Peutergroep Reeuwijk: De Bron

 1. Alles onder één dak
 2. Sfeervol ingerichte locatie
 3. Peuterplein

  Op de peutergroep wordt gewerkt met de methode Peuterplein. Deze methode stimuleert alle ontwikkelingsgebieden. Het plezier van spelen en ontdekken staat voorop.

 4. Goede samenwerking met basisschool De Bron

  De peuters op onze peutergroep zijn al vertrouwd met de omgeving en de leerkrachten van de basisschool, dit maakt de stap van peutergroep naar basisschool kleiner.

 5. Uitdagend, gevarieerd activiteiten programma
 6. Live betrokken via app en website

Waar ligt peutergroep De Bron?

Peutergroep De Bron is gevestigd in de basisschool De Bron

Wat biedt peutergroep De Bron?

Peutergroep De Bron biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Het spelend leren staat centraal, we laten de kinderen veel ontdekken en ervaren. De ontwikkeling  van het kind wordt nauwlettend gevolgd en gestimuleerd.
Bij peutergroep De Bron wordt gewerkt met de methode Peuterplein, een educatief totaalprogramma waarin aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van zintuigen en motoriek (sensomotorische ontwikkeling) en waarin ook voorbereidende rekenvaardigheden aan bod komen. Kinderen leren samenwerken en samen spelen, nemen deel aan kringactiviteiten en er is veel aandacht voor het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek.
Er wordt met structuur gewerkt, zodat kinderen daar al aan wennen. Zo worden de eetmomenten bijvoorbeeld altijd gezamenlijk gehouden, wat niet alleen gezellig is, maar de kinderen ook leert om te gaan met regels. Ook biedt het veel aanknopingspunten voor de taalontwikkeling. Dit alles zorgt samen voor een goede voorbereiding op de basisschool.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Drielingschouw 1
  2811 LP Reeuwijk
  0182 – 44 10 64
  LRK 286163846

  Maandag
  08.30 tot 12.30 uur
  Dinsdag
  08.30 tot 12.30 uur
  Woensdag

  Gesloten
  Donderdag
  08.30 tot 12.30 uur
  Vrijdag
  08.30 tot 12.30 uur

  Tijdens schoolvakanties gesloten. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Irma Schippers
  Clustermanager
  tel. 06 - 464 600 44
  i.schippers@kindenco.nl
  Chantal Burggraaff
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 117 454 68
  c.burggraaff@kindenco.nl