Veelgestelde vragen buitenschoolse opvang | Kind & Co

Veelgestelde vragen BSO

 • Aanmelden BSO
 • Aanvragenlijst BSO
 • BSO Pakketten
 • Plaatsingen BSO
 • Financiën BSO
 • Opzeggen BSO
Alles uitklappen | Alles inklappen
 • 1. Wat gebeurt er met mijn aanmelding?
   

  Uw aanmelding wordt in ons systeem verwerkt en u ontvangt een bevestiging dat uw kind op de aanvraaglijst is geregistreerd. Plaats nodig op korte termijn? Als er plaats beschikbaar is, nemen wij hierna z.s.m. contact met u op om de plaatsingsmogelijkheden te bespreken. Als er geen plaats beschikbaar is, blijft uw kind op aanvraaglijst en nemen wij contact op het moment dat er wel een plaats beschikbaar is. Plaats nodig op lange termijn? Op het moment dat er plaats beschikbaar is, ontvangt u van ons een plaatsingsaanbod.

 • 2. Wanneer kan ik mijn kind aanmelden voor de BSO?
   

  Voor een plaats bij de BSO kunt u zich aanmelden vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is. Uw kind wordt dan op de aanvragenlijst geplaatst. Een BSO is altijd gekoppeld aan een school. Het is daarom alleen mogelijk om uw kind op de aanvragenlijst voor de BSO te plaatsen als de schoolkeuze/voorkeur bekend is.

 • 3. Zijn er kosten aan de aanmelding verbonden?
   

  Nee, wij berekenen geen aanmeldkosten.

 • 4. Kan ik mijn aanmelding wijzigen?
   

  Een wijziging in uw aanmelding kunt u doorgeven door een e-mail te sturen naar planning@kmnkindenco.nl onder vermelding van de naam van uw kind(eren), het adres en de gewenste wijziging. Wij zullen uw wijziging doorvoeren en per e-mail aan u bevestigen.

 • 5. Hoe kan ik mijn aanmelding annuleren?
   

  Wanneer u bij ons op de wachtlijst staat, maar om welke reden dan ook geen opvang meer nodig heeft, kunt u de aanmelding annuleren. U kunt dit per e-mail doen (planning@kmnkindenco.nl) of telefonisch (030-6004750) contact met ons opnemen. Let op: het betreft hier het annuleren van uw aanvraag voor opvang van uw kind. Voor het annuleren van een reeds schriftelijk overeengekomen plaatsing verwijzen wij u naar de vraag "hoe kan ik mijn plaats beëindigen?" te vinden bij "opzeggen".

 • 6. Mijn kind zit bij jullie op de BSO en nu zoek ik een plaats voor het broertje/zusje. Brengt dit voordelen met zich mee?
   

  Als er uit uw gezin al een kind opvang heeft bij Kind & Co, krijgt een tweede of volgend kind uit uw gezin een prioriteit op de aanvragenlijst toegekend. Deze prioriteit wordt toegekend als het eerste kind bij Kind & Co is geplaatst of niet langer dan drie maanden van de opvang af is en het tweede of volgende kind minimaal een half jaar (KDV) of een jaar (BSO) is ingeschreven bij Kind & Co. Als meetmoment hiervoor geldt het moment van aanbieding van een plaats aan tweede of volgende kinderen. Voor meer informatie over de door ons gehanteerde prioriteiten, klikt u hier.

 • 7. Hoe en/of waar kan ik mijn kind aanmelden?
   

  Aanmelden kan door te klikken op de rode 'direct aanmelden'- knop. Hier kunt u een keuze maken voor de gewenste opvangvorm. Voor aanmelding voorschoolse opvang (VSO) meldt u zich via de button buitenschoolse opvang. Na het invullen van de gevraagde gegevens, worden deze digitaal naar ons verstuurd. Indien u bestaande klant bent en beschikt over een inlog voor het Kind & Co ouderportaal kunt u de gewenste wijziging hier doorgeven. U hoeft dan alleen de aanvullende gegevens in te vullen en wij kunnen uw aanvraag sneller verwerken.

 • 8. Mag de kinderopvangorganisatie mijn BSN nummer opvragen?
   

  Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag voor ouders te vragen naar hun burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. Zij vragen die gegevens op zodat de Belastingdienst/Toeslagen de administratie van het aantal genoten opvanguren kan koppelen aan haar eigen gegevens. Ook als u een gesubsidieerde peuterplaats heeft, bent u verplicht uw BSN aan ons door te geven in verband met de gemeentelijke administratie. De genoemde organisaties mogen dat op grond van artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 1a en 1b van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

  Meer informatie hierover leest u hier.

 • 1. Is er altijd een wachttijd op de aanvragenlijst?
   

  Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, de gewenste ingangsdatum, de gewenste opvanglocatie, gewenste opvangdagen en het aantal opvangdagen. Als uw kind al de juiste leeftijd heeft, kan het zijn dat er direct plaats beschikbaar is, u ontvangt bij aanmelding bericht dat uw kind op de aanvraaglijst geregistreerd is, uw aanvraag wordt hierna direct doorgestuurd naar de planner en u ontvangt vervolgens z.s.m. van ons een plaatsingsaanbod. Op sommige locaties/dagen is er wellicht niet direct plaats, of uw aanvraag is voor een plaats op de lange termijn of is uw kind nog te jong is voor plaatsing. In dat geval blijft uw kind op de aanvragenlijst en zodra er een plaatsingsmogelijkheid geboden kan worden, ontvangt u van ons een plaatsingsaanbod.

 • 2. Hoe snel krijg ik een plaats?
   

  Dit hangt van de opvanglocatie af. Voor de ene locatie krijgen we meer aanmeldingen dan voor de andere locatie. Hoe snel uw kind een plaats krijgt, is afhankelijk van het aantal plaatsen dat beschikbaar komt. Dit is weer afhankelijk van het aantal opzeggingen en van het aantal kinderen dat de opvang verlaat. Het kan ook afhankelijk zijn van de mogelijkheden om het aantal plaatsen uit te breiden.

 • 3. Hoe is de aanvragenlijst opgebouwd?
   

  Iedere aanmelding die bij ons binnenkomt wordt in principe op een aanvragenlijst geplaatst zonder prioriteit. Daarnaast kennen we diverse categorieën klanten die een prioriteit krijgen, waarmee ze voorrang krijgen op plaatsing. Onze prioriteiten vindt u hier.

 • 4. Hoe wordt bepaald welk kind een plaats krijgt?
   

  We plaatsen kinderen op basis van het overeenkomen van het profiel van het te plaatsen kind met het profiel van de vrijgekomen plaats. Dit betekent dat een kind met een latere aanmelddatum eerder geplaatst kan worden, als het profiel van het betreffende kind overeenkomt met de vrijgekomen plaats. Het profiel betreft de leeftijd van het kind (in verband met de leeftijdsopbouw van de groep), de gewenste opvangdag(en) en de gewenste startdatum. Vervolgens kijken we naar de volgorde op basis van prioriteit en aanmelddatum.

 • 5. Hoe kan ik de kans op een plaats vergroten?
   

  Flexibiliteit verhoogt uw kans op een plaats. Als de opvangdagen u niet uitmaken, dan raden wij u aan om aan te melden voor de woensdag en vrijdag: dit zijn over het algemeen rustige dagen en de plaatsingsmogelijkheden zijn dan ook meestal groter dan op de overige dagen. Voor sommige locaties is het lastig om een kind direct voor meerdere dagen te plaatsen. Daarom weten wij het graag wanneer u een aanbod wilt ontvangen voor minder dagen dan het uiteindelijk gewenste aantal dagen. Voor de overige dag/dagen blijft uw kind met een hogere prioriteit op de aanvragenlijst staan.

 • 6. Mijn kind kan (tijdelijk) van de aanvragenlijst af, wat moet ik doen?
   

  Als u geen opvang meer zoekt, stellen wij het op prijs als u ons dit tijdig doorgeeft, zodat we uw kind van de aanvragenlijst kunnen halen. Een actuele aanvragenlijst zorgt ervoor dat er geen tijd verloren gaat aan het benaderen van ouders die helemaal geen opvang meer nodig hebben en kunnen wij andere ouders de gewenste dagen sneller aanbieden. Wanneer u tijdelijk geen opvang meer zoekt, maar wellicht in de toekomst wel, horen wij dat ook graag van u. We kunnen uw kind dan op een niet-actieve aanvragenlijst plaatsen. U behoudt dan de aanmelddatum (die van belang is bij het bepalen wie aan de beurt is voor een plaats), maar u wordt niet door ons benaderd. Zodra u wel plaats nodig heeft, kunt u ons dat doorgeven en wordt uw kind weer met de status actief op de aanvragenlijst geplaatst.

