Peuterspeelzaal Nieuwegein: Robinson

 1. Gevestigd in SBO De Evenaar

  Peuterspeelzaal Robinson is gevestigd in basisschool De Evenaar. Hier zijn ook logopedie en kinderfysiotherapie gehuisvest.

 2. Lekker buiten spelen

  Robinson beschikt over een grote buitenspeelplaats. Het betreft een eigen afgezet gedeelte met vlakbij een speeltuin in het park met kabelbaan, heuvel en veel gras.

 3. Gymlokaal

  Beschikt over een gymlokaal waar regelmatig activiteiten voor de motorische ontwikkeling worden aangeboden.

 4. VVE-gecertificeerd

  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

 5. Puk & Ko

  Puk & Ko is een totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Puk & Ko aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

Waar ligt peuterspeelzaal Robinson?

Peuterspeelzaal Robinson is gevestigd in basisschool De Evenaar, gelegen in de wijk Batau Noord in Nieuwegein. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Wat biedt peuterspeelzaal Robinson?

Peuterspeelzaal Robinson heeft een ruim, licht lokaal. Er zijn verschillende hoeken, zoals een huishoek, een speelhoek voor constructiemateriaal en een rusthoek met kussens. Er worden gerichte activiteiten aangeboden waarbij de ontwikkeling van de kinderen voorop staat. Natuurlijk vinden wij elke dag even buiten spelen erg belangrijk. De peuterspeelzaal heeft een groep: een VVE-groep. Op deze groep werken wij met de methode Puk & Ko. De methode werkt met verschillende thema’s. Binnen deze thema’s bieden wij activiteiten aan, waarmee de taalontwikkeling van de kinderen op spelende wijze gestimuleerd wordt. De kinderen komen vier ochtenden per week onder toezicht van twee leidsters.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Pedagogisch werkplan

Er is geen online werkplan beschikbaar. Vraag deze op bij uw locatie.

Neem contact met mij op

Adres

Dasseweide 1
3437 WN Nieuwegein
Tel. 030 – 76 00 367

Maandag 
08:30 tot 12:00 uur
Dinsdag
08:30 tot 12:00 uur
Donderdag
08:30 tot 12:00 uur 
Vrijdag
08:30 tot 12:00 uur 

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Ellen Coenraats
clustermanager
tel. 06 - 131 736 23
e.coenraats@kmnkindenco.nl
Renske Camu
Anita van der Lee
senior pedagogisch medewerkers
tel. 06 - 308 133 90
r.camu@kmnkindenco.nl
a.vanderlee@kmnkindenco.nl