Peutergroep Houten: Oude Dorp

  1. Puk & Ko

    Puk & Ko is een totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Puk & Ko aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

Waar ligt peutergroep Oude Dorp?

De locatie Oude dorp is gehuisvest in de Heilige Familieschool en ligt centraal geleden ten opzichte van het sfeervolle oude dorp (Houten-Noordwest). Het is een gezellige locatie, omringd door mooie grote bomen en dicht bij de winkels van het oude dorp. Handig als u nog even een boodschap wilt doen terwijl uw peuter bij ons speelt!

Wat biedt de 3+ groep?

In deze groep krijgen de oudere kinderen net wat meer aangeboden dan in de reguliere groepen. Peuters van drie jaar hebben vaak meer behoefte aan uitdaging en willen graag samen spelen met leeftijdsgenootjes. Speciaal voor deze peuters is er de 3+ groep.

Veel kinderen van de 3+ groep spelen al één of meer dagdelen in een andere peutergroep of gaan naar een kinderdagverblijf, maar dit is geen vereiste.

Doordat de kinderen zich beter/langer kunnen concentreren kunnen er in de 3+ groep andere/neer uitdagender kringactiviteiten worden gedaan.  De peuters krijgen vaak de kans zelf iets te vertellen, worden uitgedaagd na te denken en naar de anderen te luisteren. De groep werkt met gerichte thema’s, waarbij de activiteiten worden verder uitgewerkt (boeken, creatieve activiteiten, liedjes en spelletjes).

Er kan ander speelgoed aangeboden worden, bijvoorbeeld meer gericht op de fijne motoriek.  Er worden gezelschapsspelletjes gedaan en er is veel ruimte om het fantasiespel samen met de andere peuters uit te bouwen. Er wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid en  sociale omgangsvormen. Er is veel ruimte voor de creatieve ontwikkeling van de peuters.

Wat biedt de reguliere groep?

De reguliere groepen maken elk jaar een boswandeling of brengen een bezoek aan de kinderboerderij. we sluiten het schooljaar af met een zomerfeest. Soms houden we dit op de locatie, maar ook speelplaats ‘De Bergjes’ in Houten is populair.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Pedagogisch werkplan

Er is geen online werkplan beschikbaar. Vraag deze op bij uw locatie.

Neem contact met mij op

Adres

Loerikseweg 11 A
3991 AA  Houten
Tel. 030 – 200 60 03
LRKP 173619836

Brengen ochtend
Tussen 8:45 en 9:00 uur

Halen ochtend
11:30 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Margreth Ooijen
clustermanager
tel. 06 - 13 17 23 16
m.ooijen@kmnkindenco.nl