Peutergroep Gouda: De Triangel

  1. Meer informatie over de opvang bij Groeiling scholen

    Voor meer informatie over de opvang in de scholen van de Groeiling klik hier.

  2. Puk & Ko

    Puk & Ko is een totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Puk & Ko aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

Waar ligt peutergroep De Triangel?

De peutergroep is gevestigd in basisschool De Triangel.

Wat biedt peutergroep De Triangel?

De peutergroep biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Het spelend leren staat centraal, we laten de kinderen veel ontdekken en ervaren. De ontwikkeling  van het kind wordt nauwlettend gevolgd en gestimuleerd.
Bij peutergroep De Triangel wordt gewerkt met de methode Puk & Ko, een educatief totaalprogramma waarin aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van zintuigen en motoriek (sensomotorische ontwikkeling) en waarin ook voorbereidende rekenvaardigheden aan bod komen. Kinderen leren samenwerken en samen spelen, nemen deel aan kringactiviteiten en er is veel aandacht voor het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek.
Er wordt met structuur gewerkt, zodat kinderen daar al aan wennen. Zo worden de eetmomenten bijvoorbeeld altijd gezamenlijk gehouden, wat niet alleen gezellig is, maar de kinderen ook leert om te gaan met regels. Ook biedt het veel aanknopingspunten voor de taalontwikkeling. Dit alles zorgt samen voor een goede voorbereiding op de basisschool.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Pedagogisch werkplan

Er is geen online werkplan beschikbaar. Vraag deze op bij uw locatie.

Neem contact met mij op

Adres

Coniferensingel 20
2803 JH Gouda
Tel. 0182 – 44 11 52
LRK 112465432

Maandag
Bij genoeg animo open
Dinsdag
08:30 tot 13:30 uur &
08.30 tot 12.00 uur
Woensdag
Bij genoeg animo open
Donderdag
08:30 tot 13:30 uur &
08.30 tot 12.00 uur
Vrijdag
Bij genoeg animo open

Tijdens schoolvakanties gesloten. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

Jacqueline Siteur
clustermanager
tel. 06 - 114 236 53
j.siteur@kmnkindenco.nl
Marise Wils
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 464 515 69
m.wils@kmnkindenco.nl