 • 7. Er is nog geen plaats op de BSO. Wat nu?
   

  Uw kind blijft op de aanvragenlijst staan totdat er plaatsingsmogelijkheden zijn. Zodra dit het geval is, nemen wij contact met u op. Natuurlijk kunt u bij ons informeren naar de stand van zaken; bij voorkeur per e-mail (planning@kmnkindenco.nl). Ook kunnen we met u bekijken of ons gastouderbureau mogelijkheden voor plaatsing heeft; dit is per gemeente verschillend. Informeert u gerust naar de mogelijkheden (030-6958469).

 • 8. Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?
   

  Geeft u wijzigingen s.v.p. altijd zo snel mogelijk door. We passen de gewenste opvangdagen/-locatie/ingangsdatum in ons systeem aan. Dit kan via een e-mail naar planning@kmnkindenco.nl of indien u beschikt over een inlog voor 'Mijn Kind & Co' kunt u dit hier aangeven.

 • 1. Wat zijn buitenschoolse opvangpakketten?
   

  Buitenschoolse opvang altijd in combinatie met opvang tijdens vakanties. U kunt kiezen uit 12, 9 of 6 weken opvang tijdens de vakantie. De minimale afname is 6 weken vakantie per jaar. Per kind kiest u voor 1 pakket voor alle opvangdagen. Tijdens schooldagen is de BSO geopend vanaf het moment dat de school uit is tot 18.30uur. Tijdens vakantieweken is de BSO geopend vanaf 07.30-18.30u (met uitzondering van BSO de Trommelaar. Hiervoor gelden afwijkende openingstijden).

 • 2. Welke pakketten zijn er?
   

  Buitenschoolse opvang na schooltijd inclusief opvang in alle schoolvakanties.
  Buitenschoolse opvang na schooltijd inclusief opvang gedurende 9 vakantieweken.
  Buitenschoolse opvang na schooltijd inclusief opvang gedurende 6 vakantieweken.

  Per kind kiest u voor 1 pakket voor alle opvangdagen. Tijdens schooldagen is de BSO geopend vanaf het moment dat de school uit is tot 18.30uur. Tijdens vakantieweken is de BSO geopend vanaf 07.30-18.30u (met uitzondering van BSO de Trommelaar en BSO Orangerie. Hiervoor gelden afwijkende openingstijden).

 • 3. Wat houdt het pakket Buitenschoolse opvang na schooltijd inclusief opvang in alle schoolvakanties in?
   

  Het pakket Buitenschoolse opvang na schooltijd inclusief opvang in alle schoolvakanties is het meest complete pakket. Hiermee heeft u zowel opvang na schooltijd als het gemak van opvang in alle schoolvakanties. Indien u kiest voor opvang inclusief alle vakantieweken kunt u tijdens studiedagen zonder extra kosten uw kind brengen (mits wij geopend zijn, de BSO opent bij 3 aanmeldingen). Dit geldt uitsluitend als de studiedag op één van de overeengekomen opvangdagen is. De opvang tijdens alle vakanties geldt voor alle overeengekomen opvangdagen in schoolvakanties en op studiedagen.

 • 4. Wat houdt het pakket Buitenschoolse opvang na schooltijd inclusief opvang gedurende 6 of 9 vakantieweken in?
   

  Indien u kiest voor buitenschoolse opvang inclusief opvang gedurende 6 of 9 weken vakantieweken heeft u recht op opvang tijdens 6 respectievelijk 9 vakantieweken. Welke vakantieweken dit zijn, kunt u zelf aangeven. Indien u op de locatie 4 weken voor de betreffende vakantie doorgeeft dat u gebruik wilt maken van de opvang in die vakantie, dan bent u verzekerd van een plaats. Bij latere aanmelding gaat het op basis van beschikbaarheid. Uw keuze voor 6 of 9 weken geldt voor alle overeengekomen opvangdagen. Een vakantiedag kan in z'n geheel ingezet worden voor een studiedag/onderbouwdag of andere vrije dag van school, hierbij gelden de ruilvoorwaarden. Heeft u toch meer dagen nodig dan kunt u extra dagen afnemen tegen het tarief behorende bij uw pakketkeuze.

