Peutergroep Nieuwegein: Kikker

 1. Piramide programma

  Er werken drie pedagogisch medewerkers op de groep. De derde leidster biedt als tuto extra ondersteuning voor het kind waar nodig. Zo heeft elk kind de kans zich optimaal te ontwikkelen.

 2. Ouderbetrokkenheid

  Elke ochtend is er een spel inloop waarbij de ouders even met de kinderen mee kunnen spelen en een praatje maken met de medewerkers en andere ouders.

 3. VVE-gecertificeerd

  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

Waar ligt peutergroep Kikker?

Peutergroep de Kikker is gevestigd binnen de scholenvlek Wijkersloot, waarin Koningin Beatrixschool en de Schakel opgenomen zijn, die gelegen is in de wijk Wijkersloot in Nieuwegein. De ingang bevindt zich aan de zijkant van de Koningin Beatrixschool.

Wat biedt peutergroep Kikker?

Peutergroep De Kikker heeft de beschikking over een gezellig klaslokaal, met een complete bouw-, poppen- en leeshoek. De kinderen kunnen naar hartenlust (buiten) spelen en experimenteren. In de ochtend maken wij ook gebruik van de gymzaal van school.

Er worden gerichte activiteiten aangeboden waarbij de ontwikkeling van de kinderen voorop staat. Op deze groep werken wij met de methode Piramide, aangevuld met een enkel thema van Uk & Puk. De methode werkt met verschillende thema’s. Binnen deze thema’s bieden wij activiteiten aan, waarmee de algehele ontwikkeling van de kinderen op spelende wijze gestimuleerd wordt. Kinderen met een VVE indicatie komen vanaf 2,5 jaar vier ochtenden per week onder begeleiding van drie pedagogisch medewerksters.

 

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Bendienlaan 27-29
  3431 RA Nieuwegein

  Tel. 030 – 630 40 96
  LRK 190413591

  Maandag 
  08:30 tot 12.30 uur
  Dinsdag
  08:30 tot 12.30 uur
  Woensdag
  08:30 tot 12.30 uur
  Donderdag

  08:30 tot 12.30 uur
  Vrijdag
  08:30 tot 12.30 uur

  Tijdens schoolvakanties gesloten.

  Oudercommissie
  ockikker@kmnkindenco.nl

  Sylvia van Est
  clustermanager
  tel. 06 - 131 785 22
  s.vanest@kindenco.nl
  Nadine Strating
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 112 037 70
  n.strating@kindenco.nl
  Patricia Reppel
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 308 237 26
  p.reppel@kindenco.nl