Peutergroep Woerden: Peuterkwartier

 1. Makkelijk bereikbaar

  Peutergroep Peuterkwartier is gevestigd in de R. de Jagerschool en is makkelijk bereikbaar met auto of fiets.

 2. Kleinschalige peutergroep

  Peutergroep Peuterkwartier is een locatie met maximaal 16 kinderen op de groep en twee pedagogisch medewerkers.

 3. VVE-gecertificeerd

  Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

 4. Puk & Ko

  Puk & Ko is een totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Puk & Ko aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

 5. Live betrokken via app en website

  Op deze locatie kunt u live betrokken blijven bij de belevenissen van uw kind via het Kind & Co ouderportaal.

Waar ligt peutergroep Peuterkwartier?

Peutergroep Peuterkwartier is gevestigd in de tijdelijke huisvesting van de R. de Jagerschool in de Staatsliedenbuurt te Woerden.

Wat biedt peutergroep Peuterkwartier?

Peutergroep Peuterkwartier is VE-gecertificeerd (voorschoolse educatie), dit wil zeggen dat we naast het “gewone” spelen ook ondersteuning bieden op andere terreinen van de opvoeding. Bij peutergroep Peuterkwartier wordt gewerkt met de Uk&Puk methode. Behalve aan spraak en taal werkt Uk&Puk aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.
Er worden veel activiteiten aangeboden, ook als voorbereiding op de basisschool. De activiteiten variëren van dans, muziek, boekjes lezen samen met de pedagogisch medewerker, taalstimuleringsactiviteiten, bouwen, sport en spel, tot creatief bezig zijn met uitdagende knutselopdrachten.

De Peutergroep heeft een eigen lokaal in de school. Ook kan de peutergroep gebruik maken van het speellokaal voor gevarieerde sport- en spelactiviteiten. De peuters spelen samen met de kleuters van de R. de Jager school buiten op het omheinde kleuterplein. Hier kunnen ze naar hartenlust spelen in de zandbak, samen op de wipwap of een rondje fietsen over het plein.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Meester Joekespad 1a
  3445 TM Woerden
  Tel. 06-11257685
  LRK 103039983

  Maandag
  08:15 tot 13:15 uur
  Dinsdag
  08:15 tot 13:15 uur
  Woensdag
  08:15 tot 13:15 uur
  Donderdag
  08:15 tot 13:15 uur
  Vrijdag
  08:15 tot 13:15 uur

  Tijdens schoolvakanties gesloten.

  Alexia George
  clustermanager
  tel. 06 - 297 832 85
  a.george@kindenco.nl
  Joyce van Vulpen
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 501 692 97
  j.vanvulpen@kindenco.nl