Peutergroep Houten: Meerkoet

  1. VVE-gecertificeerd

    Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

  2. Puk & Ko

    Puk & Ko is een totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Puk & Ko aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

Waar ligt peutergroep Meerkoet?

De locatie De Meerkoet ligt in de wijk De Weide (Houten-Noordoost). Onze peutergroep is in de Wijkwerkplaats De Meerkoet. In augustus 2018 zal de peutergroep naar KBS ’t Schoolhuys in Houten verhuizen.

Wat biedt peutergroep Meerkoet?

De peuters spelen in een lokaal met een mooie nieuwe inrichting. Het is een levendig gebouw: de wijkwerkplaats is het hart van de wijk De Weide, waar veel volwassenen elkaar ontmoeten. Wij verzorgen er allerlei cursussen voor de ouders van onze peuters.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Pedagogisch werkplan

Er is geen online werkplan beschikbaar. Vraag deze op bij uw locatie.

Neem contact met mij op

Adres

Meerkoetweide 39
3993 EB  Houten
Tel. 030 – 637 59 71
LRKP 203126841

Maandag
van 8:30 tot 12:00 uur
Dinsdag
van 8:30 tot 12:00 uur
Woensdag
van 8:30 tot 12:00 uur
Donderdag
van 8:30 tot 12:00 uur
Vrijdag
van 8:30 tot 12:00 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Margreth Ooijen
clustermanager
tel. 06 - 13 17 23 16
m.ooijen@kmnkindenco.nl