvang meer nodig heeft, kunt u de aanmelding annuleren. U kunt dit per e-mail doen (planning@kmnkindenco.nl) of telefonisch (030-6004750) contact met ons opnemen. Let op: het betreft hier het annuleren van uw aanvraag voor opvang van uw kind. Voor het annuleren van een reeds schriftelijk overeengekomen plaatsing verwijzen wij u naar de vraag "hoe kan ik mijn plaats beëindigen" te vinden bij "opzeggen".

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 9. Mijn kind gaat naar het KDV komt hij/zij nu automatisch op de aanvraaglijst voor de BSO als hij/zij twee jaar wordt?
   

  Nee, wanneer u gebruik maakt van kinderdagopvang, wordt uw kind niet automatisch op de aanvraaglijst voor de BSO geplaatst. Dit omdat wij niet weten naar welke school uw kind zal gaan en de BSO gekoppeld is aan de school. Rond de tweede verjaardag van uw kind zullen wij u erop attenderen dat uw kind aangemeld kan worden voor een plaats bij één van onze BSO locaties.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 10. Waarom kan ik het beste mijn kind al zo jong mogelijk aanmelden voor het KDV?
   

  De plaats op de aanvragenlijst wordt mede bepaald door de aanmelddatum. Wanneer u uw (ongeboren) kind(eren) zo vroeg mogelijk aanmeldt, vergroot u daarmee de kans op een plaats. Maar naast de aanmelddatum zijn er meerdere criteria die de plaats op de aanvragenlijst bepalen. Klik hier voor uitleg over deze criteria.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 11. Mijn kind zit bij jullie op het KDV en nu zoek ik een plaats voor het broertje/zusje. Brengt dit voordelen met zich mee?
   

  Als er uit uw gezin al een kind opvang heeft bij Kind & Co, krijgt een tweede of volgend kind uit uw gezin een prioriteit op de aanvragenlijst toegekend. Deze prioriteit wordt toegekend als het eerste kind bij Kind & Co is geplaatst of niet langer dan drie maanden van de opvang af is en het tweede of volgende kind minimaal een half jaar (KDV) of een jaar (BSO) is ingeschreven bij Kind & Co. Als meetmoment hiervoor geldt het moment van aanbieding van een plaats aan tweede of volgende kinderen. Voor meer informatie over de door ons gehanteerde prioriteiten, klikt u hier.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 12. Mag de kinderopvangorganisatie mijn BSN nummer opvragen?
   

  Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag voor ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. Zij vragen die gegevens op zodat de Belastingdienst/Toeslagen de administratie van het aantal genoten opvanguren kan koppelen aan haar eigen gegevens. Ook als u een gesubsidieerde peuterplaats heeft, bent u verplicht uw BSN aan ons door te geven in verband met de gemeentelijke administratie. De genoemde organisaties mogen dat op grond van artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 1a en 1b van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

  Meer informatie hierover leest u hier.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 1. Is er een altijd een wachttijd op de aanvragenlijst?
   

  Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, de gewenste ingangsdatum, de gewenste opvanglocatie, gewenste opvangdagen en het aantal opvangdagen. Het kan zijn dat er direct een passende plaats beschikbaar is, u ontvangt bij aanmelding bericht dat uw kind op de aanvraaglijst geregistreerd is, uw aanvraag wordt hierna direct doorgestuurd naar de planner en u ontvangt vervolgens van ons een plaatsingsaanbod. Op sommige locaties/dagen is er wellicht niet direct plaats, of uw aanvraag is voor een plaats op de lange termijn of is uw kind nog te jong is voor plaatsing. In dat geval blijft uw kind op de aanvragenlijst en zodra er een plaatsingsmogelijkheid geboden kan worden, ontvangt u van ons een plaatsingsaanbod.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 2. Hoe snel krijg ik een plaats?
   

