Peutergroep Houten: Beun

  1. VVE-gecertificeerd

    Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

  2. Puk & Ko

    Puk & Ko is een totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Puk & Ko aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

Waar ligt peutergroep Beun?

De locatie De Beun ligt bij het grote winkelcentrum ’t Rond (Houten-Noordoost). Het is een gezellige locatie, dicht bij de markt (donderdag). U vindt De Beun bij het kinderdagverblijf (Achterom 64, 3995 EC Houten); de peutergroep van Kind & Co heeft een eigen ingang, lokaal en speelplein. In augustus 2018 zal de peutergroep naar PCB Het Mozaïek in Houten verhuizen.

Wat biedt peutergroep Beun?

Alle peuters in de leeftijd tussen twee en vier jaar zijn van harte welkom bij peutergroep de Beun. Peutergroep De Beun is een VVE groep. Dat houdt in dat er elke morgen 2 vaste pedagogisch medewerksters op de groep staan. In de groep wordt gewerkt met de methode: Puk en Ko. De methode bevat 10 thema’s. Elk thema duurt ongeveer 4 tot 6 weken. Iedere dag doet één van de pedagogisch medewerksters, naar aanleiding van de methode, een kleine kringactiviteit met 4 peuters. In een klein groepje komt elk kind goed aan bod en kan er beter op het individuele kind ingespeeld worden.
Bij het thema “Hoera, een baby” doen we bv. de babypop uitgebreid in bad of gaan we beschuit met muisjes eten.
Ook doet één van de pedagogisch medewerksters iedere dag een zogenaamde grote kring, met alle peuters; hierin komen de woorden uit het thema nogmaals aan bod. Tijdens elk thema beleeft de pop Puk (van stof) allerlei avonturen in de peutergroep. Ook worden er veel liedjes gezongen en kunnen de peuters knutsels maken. Regelmatig wordt er een gezellige koffieochtend georganiseerd voor de ouders. De peuters laten dan zien en horen wat er is gedaan rondom een bepaald thema.

Peutergroep De Beun is een christelijke peutergroep. Dat betekent dat er regelmatig eenvoudige Bijbelverhalen aan de peuters worden verteld die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten  bij het thema dat we met “Puk en Ko” behandelen. Er worden liedjes en gebeden gezongen aan het begin en einde van de ochtend.

Iedereen is van harte welkom in de peutergroep van de Beun!

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Pedagogisch werkplan

Er is geen online werkplan beschikbaar. Vraag deze op bij uw locatie.

Neem contact met mij op

Adres

Achterom 64
3995 EC  Houten
Tel. 06 – 213 156 08
LRKP 273050722

Maandag
8:30 tot 12:00 uur
Dinsdag
8:30 tot 12:00 uur
Donderdag
8:30 tot 12:00 uur

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Margreth Ooijen
clustermanager
tel. 06 - 13 17 23 16
m.ooijen@kmnkindenco.nl