Peutergroep Boskoop: Hortus

 1. Goede samenwerking met basisschool Hortus

  De peuters op onze peutergroep zijn al vertrouwd met de omgeving en de leerkrachten van de basisschool, dit maakt de stap van peutergroep naar basisschool kleiner.

 2. Uk & Puk

  Op de peutergroep wordt gewerkt met de PUK methode. Deze methode stimuleert alle ontwikkelingsgebieden. Het plezier van spelen en ontdekken staat voorop.

 3. Alles onder één dak
 4. Uitdagend, gevarieerd activiteiten programma
 5. Groot buitenspeelplein
 6. Kleinschalig en sfeervol
 7. Live betrokken via app en website

Waar ligt peutergroep Hortus?

De peutergroep is gevestigd in Basisschool Hortus te Boskoop.

Wat biedt peutergroep Hortus?

Peutergroep Hortus biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Het spelend leren staat centraal, we laten de kinderen veel ontdekken en ervaren. De ontwikkeling  van het kind wordt nauwlettend gevolgd en gestimuleerd.
Bij peutergroep Hortus wordt gewerkt met de methode Uk & Puk, een educatief totaalprogramma waarin aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van zintuigen en motoriek (sensomotorische ontwikkeling) en waarin ook voorbereidende rekenvaardigheden aan bod komen. Kinderen leren samenwerken en samen spelen, nemen deel aan kringactiviteiten en er is veel aandacht voor het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek. Wij hebben een nauwe samenwerking met de kleuterklassen. Zo spelen we tegelijkertijd buiten, stemmen we de thema’s en activiteiten op elkaar af en geven wij een overdracht aan de desbetreffende leerkracht wanneer de kinderen bij ons vandaan naar school toe gaan.
Er wordt met structuur gewerkt, zodat kinderen daar al aan wennen. Zo worden de eetmomenten bijvoorbeeld altijd gezamenlijk gehouden, wat niet alleen gezellig is, maar de kinderen ook leert om te gaan met regels. Ook biedt het veel aanknopingspunten voor de taalontwikkeling. Dit alles zorgt samen voor een goede voorbereiding op de basisschool.

DIT ZEGGEN OUDERS

OVER ONS

Wilt u een kijkje komen nemen op onze locatie? U bent van harte welkom! Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Neem contact met mij op

  Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken. In onze Privacy Verklaring staat beschreven hoe we omgaan met gegevens.

  Adres

  Populierenhof 2
  2771 DG Boskoop
  Tel. 06 – 500 994 37
  LRK 990 654 680

  Dinsdag
  08:30 tot 13:30 uur
  Donderdag
  08:30 tot 13:30 uur

  Tijdens schoolvakanties gesloten. Sluitingsdagen: alle erkende feestdagen.

  Irma Schippers
  Clustermanager
  tel. 06 - 464 600 44
  i.schippers@kindenco.nl
  Chantal Burggraaff
  senior pedagogisch medewerker
  tel. 06 - 117 454 68
  c.burggraaff@kindenco.nl