  Dit hangt van de opvanglocatie af. Voor de ene locatie krijgen we meer aanmeldingen dan voor de andere locatie. Hoe snel uw kind een plaats krijgt, is afhankelijk van het aantal plaatsen dat beschikbaar komt. Dit is weer afhankelijk van het aantal opzeggingen en van het aantal kinderen dat de opvang verlaat. Het kan ook afhankelijk zijn van de mogelijkheden om het aantal plaatsen uit te breiden.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 3. Hoe is de aanvragenlijst opgebouwd?
   

  Iedere aanmelding die bij ons binnenkomt wordt in principe op een aanvragenlijst geplaatst zonder prioriteit. Daarnaast kennen we diverse categorieën klanten die een prioriteit krijgen, waarmee ze voorrang krijgen op plaatsing. Onze prioriteiten vindt u hier.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 4. Hoe wordt bepaald welk kind een plaats krijgt?
   

  We plaatsen kinderen op basis van het overeenkomen van het profiel van het te plaatsen kind met het profiel van de vrijgekomen plaats. Dit betekent dat een kind met een latere aanmelddatum eerder geplaatst kan worden, als het profiel van het betreffende kind overeenkomt met de vrijgekomen plaats. Het profiel betreft de leeftijd van het kind (in verband met de leeftijdsopbouw van de groep), de gewenste opvangdag(en) en de gewenste startdatum. Vervolgens kijken we naar de volgorde op basis van prioriteit en aanmelddatum.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 5. Hoe kan ik de kans op een plaats vergroten?
   

  Flexibiliteit verhoogt uw kans op een plaats. Als de opvangdagen u niet uitmaken, dan raden wij u aan om aan te melden voor de woensdag en vrijdag: dit zijn over het algemeen rustige dagen en de plaatsingsmogelijkheden zijn dan ook meestal groter dan op de overige dagen. Voor sommige locaties is het lastig om een kind direct voor meerdere dagen te plaatsen. Daarom weten wij het graag wanneer u een aanbod wilt ontvangen voor minder dagen dan het uiteindelijk gewenste aantal dagen. Voor de overige dag/dagen blijft uw kind met een hogere prioriteit op de aanvragenlijst staan.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 6. Mijn kind kan (tijdelijk) van de aanvragenlijst af, wat moet ik doen?
   
  Als u geen opvang meer zoekt, stellen wij het op prijs als u ons dit tijdig doorgeeft, zodat we uw kind van de aanvragenlijst kunnen halen. Een actuele aanvragenlijst zorgt ervoor dat er geen tijd verloren gaat aan het benaderen van ouders die helemaal geen opvang meer nodig hebben en kunnen wij andere ouders de gewenste dagen sneller aanbieden.
  Wanneer u tijdelijk geen opvang meer zoekt, maar wellicht in de toekomst wel, horen wij dat ook graag van u. We kunnen uw kind dan op een niet-actieve aanvragenlijst plaatsen. U behoudt dan de aanmelddatum (die van belang is bij het bepalen wie aan de beurt is voor een plaats), maar u wordt niet door ons benaderd. Zodra u wel plaats nodig heeft, kunt u ons dat doorgeven en wordt uw kind weer met de status actief op de aanvragenlijst geplaatst.
  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 7. Er is nog geen plaats op het KDV, wat nu?
   

  Uw kind blijft op de aanvragenlijst staan totdat er plaatsingsmogelijkheden zijn. Zodra dit het geval is, nemen wij contact met u op. Natuurlijk kunt u bij ons informeren naar de stand van zaken; bij voorkeur per e-mail (planning@kmnkindenco.nl). Ook kunnen we met u bekijken of ons gastouderbureau mogelijkheden voor plaatsing heeft; dit is per gemeente verschillend. Informeert u gerust naar de mogelijkheden (030-6958469).

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 8. Hoe kan ik een wijziging doorgeven?
   

