Header - Vacatures

Harmonisatie peuterspeelzalen

Per 1 januari 2018 vindt er een wetswijziging plaats met betrekking tot het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Vanaf die datum moeten alle peuterspeelzalen geharmoniseerd zijn conform de eisen van de Wet Kinderopvang en voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen die aan de kinderopvang worden gesteld. De benaming peuterspeelzaal komt te vervallen en wordt omgezet in peutergroep.

Gemeente De Ronde Venen heeft besloten om deze omzetting per 1 augustus 2017 te willen realiseren. Hieronder worden de veranderingen uitgelegd.

Wijzigingen ten opzichte van huidige wetgeving
Puntsgewijs houdt de harmonisatie de volgende veranderingen in:

 • Geen verschil meer tussen een peutergroep en een kinderdagverblijf; gelijke kwaliteitseisen.
 • Alle gebruikers moeten gebruik maken van de Kinderopvang Toeslag (KOT) mits ze voldoen aan de voorwaarden
 • Gemeenten moeten regelen hoe zij ouders, die geen gebruik kunnen maken van de KOT, willen ondersteunen

Kinderopvangtoeslag en/of subsidie
Vanaf het moment van de omzetting (1 augustus 2017), en de peutergroep onder de Wet Kinderopvang valt, kunt u aanspraak maken op kinderopvangtoeslag als u daarvoor in aanmerking komt. Dit is belangrijk om te weten zodat wij als organisatie vanaf 1 augustus het juiste tarief in rekening gaan brengen.

Om te bepalen of u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u gebruik maken van de website www.toeslagen.nl. Op deze site staat precies beschreven aan welke voorwaarden u moet voldoen. U heeft bijvoorbeeld recht op kinderopvangtoeslag als u beiden werkt of studeert, een inburgeringstraject of een re-integratietraject volgt. Tevens kunt u uitrekenen hoeveel toeslag u krijgt op basis van het aantal uren dat u af wilt nemen en de hoogte van uw inkomen.

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, heeft de Gemeente De Ronde Venen een subsidiebeleid ontwikkelt waarmee zij de ouders, waar dit voor geldt, kunnen ondersteunen zodat ook deze kinderen naar de peutergroep kunnen komen.

Is uw kind geplaatst op basis van een VVE indicatie (afgegeven door het consultatiebureau) dan bestaat er een verschil tussen ouders die wel recht op kinderopvangtoeslag hebben en ouders die dit niet hebben. Voor alle ouders met een kind met een VVE indicatie geldt dat vanaf 1 augustus 2017, in plaats van de verplichte 4 dagdelen, maar maximaal 3 dagdelen afgenomen kunnen worden. Kinderen worden dan ook deze 3 dagdelen verwacht.

Onderstaand proberen wij per situatie kort uit te leggen wat de verandering voor u betekent.

 1. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
  • U kunt zelf kiezen hoeveel dagdelen u gaat afnemen, dat kan er 1 zijn maar ook 5.
  • Vanaf 1 augustus 2017 kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Dat doet u door uw afgenomen uren in te dienen bij de Belastingdienst.
  • Het tarief per dagdeel per 1 augustus 2017 wordt € 90,91 per maand, 1 dagdeel is 11,67 uur per maand.  Het uurtarief wordt € 7,79. Dit tarief en de uren zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal uren per maand (40 weken per jaar, gedeeld door 12 maanden). Het tarief wordt in rekening gebracht via 12 gelijke facturen per jaar.
 2. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?
  • Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dient u dit aan te tonen door het invullen van het formulier ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’. Deze heeft u in per post gekregen.
  • Daarbij dient u een Inkomensverklaring van de belastingdienst mee te sturen van de ouder(s).
  • U hoeft overigens alleen aan te tonen dát u geen recht op toeslag heeft. De reden waarom hoeft u niet op te geven, dit is voor ons niet van belang.
  • De plaatsing op de peutergroep is uitsluitend 2 dagdelen per week.
  • Het peutergroep tarief wordt € 7,79 per uur. Als u aan kunt tonen dat u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, betaalt u een bij u passende ouderbijdrage. De bij u in rekening te brengen tarieven worden dan per 1 augustus 2017:
  Gezamenlijk bruto jaarinkomen vanaf Ouderbijdrage per maand
  voor 2 dagdelen*
  €0-€18.176 €24
  18.177-25.272 €26
  25.273-27.946 €26
  27.947-35.173 €36
  35.174-38.455 €36
  38.456-44.984 €48
  44.985-52.304 €48
  52.305-56.091 €72
  56.092-75.184 €72
  75.185-104.184 €112
  104.185 en hoger €126

  *Deze bedragen worden elke maand in rekening gebracht (12x per jaar)

  • U dient bovenvermelde formulieren voor 12 mei 2017 op te sturen aan KMN Kind & Co (adres op formulier).
 3. Heeft uw kind een plaats op basis van een VVE indicatie (afgegeven door het consultatiebureau)?
  • Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag dan gaat u de eerste 2 dagdelen zelf betalen zoals beschreven onder het kopje ‘Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?’. Het derde dagdeel komt voor rekening van de gemeente.
  • Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, en u dat aan ons kan laten zien door de formulieren benoemd onder het kopje ‘Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?’, dan betaalt u voor de eerste 2 dagdelen een inkomensafhankelijke bijdrage zoals hierboven benoemd in de tabel. Het derde dagdeel komt voor rekening van de gemeente.

Openingstijden en -dagen per 1 augustus 2017

Vanaf 1 augustus 2017 zullen de openingstijden en de openingsdagen wellicht veranderen op de groep waar u nu opvang afneemt. Overzicht:

Peutergroep Wanneer open? Openingstijden
Ministek (Abcoude) Maandagochtend t/m vrijdagochtend 8.30-12.00 uur
Duimelot Maandagochtend t/m vrijdagochtend 8.45-12.15 uur
Pino & Dribbel Maandagochtend t/m vrijdagochtend en maandagmiddag 8.45-12.15 uur/13.00-16.30 uur
Klein Duimpje Maandagochtend t/m vrijdagochtend 8.30-12.00 uur

Na de meivakantie komt er op de locatie een lijst te liggen waarop u kunt aangeven welke dagdelen vanaf 1 augustus wenselijk zijn. Als uw kind op een gesubsidieerde plaats geplaatst is dan neemt u 2 dagdelen af. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag dan kunt u ook 1, 3, 4 of 5 dagdelen afnemen mits er plaats is. Heeft u een VVE plaats dan kunt u aangeven welke dag voor u gaat afvallen. Voor 1 juli 2017 hoort u op welke dagdelen uw kind geplaatst kan worden.

Heeft u vragen bel dan gerust met de afdeling Planning via 030-6004750.