Peutergroep Houten: Velduil | Kind & Co

Peutergroep Houten: Velduil

 1. VVE-gecertificeerd

  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

 2. Peuterplus groep

  Voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong  is er een afgestemd programma onder begeleiding van gespecialiseerde pedagogische medewerkers.

  Het pedagogisch werkplan van de peuterplus groep vindt u hier.

 3. Uk & Puk

  Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

Waar ligt peutergroep Velduil?

Peutergroep Velduil ligt in de wijk De Akkers (Houten-Noordoost) in school Velduil. Als uw peuter later naar deze school gaat, is hij dus op vertrouwd terrein. Ook als u voor uw peuter een andere basisschool kiest, doet uw peuter alvast indrukken van de basisschool op. Aan de zijkant van de school vindt u onze ingang. Op deze locaties vindt u een VE groep en een Peuterplus groep.

Wat biedt VE peutergroep Velduil?

Op peutergroep Velduil heerst een gezellige sfeer waardoor u en uw kind zich snel thuis zullen voelen. Peutergroep Velduil is een groep met voorschoolse educatie (VE). Dit betekent dat we extra aandacht besteden aan de Nederlandse taal. Gedurende een ochtend worden er verschillende activiteiten aangeboden, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van de Uk & Puk methode. Buiten spelen we op ons eigen speelplein met volop speelmateriaal waaronder een zandbank, glijbaan en fietsjes. En mocht het een keer slecht weer zijn, dan kunnen we gebruik maken van de kleutergymzaal van de basisschool. Regelmatig organiseren we een koffie-uurtje met de ouders, dan kunt u meekijken in de kring en laten we zien wat er is gedaan rondom een bepaald thema. Omdat het koffie-uurtje vanwege de coronamaatregelen nu niet door kan gaan, maken we veel foto’s zodat ouders kunnen zien wat we allemaal op de groep doen.

Wat biedt de Peuterplus groep?

De Peuterplus groep is een groep met een speciaal programma voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong ontwikkelen zich vlotter dan gemiddeld. Zij zijn nóg nieuwsgieriger en leergieriger, leggen vlot verbanden, onthouden veel en hebben nieuwe dingen snel door. In deze groep werken we rondom thema’s en we nodigen de peuters uit om hier dieper op in te duiken. Aan deze thema’s worden muzikale en creatieve activiteiten gekoppeld. Van nature leert een jong kind onderzoekend en vanuit nieuwsgierigheid. Wij bieden hier veel ruimte voor. Hoe werkt nou eigenlijk je fiets? Wat gebeurt er als je kleuren mengt? Waarbij we de peuter stimuleren vooral zelf naar antwoorden te zoeken binnen de grenzen van een veilige, prettige omgeving. Samen met andere peuters ontdekt de peuter meer over zichzelf en de omgeving, onder begeleiding van gespecialiseerde pedagogische medewerkers. Naast het reguliere materiaal hebben we de beschikking over speciaal ontwikkelingsmateriaal voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Voor de ouders is er meermalen per jaar een ouderavond met een aan ontwikkelingsvoorsprong gerelateerd thema. Katja de Ploeg werkt op deze Peuterplus groep. Deze groep is op donderdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur. Regelmatig spelen de peuters en kleuters samen. Op deze manier werken we aan de doorgaande lijn en is extra aanbod mogelijk.

De Peuterplusgroep is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend op locatie Fontein en donderdagochtend op locatie de Velduil. De beide locaties kunnen ook gecombineerd worden afgenomen. De vrijdaggroep is een combinatiegroep van 3+ en Peuterplus.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Beverakker 19
  3994 EK Houten
  Tel. 06 – 311 015 43
  LRK 110825445

  Maandag
  van 8:30 tot 12:30 uur
  Dinsdag
  van 8:30 tot 12:30 uur
  Donderdag
  van 8:30 tot 12:30 uur (PeuterPlus)*
  Vrijdag
  van 8:30 tot 12:30 uur

  Tijdens schoolvakanties gesloten.

  * op maandag, woensdag en vrijdag is er een Peuterplusgroep op peutergroep De Fontein

  Mies Kroese
  clustermanager
  tel. 06 - 131 723 16
  m.kroese@kindenco.nl
  Suzanne de Liefde
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 821 762 28
  s.deliefde@kmnkindenco.nl