  Geeft u wijzigingen s.v.p. altijd zo snel mogelijk door. We passen de gewenste opvangdagen/-locatie/ingangsdatum in ons systeem aan. Dit kan via een e-mail naar planning@kmnkindenco.nl of indien u beschikt over een inlog voor 'Mijn Kind & Co' kunt u dit hier aangeven.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 1. Er is plaats beschikbaar voor mijn kind. Wat gebeurt er nu?
   

  Als er een plaatsingsmogelijkheid is, neemt de medewerker Planning telefonisch of per e-mail contact met u op om de plaatsingsmogelijkheden voor te stellen. Als u het voorstel accepteert, stuurt de medewerker Planning u een digitaal aanbod toe. Dit bestaat uit een digitale overeenkomst kinderopvang met aanhangsel waarop het aantal opvanguren en het maandtarief vermeld worden en bevat een link naar het digitale informatieboekje ‘Welkom bij Kind & Co’. U heeft vervolgens 7 dagen de tijd om het aanbod te overwegen. Als u akkoord gaat, tekent u de overeenkomst digitaal. De begeleidende e-mail die u bij uw digitale overeenkomst en aanhangsel ontvangt wijst u hierbij verder de weg.  Hiermee is de overeenkomst (en daarmee de plaats) definitief. U ontvangt vervolgens per e-mail een bevestiging van ontvangst toe. Ouders die beschikken over een inlog op 'Mijn Kind & Co' kunnen de overeenkomst terugvinden bij 'Mijn documenten'. Ouders die nog niet over een inlog beschikken kunnen via de bevestigingsmail hun inlog activeren.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 2. Als ik een aanbieding niet accepteer, kom ik dan onderaan de aanvragenlijst?
   

  Het kan zijn dat u een aanbieding niet wenst te accepteren. Dit heeft geen invloed op de plaats op de aanvragenlijst.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 3. Wanneer vindt het kennismakingsgesprek plaats?
   

  Ongeveer drie weken voor de ingangsdatum van de plaats neemt een medewerker van de locatie contact met u op om u uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek op de locatie.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 4. Is er een wenperiode voordat mijn kind op het KDV start?
   

  We gaan in principe uit van drie wenmomenten. De wenmomenten worden in overleg met u bepaald tijdens het kennismakingsgesprek.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 5. Mijn kind wordt 4. Tot wanneer loopt de plaatsing op het KDV?
   

  De plaatsing loopt tot de in de overeenkomst vermelde einddatum. De overeenkomst eindigt van rechtswege zodra uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. U kunt de plaats altijd eerder opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Houdt u ook rekening met deze opzegtermijn, als uw kind eerder start op de buitenschoolse opvang dan de overeenkomst voor het kinderdagverblijf eindigt. U dient de overeenkomst voor het kinderdagverblijf van een andere organisatie zelf tijdig op te zeggen. Indien u beschikt over een inlog op 'Mijn Kind en Co' kunt u de overeengekomen einddatum van de opvang hier terug vinden.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 6. Mijn kind wordt in juni 4, maar kan pas na de zomervakantie naar de basisschool. Wat nu?
   

  Uw kind kan eventueel maximaal twee maanden langer op het kinderdagverblijf worden opgevangen; de mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind en van de beschikbare plaats op het kinderdagverblijf. Neemt u hiervoor zo vroeg mogelijk contact op met de afdeling Planning (030-6004750/51).

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 7. Hoe kan ik een uitbreiding of wissel van dag(en) aanvragen?
   

  U kunt via uw inlog op Mijn Kind en Co onder het kopje contractuele opvang opzeggen of wijzigen een uw verzoek tot wissel en/of uitbreiding van dag(en) doorgeven. Tevens kunt u telefonisch (030-6004750) of per e-mail uw verzoek tot wissel en/of uitbreiding van dag(en) doorgeven. Als er plaats is op de door u gewenste dagen, zal de medewerker Planning direct contact met u opnemen. Is dit (nog) niet het geval, dan zal er een aanvraaglijst worden aangemaakt voor de nieuwe gewenste situatie. Op het moment dat er mogelijkheden zijn, neemt de medewerker Planning contact met u op. Bij elke wijziging van de opvang krijgt u van ons een nieuw aanhangsel op uw overeenkomst met gewijzigde gegevens ten behoeve van de belastingdienst.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 8. Is het mogelijk om dagen incidenteel te ruilen?
   

