Peutergroep Houten: Vuurtoren

  1. Puk & Ko

    Puk & Ko is een totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Puk & Ko aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

Waar ligt peutergroep Vuurtoren?

De locatie De Vuurtoren ligt in de nieuwbouwwijk Het Mos (Houten-Zuidoost). Onze peutergroepen vindt u in wijkcentrum De Vuurtoren. Dit is dicht bij de scholen. In ons gebouw kunnen volwassenen allerlei cursussen doen, zoals yoga. In de zomer van 2018 zal de peutergroep naar OBS Ridderspoor in Houten verhuizen.

Wat biedt peutergroep Vuurtoren?

Met deze gezellige groepen brengen we elke lente een bezoek aan de lammetjes. In de herfst maken we een boswandeling. Ouders zijn hierbij welkom. We sluiten het schooljaar af met een zomerfeest voor peuters en ouders. Dat feest draait altijd om een thema.

Onze speelruimtes zijn groot; de peuters hebben genoeg ruimte om heerlijk te bewegen. Binnen is een zandbak in de vloer!

Bij de openbare groep van De Vuurtoren hebben we een speciaal aanbod voor ‘grote kinderen’ die een extra dagdeel willen komen spelen. Naast de groepen voor kinderen van 2-4 jaar hebben we namelijk een 3+groep op woensdagochtend. De activiteiten van deze groep bereiden de kinderen meer voor op de basisschool.

Wat biedt de 3+ groep?

In deze groep krijgen de oudere kinderen net wat meer aangeboden dan in de reguliere groepen. Peuters van drie jaar hebben vaak meer behoefte aan uitdaging en willen graag samen spelen met leeftijdsgenootjes. Speciaal voor deze peuters is er de 3+ groep.

Veel kinderen van de 3+ groep spelen al één of meer dagdelen in een andere peutergroep of gaan naar een kinderdagverblijf, maar dit is geen vereiste.

Doordat de kinderen zich beter/langer kunnen concentreren kunnen er in de 3+ groep andere/meer uitdagender kringactiviteiten worden gedaan.  De peuters krijgen vaak de kans zelf iets te vertellen, worden uitgedaagd na te denken en naar de anderen te luisteren.

Er wordt uitdagend speelgoed aangeboden, er is tijd voor gezelschapsspelletjes en er is veel ruimte om het fantasiespel samen met de andere peuters uit te bouwen. Er wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid en sociale omgangsvormen en er is veel ruimte voor de creatieve ontwikkeling van de peuters. Kortom het spelen op de 3+groep is een extra voorbereiding voor de basisschool.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Pedagogisch werkplan

Er is geen online werkplan beschikbaar. Vraag deze op bij uw locatie.

Neem contact met mij op

Adres

Zijdemos 30
3994 KE  Houten
Tel. 06 – 463 491 78
LRKP 612284864

Maandag
8:30 tot 12:00 uur
Dinsdag
8:30 tot 12:00 uur
Woensdag
8:30 tot 12:00 uur
Donderdag
8:30 tot 12:00 uur
Vrijdag
8:30 tot 12:00 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Margreth Ooijen
clustermanager
tel. 06 - 13 17 23 16
m.ooijen@kmnkindenco.nl