 • 5. Waarom verschillen de uurtarieven per BSO pakket?
   

  Graag lichten wij toe waarom de uurprijs van een pakket van 46 weken hoger is dan in een uitgebreider 49 wekenpakket of volledig 52 wekenpakket. De vaste kosten van de organisatie vinden gewoon doorgang en moeten in een pakket van geringere omvang (= minder weken) naar een beperkter aantal uren doorgerekend worden. Ook bij collega-kinderopvangaanbieders is een dergelijke differentiatie in prijsstelling te zien. Daarnaast heeft Kind & Co niet alle kosten doorberekend in de 46 weken en 49 weken variant maar een aanzienlijk bedrag voor eigen rekening genomen.

 • 6. Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht als mijn overeenkomst binnen een kalenderjaar een kortere looptijd heeft indien ik heb gekozen voor 6 of 9 vakantieweken?
   

  Bepaling van het aantal vakantiedagen gebeurt per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). Indien u later start dan 1 januari worden de vakantiedagen naar rato van de ingangsdatum per kalenderjaar berekend. Indien u eerder stopt dan 31 december, worden de vakantiedagen naar rato van de einddatum per kalenderjaar berekend.

  Onderstaande tabel is van toepassing. In de tabel ziet u hoeveel vakantiedagen binnen deze contractperiode horen. Mocht u meer dagen afnemen of afgenomen hebben dan wordt voor deze dag(en) extra opvang in rekening gebracht tegen het voor u geldende uurtarief.

 • 7. Kan ik gedurende het jaar nog wijzigen van buitenschoolse opvangpakket?
   

  Indien u uw keuze wilt wijzigen naar minder af te nemen opvanguren, kan dit met een opzegtermijn van één maand. Indien u een pakket met meer opvanguren wilt, dan kunt u dit per 1e of 16e van de volgende maand wijzigen.

 • 8. Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik verwachten?
   

  Op de site van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) kunt u een proefberekening maken met betrekking tot de door u te ontvangen kinderopvangtoeslag.

 • 9. Is omzetten van de huidige BSO opvang naar een BSO voor 46 of 49 weken pakket voor u voordeliger?
   

  Dit hangt sterk af van uw persoonlijke situatie en uw recht op kinderopvangtoeslag.We herkennen, dat het soms voordelig(er) kan zijn om het maximale aantal weken af te nemen. Dat is terug te voeren op hoe de rijksoverheid zijn tegemoetkoming aan ouders regelt (maximum uurprijs, maximaal aantal uren en afhankelijk van het verzamelinkomen van de betrokken ouders). Dit zijn keuzes welke door de overheid worden gemaakt waarbij deze ook met regelmaat worden herzien.

  Graag verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst (www.toeslagen.nl) voor de meest actuele informatie rondom de kinderopvangtoeslag, daar vindt u ook de mogelijkheid tot het maken van een proefberekening. Met die informatie kunt u afwegen wat in uw situatie de meest voordelige keuze is.

 • 1. Er is plaats beschikbaar voor mijn kind. Wat gebeurt er nu?
   

  Als er een plaatsingsmogelijkheid is, neemt de medewerker Planning telefonisch of per e-mail contact met u op om de plaatsingsmogelijkheden voor te stellen. Als u het voorstel accepteert, stuurt de medewerker Planning u een digitaal aanbod toe. Dit bestaat uit een digitale overeenkomst kinderopvang met aanhangsel waarop het aantal opvanguren en het maandtarief vermeld worden en bevat een link naar het digitale informatieboekje ‘Welkom bij Kind & Co’. U heeft vervolgens 7 dagen de tijd om het aanbod te overwegen. Als u akkoord gaat, tekent u de overeenkomst digitaal. De begeleidende e-mail die u bij uw digitale overeenkomst en aanhangsel ontvangt wijst u hierbij verder de weg.  Hiermee is de overeenkomst (en daarmee de plaats) definitief. U ontvangt vervolgens per e-mail een bevestiging van ontvangst toe. Ouders die beschikken over een inlog op 'Mijn Kind & Co' kunnen de overeenkomst terugvinden bij 'Mijn documenten'. Ouders die nog niet over een inlog beschikken kunnen via de bevestigingsmail hun inlog activeren.

