Peutergroep Nieuwegein: Jandopie

 1. Verschillende soorten groepen

  Peutergroep Jandopie heeft verschillende groepen, zoals een reguliere groep, de VVE-groep en een startgroep.

 2. Samenwerking met de scholen

  Er is sprake van een grote samenwerking met de basisscholen De Schouw en UniQ.

 3. VVE-gecertificeerd

  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

 4. Puk & Ko

  Puk & Ko is een totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Puk & Ko aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

Waar ligt peutergroep Jandopie?

Peutergroep Jandopie is gelegen in Nieuwegein-Zuid in het scholengebouw van basisscholen De Schouw en UniQ.

Wat biedt peutergroep Jandopie?

De peutergroep heeft de beschikking over twee lokalen die volledig zijn ingericht voor peuters. De twee lokalen zijn ingericht met verschillende speelhoeken waar allerlei soorten spel mogelijk zijn. Op peutergroep Jandopie wordt gewerkt met de methode Puk & Ko. Er zijn twee VE-groepen

Peutergroep  Jandopie vindt een goede samenwerking met de scholen belangrijk. Regelmatig worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd en er is een warme overdracht van de peutergroep naar de scholen.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

Adres

Uddelerschans 15
3434 XZ Nieuwegein
Tel. 030 – 606 10 83

Groep 1 maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur
Groep 2 maandag t/m vrijdag 8.30-12.00 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Oudercommissie
ocjandopie@kmnkindenco.nl

Henriëtte Koops
clustermanager
tel. 06 - 131 718 83
h.koops@kmnkindenco.nl
Sandra Misdorp
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 130 651 58
s.misdorp@kmnkindenco.nl