Peutergroep Houten: Schoneveld

  1. Puk & Ko

    Puk & Ko is een totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Puk & Ko aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

Waar ligt peutergroep Schoneveld?

De locatie Schoneveld ligt in de nieuwbouwwijk Het Hout, in Houten-Zuidwest, in een mooi nieuw gebouw: het Wijkcentrum Schoneveld (2010). Dit is het bekende multifunctionele gebouw met het groene dak.  In augustus 2018 zal de peutergroep naar RKB De Stek in Houten verhuizen.

Wat biedt peutergroep Schoneveld?

Als de kinderen binnenkomen, worden ze begroet door de leidster. Er is tijd voor een praatje en even spelen met uw kind. Nadat de ouders zijn uitgezwaaid, is het tijd voor de kring. Hierin wordt aandacht gegeven aan het thema van die periode door middel van spelletjes, liedjes of voor te lezen. Er wordt gewerkt met de methode Uk & Puk. De protestants-christelijke groep gebruikt hierbij ook de Bijbelse thema’s.

Daarna is het tijd om te spelen of iets te knutselen. Na het opruimen, wordt er gegeten en gedronken. Dit hebben de kinderen zelf meegebracht. Er wordt iedere dag lekker buiten gespeeld. In een korte eindkring wordt de ochtend afgesloten en om 12.00 uur is het tijd om naar huis te gaan.

Uiteraard wordt ook een verjaardag uitgebreid gevierd. Regelmatig is er een koffieochtend, waar alle ouders met elkaar en de leidster een praatje kunnen maken met een kopje koffie of thee. Er worden uitjes georganiseerd zoals het lammetjesbezoek of een herfstwandeling in het bos.

Kom gerust eens een kijkje bij ons nemen. U bent van harte welkom!

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Pedagogisch werkplan

Er is geen online werkplan beschikbaar. Vraag deze op bij uw locatie.

Neem contact met mij op

Adres

Zonnehout 36
3991 MX  Houten
Tel. 030 – 634 39 43
(Openbare groep)
Tel. 030 – 634 38 09
(Protestants christelijke groep)
LRKP 125866847

Maandag
van 8:30 tot 12:00 uur
Dinsdag
van 8:30 tot 12:00 uur
Woensdag
van 8:30 tot 12:00 uur
Donderdag
van 8:30 tot 12:00 uur
Vrijdag
van 8:30 tot 12:00 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Margreth Ooijen
clustermanager
tel. 06 - 13 17 23 16
m.ooijen@kmnkindenco.nl