 • 2. Als ik een aanbieding niet accepteer, kom ik dan onderaan de aanvragenlijst?
   

  Het kan zijn dat u een aanbieding niet wenst te accepteren. Dit heeft geen invloed op de plaats op de aanvragenlijst.

 • 3. Wanneer vindt het kennismakingsgesprek plaats?
   

  Ongeveer drie weken voor de ingangsdatum van de plaats neemt een medewerker van de locatie contact met u op om u uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek op de locatie.

 • 4. Mijn kind gaat naar de middelbare school. Tot wanneer loopt de plaatsing op de BSO/VSO?
   

  De plaatsing loopt tot de in de overeenkomst vermelde einddatum. U kunt de plaats altijd eerder opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Indien u beschikt over een inlog voor 'Mijn Kind & Co' kunt u de overeengekomen einddatum hier terug vinden.

 • 5. Hoe kan ik een uitbreiding of wissel van dag(en) aanvragen?
   

  U kunt via uw inlog op Mijn Kind en Co onder het kopje contractuele opvang opzeggen of wijzigen een uw verzoek tot wissel en/of uitbreiding van dag(en) doorgeven. Tevens kunt u telefonisch (030-6004750) of per e-mail uw verzoek tot wissel en/of uitbreiding van dag(en) doorgeven. Als er plaats is op de door u gewenste dagen, zal de medewerker Planning direct contact met u opnemen. Is dit (nog) niet het geval, dan zal er een aanvraaglijst worden aangemaakt voor de nieuwe gewenste situatie. Op het moment dat er mogelijkheden zijn, neemt de medewerker Planning contact met u op. Bij elke wijziging van de opvang krijgt u van ons een nieuw aanhangsel op uw overeenkomst met gewijzigde gegevens ten behoeve van de belastingdienst.

 • 6. Is het mogelijk om dagen incidenteel te ruilen?
   

  Niet afgenomen dagen kunnen 4 weken voor of 4 weken na de niet afgenomen dag geruild worden. Of het mogelijk is om te ruilen wordt op de locatie bepaald door de pedagogisch medewerker en/of clustermanager.

 • 1. Hoe betaal ik mijn factuur?
   

  Automatische incasso voor de verschuldigde maandbedragen is verplicht (u tekent hiervoor in de overeenkomst kinderopvang). Mocht u geen toestemming voor automatische incasso geven, dan zullen wij u per maand een bedrag aan administratiekosten in rekening brengen.

 • 2. Hoe ziet mijn factuur eruit?
   

  U ontvangt maandelijks een factuur voor de kosten van de kinderopvang. Op de factuur vindt u de naam en geboortedatum van uw kind, de opvanglocatie, de overeengekomen opvangdagen, het verschuldigde bedrag met het aantal opvanguren. Op de factuur staat de tijd weergegeven in uren en minuten (bijv. 6:30) (ten behoeve van opgave aan de belastingdienst). Om tot de juiste maandprijs te komen, wordt dit omgerekend naar decimalen, bijv. 6 uur en 30 minuten (weergegeven als 6:30) is 6,50 uur.

 • 3. Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave kinderopvang?
   

  Eenmaal per jaar ontvangt u van ons uw jaaropgave kinderopvang. Deze wordt éénmalig aan u verstrekt in de maand februari. Bewaart u deze jaaropgave goed; u heeft deze nodig voor de opgave van uw opvanguren aan de belastingdienst.

 • 4. Als wij bijvoorbeeld op vakantie gaan of als mijn kind een keer ziek is, wat gebeurt er dan met de opvangkosten?
   