  Niet afgenomen dagen kunnen 4 weken voor of 4 weken na de niet afgenomen dag geruild worden. Of het mogelijk is om te ruilen wordt op de locatie bepaald door de pedagogisch medewerker en/of clustermanager.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 1. Hoe betaal ik mijn factuur?
   

  Automatische incasso voor de verschuldigde maandbedragen is verplicht (u tekent hiervoor in de overeenkomst kinderopvang). Mocht u geen toestemming voor automatische incasso geven, dan zullen wij u per maand een bedrag aan administratiekosten in rekening brengen.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 2. Hoe ziet mijn factuur eruit?
   

  U ontvangt maandelijks een factuur voor de kosten van de kinderopvang. Op de factuur vindt u de naam en geboortedatum van uw kind, de opvanglocatie, de overeengekomen opvangdagen, het verschuldigde bedrag met het aantal opvanguren. Op de factuur staat de tijd weergegeven in uren en minuten (bijv. 6:30) (ten behoeve van opgave aan de belastingdienst). Om tot de juiste maandprijs te komen, wordt dit omgerekend naar decimalen, bijv. 6 uur en 30 minuten (weergegeven als 6:30) is 6,50 uur.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 3. Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave kinderopvang?
   

  Eenmaal per jaar ontvangt u van ons uw jaaropgave kinderopvang. Deze wordt éénmalig aan u verstrekt in de maand februari. Bewaart u deze jaaropgave goed; u heeft deze nodig voor de opgave van uw opvanguren aan de belastingdienst.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 4. Als wij bijvoorbeeld op vakantie gaan of als mijn kind een keer ziek is, wat gebeurt er dan met de opvangkosten?
   

  Wij hanteren een maandtarief en restitutie van kosten in verband met afwezigheid door vakantie, ziekte of een andere oorzaak is niet mogelijk. Dit komt omdat de plaats ook bij afwezigheid voor uw kind beschikbaar blijft. Er bestaat wel een mogelijkheid om dagen te ruilen binnen een bepaald tijdsbestek, t.w. binnen 4 weken voor en 4 weken na de ruildag. Dit gebeurt altijd in overleg met de pedagogisch medewerker of de clustermanager, omdat e.e.a. afhankelijk is van groepssamenstelling en beschikbare plaats.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 5. Wanneer worden de opvangkosten afgeschreven?
   

  Kind & Co hanteert een maandtarief, bij vooruitbetaling door u te voldoen door middel van automatische incasso. De afschrijving vindt maandelijks rond de 27e van de maand plaats.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 6. Ik ben werkloos geworden. Moet ik nu mijn kinderopvang stopzetten?
   

  Werkt u niet meer en gaat uw kind nog wel naar de opvang? Dan heeft u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag wordt geregeld door de Belastingdienst. U geeft bij de Belastingdienst door dat u niet meer werkt en zij zullen de toeslagen aanpassen naar uw nieuwe situatie. Op de website van de Belastingdienst kunt u lezen hoe u dat doet.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 7. Mijn kind is niet of minder uren geweest. Zie ik dit terug op mijn maandfactuur?
   

  Het overeengekomen bedrag voor de opvang is vanaf de eerste opvangdag verschuldigd, ongeacht het aantal benutte uren en/of dagdelen. Bij afwezigheid van het kind blijven de opvangkosten onverkort verschuldigd.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 8. Hoe kan ik de kinderopvangtoeslag aanvragen?
   

  Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst, www.toeslagen.nl. Houdt u de aan u toegezonden overeenkomst kinderopvang bij de hand. Hierin staan gegevens die u nodig heeft om de toeslag aan te vragen, vermeld, zoals het registratienummer van de locatie, het aantal uren opvang en het uurtarief vermeld.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 9. Wat is een LRK-nummer?
   

  Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer, het LRK-nummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Het LRK-nummer is te vinden op de contactpagina van de desbetreffende locatie.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 1. Hoe kan ik een plaats beëindigen?
   

  U kunt via uw inlog op Mijn Kind en Co onder het kopje contractuele opvang opzeggen of wijzigen uw opzegging doorgeven.  Ook kunt u dit per mail doen, u stuurt dan een e-mail naar planning@kmnkindenco.nl. Vermeld s.v.p. de volgende gegevens in uw opzegging: naam en geboortedatum van uw kind, locatie, de dag of dagen die u wilt opzeggen, de gewenste einddatum. U ontvangt van ons altijd een bevestiging van uw opzegging. Indien u niet binnen 5 werkdagen een bevestiging van uw opzegging ontvangen heeft, neemt u dan contact met ons op om misverstanden te voorkomen. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 2. Wat is de opzegtermijn?
   

  Zowel voor een gedeeltelijke als een gehele opzegging is de opzegtermijn één maand.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 3. Is annuleren van de overeengekomen plaatsing kosteloos?
   

  Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst kan deze geannuleerd worde. Bij annulering één maand voor de ingangsdatum van de overeenkomst zijn er geen annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum tot de ingangsdatum betaalt u de verschuldigde plaatsingskosten van één maand.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 4. Kan er van de opzegtermijn afgeweken worden?
   

  De opzegtermijn staat vermeld in de overeenkomst en in de Algemene Voorwaarden. Door ondertekening van de overeenkomst bent u akkoord gegaan met deze opzegtermijn van één maand.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 1. Welke openingstijden hanteert Kind & Co?
   

  De openingstijden treft u aan op de contactpagina van de desbetreffende locatie.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 2. Op welke dagen zijn de locaties geopend?
   

  Onze locaties zijn 52 weken per jaar op werkdagen geopend. Alleen tijdens de algemeen erkende feestdagen blijven de deuren gesloten.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 3. Wat zijn de kenmerken van een horizontale groep?
   

  Een horizontale groep bestaat uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Kinderen blijven gedurende een bepaalde periode in dezelfde groep; als ze ouder worden, gaan ze over naar een andere horizontale groep. Er kan sprake zijn van een babygroep, een dreumesgroep of een peutergroep. Meestal zijn er op een kinderdagverblijf alleen baby- en peutergroepen. De leeftijdsopbouw van een horizontale groep kan per locatie verschillend zijn. Voor- en nadelen van een horizontale groep zijn o.a. Kinderen ontmoeten leeftijdsgenootjes met eenzelfde ontwikkelingsniveau, die ze kunnen imiteren. Kinderen met ongeveer hetzelfde ontwikkelingsniveau dagen elkaar uit en stimuleren elkaar. Kinderen maken een wisseling mee als ze anderhalf tot twee jaar oud zijn. Door de overgang krijgen ze nieuwe vriendjes/vriendinnetjes en andere pedagogisch medewerkers.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee
 • 4. Wat zijn de kenmerken van een verticale groep?
   

  In een verticale groep op het kinderdagverblijf vangen we kinderen op van 0 tot 4 jaar. De kinderen verblijven de hele opvangperiode in dezelfde groep. Voor- en nadelen van een verticale groep zijn o.a. Jongere kinderen kunnen oudere kinderen zien spelen. Oudere kinderen leren omgaan en rekening houden met jongere kinderen. Daarbij blijven kinderen vier jaar in dezelfde groep zonder van groep te hoeven wisselen. Dit komt de stabiliteit van de relaties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen ten goede.

  Was dit antwoord nuttig? Ja / Nee