Peutergroep Houten: Plantage

  1. VVE-gecertificeerd

    Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

  2. Uk & Puk

    Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

Waar ligt peutergroep Plantage?

Onze peutergroep is sinds december 2017 gevestigd in Openbare Basisschool De Plantage. De peutergroep heeft zijn eigen ingang en hal aan de achterkant van de school (de kant bij de parkeerplaats).

Wat biedt peutergroep Plantage?

Locatie De Plantage is de eerste VVE-groep in Houten-Zuid. We hebben een gezellig klaslokaal. De ruimte is overzichtelijk ingedeeld in duidelijke hoeken. Een huishoek, een knutselhoek, een uitdagende leeshoek en een veilige glijbaan met een huisje eronder. In onze eigen hal hebben we de bouwhoek gesitueerd. Op de groep hebben we een gevarieerd spelaanbod, afgestemd op alle ontwikkelingsgebieden van de peuter. Regelmatig wisselen we materialen en schaffen we nieuwe materialen aan.

We spelen buiten op ons eigen peuterplein dat zeer binnenkort op een gezellige manier wordt heringericht.  Onze buitenruimte is opgedeeld in een deel waar de kinderen kunnen fietsen/steppen en een rustiger gedeelte waar ze in de zandbak kunnen spelen, op loopklossen kunnen lopen of kunnen spelen met hoepels en stapstenen et cetera.  Bij slecht weer kunnen we regelmatig gebruik maken van het speellokaal van de school.

We besteden als VVE-groep extra veel aandacht aan de Nederlandse taal en ook de buitenlandse culturen komen aan bod. We werken met de Uk & Puk thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Regelmatig organiseren we een koffieochtend met de ouders. Dan vertellen we wat er is gedaan rondom een bepaald thema. Ook bespreken we dan wat ouders thuis kunnen doen en wat het nieuwe thema wordt.

Als peutergroep sluiten wij zoveel mogelijk aan bij OBS De Plantage. Zowel qua pedagogische werkwijze als ook bij festiviteiten.  De lijnen met de leerkrachten en directie van de school zijn kort.

Peuters die 4 jaar worden stromen in de regel uit naar de basisscholen: De Plantage, De Stek, De Aventurijn, en de Zonnewijzer. Uiteraard bent u als ouder vrij in deze keuze.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Pedagogisch werkplan

Er is geen online werkplan beschikbaar. Vraag deze op bij uw locatie.

Neem contact met mij op

Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

Adres

Plantagepolder 1
3991 ZE Houten
Tel. 030 – 760 53 70
LRKP 102535747

Maandag
van 8:30 tot 12:00 uur
Dinsdag
van 8:30 tot 12:00 uur
Woensdag
van 8:30 tot 12:00 uur
Donderdag
van 8:30 tot 12:00 uur
Vrijdag
van 8:30 tot 12:00 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Margreth Ooijen
clustermanager
tel. 06 - 131 723 16
m.ooijen@kmnkindenco.nl
Anita Niks
senior pedagogisch medewerker
tel. 06 - 130 657 39
a.niks@kmnkindenco.nl