Peutergroep Utrecht: Wereldwijzer

 1. VE-gecertificeerd

  Voorschoolse educatie (VE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

 2. Uk & Puk methode

  Kind & Co werkt met het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters door actief spel. Lees meer

 3. Ouderbetrokkenheid

  We vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. We houden u op de hoogte met welk thema we bezig zijn, zodat u ook thuis over dit onderwerp met uw kind kan praten.

 4. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt peutergroep Wereldwijzer?

Peutergroep Wereldwijzer is samen met BSO Wereldwijzer gevestigd in basisschool de Wereldwijzer in de wijk Rivierenwijk.

Wat biedt peutergroep Wereldwijzer?

De peutergroep is er voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud. De groepsruimte is huiselijk ingericht en heeft diverse speelhoeken zoals een poppenhoek, een bouwhoek en een leeshoek.

Op de peutergroep wordt gewerkt met de methode Uk & Puk om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Spelenderwijs worden er nieuwe vaardigheden aangeleerd op het gebied van taalontwikkeling, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuigelijke vaardigheden en krijgen kinderen de eerste rekenprikkels. Daarnaast kan uw kind lekker samen spelen met leeftijdsgenootjes. Op deze manier kan uw kind goed van start gaan op de basisschool.

Er is een nauwe samenwerking met de school. Alles in één gebouw biedt een vertrouwde omgeving voor de kinderen. De overstap naar de basisschool en de verschillende opvangsoorten is daardoor klein. Ook kunnen broers en zussen, als daar behoefte aan is, elkaar even een knuffel geven tussen het spelen door.

Voorschoolse educatie (VE) peutergroep

Dit is een locatie met voorschoolse educatie (VE). Dat betekent dat we voor kinderen met een VE-indicatie extra aandacht besteden aan de Nederlandse taal: spreken, luisteren en nieuwe woorden leren. Dat doen we omdat kinderen juist als ze jong zijn snel en makkelijk een taal kunnen leren. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Meer informatie over VE-peutergroepen kunt u hier lezen.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Lingestraat 2A
  3522 TM Utrecht
  Tel. 06 – 141 702 06
  LRK 598024992

  Maandag
  8.30 tot 12.30 uur
  Dinsdag
  8.30 tot 12.30 uur
  Woensdag

  Donderdag
  8.30 tot 12.30 uur
  Vrijdag
  8.30 tot 12.30 uur

  Tijdens schoolvakanties en alle erkende feestdagen zijn wij gesloten.

  Eva Maring
  clustermanager
  tel. 06 - 347 371 88
  e.maring@kindencoludens.nl
  Boy de Haas
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 432 114 32
  b.dehaas@kindencoludens.nl