Peutergroep Kortenhoef: Uilen

 1. VE-gecertificeerd

  Voorschoolse educatie (VE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

 2. Werken met thema’s

  Er is door het jaar heen een grote verscheidenheid aan activiteiten, omdat er themagericht gewerkt wordt.

 3. Gevestigd in de basisschool Curtevenne

  Samen met de BSO is de peutergroep gevestigd in het gebouw van de basisschool Curtevenne

 4. Samenwerking met kleuterklas

  De thema’s op de peutergroep stemmen we zo goed mogelijk af met de basisschool, zodat de overgang tussen peutergroep en kleuterklas zo soepel mogelijk verloopt.

Waar ligt peutergroep Uilen?

Peutergroep Uilen is gevestigd in de Curtevenne school.

Wat biedt peutergroep Uilen?

Het spelend leren staat centraal, waarbij we de kinderen veel laten ervaren en ontdekken. We volgen en stimuleren daarbij de ontwikkeling van het kind nauwlettend. Op de peutergroep wordt gewerkt met de methode Uk & Puk. Deze methode richt zich op de stimulatie van de brede ontwikkeling van peuters. Spelenderwijs worden er nieuwe vaardigheden aangeleerd op het gebied van taalontwikkeling, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuigelijke vaardigheden en krijgen kinderen de eerste rekenprikkels. De thema’s passend bij de methode worden gedurende de hele dag toegepast. Voor de jonge kinderen zijn er genoeg rustmomenten

Gedurende de dag wordt er met structuur gewerkt, zodat de kinderen daar al aan kunnen wennen in aanloop naar de kleuterklas. Zo zijn er vaste gezamenlijke eetmomenten en wordt in de kring elke ochtend het thema van die periode behandeld. Daarnaast werken we samen met de school en ontstaat er een doorgaande lijn met het basisonderwijs. Dit alles bij elkaar zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Parklaan 3
  1241 BG Kortenhoef
  Tel. 035 – 206 24 44
  LRK: 121376266

  Maandag
  08:40 tot 14:00 uur
  Dinsdag
  08:40 tot 14:00 uur
  Donderdag
  08:40 tot 14:00 uur
  Vrijdag
  08:40 tot 14:00 uur

  Sluitingsdagen: alle schoolvakanties en erkende feestdagen.

  Marieke van Otterloo
  clustermanager
  tel. 06 - 413 617 87
  m.vanotterloo@kindenco.nl
  Ramona Hilhorst
  senior pedagogisch medewerker
  tel. volgt
  r.hilhorst@kindencoludens.nl