  Wij hanteren een maandtarief en restitutie van kosten in verband met afwezigheid door vakantie, ziekte of een andere oorzaak is niet mogelijk. Dit komt omdat de plaats ook bij afwezigheid voor uw kind beschikbaar blijft. Er bestaat wel een mogelijkheid om dagen te ruilen binnen een bepaald tijdsbestek, t.w. binnen 4 weken voor en 4 weken na de ruildag. Dit gebeurt altijd in overleg met de pedagogisch medewerker of de clustermanager, omdat e.e.a. afhankelijk is van groepssamenstelling en beschikbare plaats.

 • 5. Wanneer worden de opvangkosten automatisch afgeschreven?
   

  Kind & Co hanteert een maandtarief, bij vooruitbetaling door u te voldoen door middel van automatische incasso. De afschrijving vindt maandelijks rond de 27e van de maand plaats.

 • 6. Ik ben werkloos geworden. Moet ik nu mijn kinderopvang stopzetten?
   

  Werkt u niet meer en gaat uw kind nog wel naar de opvang? Dan heeft u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag wordt geregeld door de Belastingdienst. U geeft bij de Belastingdienst door dat u niet meer werkt en zij zullen de toeslagen aanpassen naar uw nieuwe situatie. Op de website van de Belastingdienst kunt u lezen hoe u dat doet.

 • 7. Mijn kind is niet of minder uren geweest. Zie ik dit terug op mijn maandfactuur?
   

  Het overeengekomen bedrag voor de opvang is vanaf de eerste opvangdag verschuldigd, ongeacht het aantal benutte uren en/of dagdelen. Bij afwezigheid van het kind blijven de opvangkosten onverkort verschuldigd.

 • 8. Hoe zijn de tarieven VSO opgebouwd?
   

  Bij de voorschoolse opvang wordt uitgegaan van opvang tijdens 40 (school)weken per jaar.De voorschoolse opvang is geopend vanaf 07.30 tot 08.30/08.45 uur (afhankelijk van de starttijd van de school). Het totaal aantal uur per jaar is 40 weken X 1 uur is 40 uur (of 40 weken X 1 uur en 15 minuten is 50 uur). De uren worden door 12 maanden gedeeld en vermenigvuldigd met de uurprijs om tot de maandfactuur te komen. U ontvangt dus twaalf maanden eenzelfde factuur. De tarieven kunt u vinden bij de desbetreffende locatiepagina.

 • 9. Hoe kan ik de kinderopvangtoeslag aanvragen?
   

  Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst, www.toeslagen.nl. Houdt u de aan u toegezonden overeenkomst kinderopvang bij de hand. Hierin staan gegevens die u nodig heeft om de toeslag aan te vragen, vermeld, zoals het registratienummer van de locatie, het aantal uren opvang en het uurtarief vermeld

 • 10. Wat is een LRK-nummer?
   

  Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer, het LRK-nummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Het LRK-nummer is te vinden op de contactpagina van de desbetreffende locatie.

 • 1. Hoe kan ik een plaats beëindigen?
   

  U kunt via uw inlog op Mijn Kind en Co onder het kopje contractuele opvang opzeggen of wijzigen uw opzegging doorgeven.  Ook kunt u dit per mail doen, u stuurt dan een e-mail naar planning@kmnkindenco.nl. Vermeld s.v.p. de volgende gegevens in uw opzegging: naam en geboortedatum van uw kind, locatie, de dag of dagen die u wilt opzeggen, de gewenste einddatum. U ontvangt van ons altijd een bevestiging van uw opzegging. Indien u niet binnen 5 werkdagen een bevestiging van uw opzegging ontvangen heeft, neemt u dan contact met ons op om misverstanden te voorkomen. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk.

 • 2. Wat is de opzegtermijn?
   

  Zowel voor een gedeeltelijke als een gehele opzegging is de opzegtermijn één maand.

 • 3. Is annuleren van de overeengekomen plaatsing kosteloos?
   

  Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst kan deze geannuleerd worde. Bij annulering één maand voor de ingangsdatum van de overeenkomst zijn er geen annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum tot de ingangsdatum betaalt u de verschuldigde plaatsingskosten van één maand.

 • 4. Kan er van de opzegtermijn afgeweken worden?
   

  De opzegtermijn staat vermeld in de overeenkomst en in de Algemene Voorwaarden. Door ondertekening van de overeenkomst bent u akkoord gegaan met deze opzegtermijn van één maand.